Mi újság Oltfejben?

2021. szeptember 7., kedd, Faluvilág

Mozgalmas a nyár Oltfej minden településén: az éppen időszerű beruházások mellett ez az időszak alkalmas a különféle rendezvények megszervezésére, testvértelepülési kapcsolatok ápolására. Alábbi körképünkből kiderül, minden településen zajlik valami: Sepsibükszádon óvodát újítanak fel a magyar kormány támogatásával, Mikóújfaluban a sportpálya építésén dolgoznak, Zalánpatakon Kisboldogasszony-napi búcsúra készülnek, Bodokon aszfaltoznak, Gidófalván takarítanak.

  • Bekerítik a játszóteret Mikóújfaluban. Demeter Norbert felvétele
    Bekerítik a játszóteret Mikóújfaluban. Demeter Norbert felvétele

Megújuló óvoda Sepsibükszádon

Javában folynak a helyi óvoda épültének teljes felújítási munkálatai (cseréptető, mennyezet, szigetelés, pádimentum, mosdó, központi fűtés, külső-belső festés-meszelés). A magyar kormány biztosította pénzalapok a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség révén jutottak Sepsibükszádra. Az épület eddig is intenzív karbantartó és javítási munkálatokat igényelt, több évtizeddel ezelőtt még a sepsibükszádi önkormányzat székhelye volt az épület. A helyi épített örökséghez tartozik még az Ábrahám Árpád plébánosnak, Sepsibükszád szülöttjének állított emlékmű, akit – sokadmagával – az 1956-os magyar forradalom erdélyi eseményeivel összefüggő kapcsolatai miatt halálra ítéltek, és 44 éves korában 1958. szep­tember 1-jén kivégeztek. Sírhelye máig ismeretlen.

Túl vannak már a munka dandárján a sepsibükszádi római katolikus egyházközség új lelkészi lakásának építésével – mutatta be a tűzvész pusztította hajlék helyén emelkedő új épületet az egyházközség gondnoka, Szimion György. Az emeleti részen vannak még elvégeznivalók. A lelkészi lakáson kívül helyet kap itt egy közösségi terem, a helyi erdő-közbirtokosság székhelye – akik támogatóik és segítőik –, valamint egy emeleti vendégszoba.
 

Vendégek Mikóújfaluban

Teljes gőzzel dolgoznak a sportpálya felújítási-bővítési munkálatain – tájékoztatott Demeter Norbert, a helyi Ifjúsági Klub Újfaluért (IKÚ) és fúvósegyesület vezetője. Elkészült a játszótér, jelenleg éppen annak bekerítésén munkálkodnak, megépült a műfüves sportpálya alapja is. A helybeli Ifjúsági Klub Újfaluért vendégeként érkezett egynapos ismerkedésre a dunaszekcsői  fiatalok csoportja Baranya megyéből, Mohács vidékéről. Az újfalusi klub tagjai fogadták, vendégszeretetben nem volt hiány, a településsel való ismerkedés után a Nagykürt 95 nevű fúvósok egy közel egyórás koncertjét hallgatták meg. A közbejött eső miatt a szekeres falunézés sajnos elmaradt.
 

Búcsúra készül Zalánpatak

Sikeresen felújíttatta a községi önkormányzat a központi fekvésű volt községháza és a vele egy testet alkotó községi kultúrotthon épületét. A teljes külső-belső korszerűsítés során kőlappal borították az épület alsó-külső részét, felújították a lépcsőzetet és a nyílászárókat, az anyagiakat önerőből fedezték, a kivitelező az erdővidéki Zöld út Kft. volt. Ha a járvánnyal kapcsolatos intézkedések is lehetővé teszik, őszi művelődési munkába kezdenek, melynek az eddigi hagyományokra támaszkodó várományosa a helyi fiatalok egyesülete lesz.

A zalánpataki római katolikus kisközösség templomának (ép. 1863) védőszentje (titulusa) Kisboldogasszony, templombúcsúját hagyományosan szeptember 8-án szokták megtartani. Bizonyára ez előtt is volt itt egy templom, melynek harangja 1750-ből való. Idén a filiális templom búcsúját az ünnep napján fogják megtartani déli 12 órakor – jelezte Simó Gábor, a mikóújfalusi mater plébánosa, szentbeszédet mond Gábos Zoltán málnásfürdői plébános.
 

Aszfaltoztak Bodokon

Befejeződött Bodok település teljes betervezett aszfaltozási programja – tudtuk meg Fodor István polgármestertől. Aszfaltszőnyeg került a ravatalozó felé tartó utcaszakaszra és az abból leágazó kis utcákra. Az utolsó a főútról leágazó Kis zsákutca volt. A költségeket a helyi önkormányzat állta önerőből.

A Henter Károly-iskola vezetősége igyekezett bepótolni nyáron az elmulasztott és a gyermekeknek beígért osztálykirándulásokat. A központi iskola tanulócsoportja (helyiek és zaláni elemisták) a csíklázárfalvi iskolatáborban lazítottak, a bodoki egy-négy osztályosok kiadós kiránduláson vettek részt a tanító pedagógusok vezetésével: a Cenkről ismerkedtek Brassóval, meglátogatták a törcsvári várat – tájékoztatott Kátai Zsuzsanna igazgató.
 

Takarítás Gidófalván

Mivel a faluban már nem él a régi jó székely szokás, Berde Ervin községi képviselő javaslata alapján megkezdték az utak-utcák mentén, a családi porták előtt a füvek-gazok lekaszálását és eltakarítását. Minderre 20 ezer lej értékű szerződést kötöttek egy erre szakosodott céggel. A község számos lakója arra hivatkozott, hogy a kapun kívüli területrész az önkormányzat tulajdona és értelemszerűen annak gondozása is.

Tekintettel arra, hogy 2022-ben lesz a falu jeles szülöttének, Czetz János (1822–1904) negyvennyolcas honvédtábornok születésének 200. éves évfordulója, a már elkészített Czetz-mellszobor avatóünnepségét jövőre halasztották. Czetz János őrnagyi rangban lett Bem vezérkari főnöke. A nagyszebeni ütközetben szerzett érdemeinek elismeréseként léptették elő tábornokká. Világos után emigrált. 1859-ben ő szervezte meg az első magyar légiót Olaszországban. Argentínában telepedett le, térképészeti intézetet és katonai akadémiát alapított. Utóbbinak 55 éven át igazgatója is volt. Nevét felvette a gidófalvi iskola, ennek udvarára fogják elhelyezni mellszobrát.

Négytagú gidófalvi küldöttség látogatott el a község testvértelepülésére, a magyarországi Nagyvázsonyba az ottani Kinizsi Kör meghívására. Ez alkalommal megkoszorúzták azt a faragott kopját, amelyet a két testvértelepülés négy elhalt polgármesterének emlékére állítottak. Felelevenítették Gidófalva két néhai polgármesterének, Fazakas Pálnak és Berde Józsefnek emlékét.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint milyen lesz a járvány negyedik hulláma?eredmények
szavazatok száma 1028
szavazógép
2021-09-07: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
Para Olga A Csillag és a Lant című verseskötetének második, bővített kiadását (Romanika Kiadó) ma 18 órakor Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében mutatja be Reisinger János irodalomtörténész. Közreműködik László Károly színművész és Józsa Attila, a Parnasszus Irodalmi Kör elnöke, író.
2021-09-07: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Medvék Sepsibükszádon (Szóvá tesszük)

Hihetetlen, hogy a medvék mennyire fenyegető módon birtokukba kezdték venni az olyan, eddig kevésbé veszélyesnek vélt települést is, mint Sepsibükszád. Az egyre súlyosbodó helyzetről Herbst István számolt be, akinek kertjét naponta meglátogatja a nagyvad.