Magyar népmeseA szívből lett táltos paripa

2022. június 24., péntek, Kiscimbora

Volt egyszer egy szegény ember, ennek volt két fia meg egy lánya. Olyan szegény volt az ember, hogy az apróságoknak már nem tudott enni adni, még a nádtető bütykét is megőrölték kenyérnek.

  • Muntyán Gréta rajza
    Muntyán Gréta rajza

Nyomorukban a szegény ember felesége elhatározta, hogy boszorkányságot tesz. Hét napig háltatta a lányát az eresz alatt egyetlen törülközőjükön, aztán föltette a törülközőt a kötélre, és elkeseredésében fejni kezdte, mint a tehenet.
Eleinte víz csöpögött a törülközőből, de később igencsak szaporázta a tejet. Úgy folyt, mint a Báta vize.
Főzött is estére a szegény asszony olyan kondér tejes kását, hogy a szomszéd kutyája is megúszhatott volna benne. Lett vígságos öröm. A gyerekek úgy jóllaktak, hogy egész éjjel csak gurultak. Reggelig körülgurulták a házat háromszor. Az asszonynak meg folyt a könnye örömében, mint a záporeső. Megtelt vele a pince.
Ekkor küldte le a középső fiát egy kis krumpliért úgy déltájt, hogy tejes krumplit főzzön. Alig ment két lépcsőfokot a fiú, kiabálni kezdett.
Szaladnak oda, hát látják, hogy egy cérnavékony tarka sikló tekereg a pince gödrében.
– Éhen halok, elpusztulok – mindig egyre ezt sírta-rítta.
A szegény asszony megsajnálta a siklót.
– Vigyél egy csupor tejet neki! – mondta a lányának.
A lány vitt is, de a sikló még öt csuporral kért. Amikor az ötödik csuprot is kiitta, a sikló még öt csuporral kért. Amikor az ötödik csuprot is kiitta, a sikló becsúszott a pincezugba, és nem látták többé.
Másnap a legkisebb gyermek ment krumpliért. Még egy lépcsőt sem lépett, amikor máris fordult vissza. Egy hófehér sikló aludttejért kezdett könyörögni. Volt bőven, hát adtak neki.
Harmadnap már csak egy kígyóbőrt találtak a pincegádorban. Volt vagy hét rőf hosszú.
Ekkor betegedett meg a kastélybéli uraság. Olyan beteg lett, hogy a végét járta, a doktorok már le is mondtak róla. A szegény ember éjjel azt álmodta, hogy a beteg meg­gyógyul a kígyóbőrtől, ha a nyakára kötik. Mit heverjen náluk az a kígyóbőr, gondolta a szegény ember, és elvitte a kastélyba. Addig fogadkozott, amíg föl nem köttette az uraság nyakára. Abban a pillanatban nagyot tüsszentett az úr, és máris meggyógyult.
– Mennyiért adod el ezt a bőrt, te szegény ember?
– Jó szívért, jó szóért – mondta a szegény ember.
– Gyere el holnap, majd megkapod!
A hálátlan uraság hozatott egy lószívet a mészárszékről, aztán a szegény embernek adta, és dölyfösen ezt mondta:
– Itt van, vidd haza, úgyis sokan vagytok! Tiszteltetem a lányodat, mondd meg neki, hogy jöjjön el.
A szegény ember nem szólhatott egy szót sem, mert kapott szívet is, szót is. Így hát csak búsan ballagott hazafelé.
Mi lesz most? Amint megy, mendegél, egyszer csak megszólal a szív:
– Ne búsulj, te szegény ember! Köss a kútostorhoz, és márts meg a vízben, bizony nem jársz rosszul.
Az ember így is tett. Gyönyörű paripa lett a szívből. Erre ült a leány, és így ment az urasághoz.
Amikor megérkezett, azt mondta az uraság kevélyen:
– Na, te szegény leány, kapard meg a talpam!
A leány megkaparta. Azután azt mondta az uraság:
– Simogasd meg a hátam, mert viszket!
Harmadszorra azt mondta:
– Húzd le a papucsot, és ülj ide mellém!
Erre a lány már nagyon mérges lett. Lekapta a kígyóbőrt az uraság nyakáról, mire az elgyengülve rogyott össze az ágyon, és segítségért kezdett kiabálni.
Jöttek a kaszások, kapások, de ekkorra már a kígyóbőrből egy deli vitéz bújt ki ezüstkarddal meg aranyfokossal. Látták ezt a népek, és egymás után eltakarodtak.
Végül is csak hárman maradtak. Akkor a vitéz beletette az uraságot egy zsákba, és földobta a táltos csikó hátára. A szárnyas ló úgy elvitte a hálátlan, dölyfös gazembert, hogy még ma sem hallottak róla.
A leány meg a legény összeházasodtak, és ott maradtak a kastélyban. Beköltözött a két testvér is az öregekkel és a többi atyafival.
Azóta is úgy élnek, mint a hal a vízben, illetve nem is vízben, hanem inkább borban vagy tejben. Ha szeretnék a halak a bort meg a tejet. Itt a vége, fuss el véle.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Ön szerint mikor bontják le az úzvölgyi katonatemetőben felállított betonkereszteket?eredmények
szavazatok száma 365
szavazógép
2022-06-24: Kultúra - :

Bicsi Gyula-emlékszoba Hidvégen

Újabb emlékszobával gyarapodott nemrég az erdélyi emlékhelyek tára, ezúttal a Székelyföld szélén lévő Hidvég községe tudhat magáénak újabb kulturális helyszínt. A felújított református közösségi házban helyi kötődésű képzőművész, Bicsi Gyula emlékét őrzik egy olyan teremben, amelybe műveit gyűjtötték össze.
2022-06-24: Kiscimbora - :

A szúnyog meg a ló (Finnugor népmese)

Legelészett a ló. A szúnyog, aki a közeli mocsárban lakott, egy bokor ágán üldögélt. A ló legelés közben odaért a bokor mellé. Berzenkedni kezdett a szúnyog, s rágyújtott a maga kis szúnyogdalára.