El a kezekkel a Háromszékről!

2008. november 7., péntek, Nyílttér

Megrökönyödve olvasom, hogy ki akarják lakoltatni a Háromszék napilapot. Mélységesen felháborít — és azt hiszem, a lap olvasóinak százait vagy ezreit is —, hogy Tamás Sándor, aki az RMDSZ színeiben megyeitanács-elnöki hatalomhoz jutott, ahelyett, hogy ezt a közjó érdekében használná fel, minden olyan szervezet és intézmény támogatására, amely a megye magyarságának szellemi fölemelkedését, tudatgyarapítását szolgálja, ultimátumszerűen felszólítja a szerkesztőséget a csomagolásra és gyors távozásra abból a székházból, ahol létrejött.

Ez a független napilap az elmúlt tizennyolc évben hatékony és gyümölcsöző szellemi munkát végzett, és ezáltal a megye legolvasottabb újságjává vált. Elfogulatlanul, tárgyilagosan számol be minden eseményről, amely a térség lakosságát érdekli, nem vált az RMDSZ szócsövévé, nem követett és nem követ más lapokat a pártos elkötelezettségben, ami nem a véletlen műve, hanem annak tudható be, hogy egyesek Verestóy Attila szenátor, mások Tamás Sándor érdekközösségébe tartoznak. És azt a pénzt, amelyet az állam a mi adólejecskéinkből a magyar sajtó támogatására kiutalt, az RMDSZ osztogató urai saját tulajdonukba terelik. Az RMDSZ felhasznál és támogat minden olyan médiát, amely szolga módra, kritikátlanul kürtöli a Markó Béla körül szorgoskodó régi és új politikusok nagyotmondásait, soha meg nem valósított ígéreteit. Ezek az urak a kampányban nem rettennek vissza a magyar szavazótábor riogatásától sem, úgy állítva be a dolgokat, hogy az általuk kiharcolt nagy vívmányok mind odavesznek, ha ők nem jutnak nagy számban ismét hatalomhoz... Ez szemenszedett hazugság, mert eddig is volt sok képviselőnk, szenátorunk, miniszterünk, államtitkárunk, de stratégiai céljaink nem valósultak meg, e tekintetben ott állunk, ahol tizennyolc évvel ezelőtt... Mit ér a nagy csapat, amely gyáva és megalkuvó, a nacionalista román hatalom szekértolója, kollaboránsa és kirakatbábja? Most már az egész világot megtévesztették azzal, hogy itt minden szép és nagyon jó a magyarság számára...

A Háromszék napilap, amely következetesen kiállt és kiáll a valós magyar érdekekért, és megírja az igazságot, nagy szálka az RMDSZ és Markó úr szemében, az olvasók azonban átlátnak a szitán, meg tudják különböztetni a hamisat az igaztól annak a szerkesztői csapatnak köszönhetően, amely hozzásegíti a helyes tájékozódáshoz. A megyeitanács-elnöknek azon kellene törnie a fejét, hogyan segítsen a lapnak, nem azon, hogy anyagilag nehéz helyzetbe hozza, és ellehetetlenítse munkáját. Hagyják a Háromszéket a helyén dolgozni, hiszen van még a városban elég olyan épület, amelybe intézményeket lehet költöztetni a magyar közösség szolgálatára.

Kelemen Gyula, Sepsiszentgyörgy

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1175
szavazógép
2008-11-07: Nyílttér - x:

Az utca hangja

N. N., Sepsiszentgyörgy. Halottak napján az egész város csendben és méltósággal emlékezett, de van, akinek ez a nap sem szent: a görögkeleti templomból zajos lakodalmas menet vonult ki délután, zenekarral, amelynek hangja sokáig zavarta a temetőbe menőket vagy temetőből jövőket. Ahol már szintén egyre nehezebb áhítatba merülni, mert néhány népes család hangoskodása képes az egész környéket kizökkenteni hangulatából. Éppen elég, hogy a dudáló lakodalmasok minden hétvégét tönkretesznek a városban, legalább egyszer egy évben lehetne nyugalom is. Tényleg nincs eszköze a városvezetésnek, a rendfenntartóknak, temetőgondnokságnak az ilyen megnyilvánulások visszaszorítására, és a rendes többség arra van ítélve, hogy mindig, minden alkalommal lenyelje a zajos kisebbségek terrorját? A sokat hirdetett toleranciát miért mindig csak az egyik oldalnak kell gyakorolnia, miért nem lehet számon kérni a legelemibb együttélési szabályokat, tudatosítani, hogy az egyik ember szabadsága addig terjed, amíg a másikét nem zavarja?
2008-11-07: Nyílttér - x:

A hitelességnek szurkolunk

Kedves Háromszék-szerkesztőség!
Őszinte örömünket és jókívánságunkat szeretném tolmácsolni Magyarországról, Hódmezővásárhelyről, ahol szintén sokan olvassuk a Háromszék napilapot.