Czegő Zoltán köszöntése

2022. június 21., kedd, Kultúra

Pár nap késéssel, de annál nagyobb szeretettel, tisztelettel köszöntöm Czegő Zoltánt 84. születésnapja alkalmából! Zolival régi, huszonöt éves barátság köt össze. Emlékszem, hogy a Megyei Tükörnél, kezdő újságíróként, Bogdán László és Czegő Zoltán árnyékában lapulva loptam el a mesterektől az újságírás titkait. Nagyon sokat korrigáltak, segítettek a munkásságomban. Jó tanáraim voltak.

  • Albert Levente felvétele
    Albert Levente felvétele

Czegő Zoltán 1938. június 18-án Bukarestben született. A nyolcvannegyedik évében köszönthetem most. Ismeretes, Czegő Zoltán, a költő, író, újságíró a Forrás nemzedékhez tartozott, és ma is rendszeresen közöl cikkeket, verseket – jelen van a sajtóban. Sepsiszentgyörgyön, a Mikóban érettségizett, majd a Babeș–Bolyai Egyetem pedagógia-lélektan–magyar tanári karán végezte tanulmányait. Tanított Korondon, Sepsibükszádon. Azután az 1968-ban létesített megyei lapnak, a Megyei Tükörnek lett egyik alapító szerkesztője. 1969-ben Dancs Árpád zeneszerző tanárral karöltve, együtt „szülték meg” a még ma is aktuális himnuszt a Székely Mikó Kollégiumnak. Zoli mesélte nekem, az iskola akkori igazgatója, Albert Ernő tanár úr a 30 éves véndiákot kérte fel a himnusz szövegének megírására. Az első gondolata, persze, Kölcsey Ferenc Himnusza volt, amely már bekerült a magyar nemzeti tudatba, valamint a református és unitárius zsoltárok könyveibe is belenézett, meg a templomi énekekbe is. Milyen lett az iskola himnusza?! Hát olyan, amit több ezer diák énekelt már el és énekel azóta is az iskola udvarán, a találkozókon. 

A himnusz megszületéséről eszembe jut egy nagyszerű ember, a Megyei Tükör alapító főszerkesztője, Dali Sándor. Ugyanis amikor Czegő Zoltán megmutatta Dali Sándornak, s kérte, hogy a Székely Mikó Kollégium himnuszát közöljék az újságban, előbb Sanyi bácsi azt kérdezte: „Zoli, maga megbolondult? Ebben az országban csak egy himnusz van, s az a párté!” De a következő szombaton megjelent az újságban Czegő Zoltán Himnuszának szövege, persze kotta nélkül és nem himnuszosan. 

Istenem, hány román himnusz változott azóta, de a mikós himnusz 1969-től kezdődően minden végzős diákot megérintett, megtanulták és a szívükbe zárták. A Dancs Árpád és Czegő Zoltán szerezte ének ma is hozzátartozik a Székely Mikó Kollégium identitásához.

Drága Zoli, születésnapodra kívánom, hogy a jó Isten éltessen sokáig! Adjon neked erőt, egészséget, békességet, hogy a Tőled ismert fiatalos lendülettel továbbra is termékeny szolgája maradj áldott magyar anyanyelvünknek és nemzetünknek!

Orbán Barra Gábor

Hozzászólások
Szavazás
Ön hol tervezi idei nyaralását?
eredmények
szavazatok száma 659
szavazógép
2022-06-21: Kultúra - :

Helynévgyűjtemények jelene

És jövője, teszem mindjárt hozzá. Azt kellene most taglalnom, hogy miért is van jelene a helyneveknek és helynévgyűjteményeknek, de én most főleg arra akarom figyelmeztetni nemzettársaimat, hogy hihetetlenül megnőtt fontossága napjainkban helyneveink ismeretének.
2022-06-21: Közélet - Nagy D. István:

Három évtized a köz szolgálatában (Megyei Önkormányzat)

Közel száz jelenlegi és volt megyei önkormányzati képviselő vett részt pénteken a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében Kovászna Megye Tanácsának díszülésén, melyet abból az alkalomból szerveztek, hogy kereken harminc éve alakult meg a testület. A díszülésen egyebek mellett elhangzott, hogy egységes, mindenki által elfogadott jövőkép és összetartó közösség biztosíthatja Háromszék, Kovászna megye jövőjét, de az is, hogy a jelenlegi évtized a veszélyek, a bizonytalanság, a háború és a válság korszaka lesz, amire muszáj felkészülni, és a zűrzavar közepette is dolgozn kell. Az ünnepi ülésen a jelenlévők emlékérméket vehettek át.