Korán kelők között Bodok vidékén

2023. október 4., szerda, Faluvilág

Hármas község vagyunk – ismételték a bodoki agyagosok, az oltszemi madarasok, de még az oltszemi szilvások is. Jelenlegi ragadványneveket sorolgattak mindhárom településen. Volt itt régi ragadványnév is, jóval korábban: mindhárom települést – Bodokot, a községközpontot, Oltszemet és Zalánt is – rezesbelűeknek nevezték főleg a szentgyörgyiek.

  • A községközpont, háttérben a vártemplom. Fotók: Albert Levente
    A községközpont, háttérben a vártemplom. Fotók: Albert Levente

A Székelyföld települései könyvsorozatban (2016) Bodok volt a központi téma, anélkül, hogy helyet kaphattak volna, ha röviden is, a községhez csatolt települések, azaz Oltszem és Zalán. Mindkettő önálló község volt hajdanában, jelentős történelmi múlttal és turisztikai érdekességekkel. Az említett kiadványsorozat célja a helytörténeti kutatásokra való ösztönzés volt – hangsúlyozta Nagy Balázs szerkesztő. Bodok esetében nem lehet, hogy ne essen szó a csatolt falvakról is, lett légyen szó akár az oltszemi kastélyról, az ott kibontakozó lovas mozgalomról, vagy arról a Zalán faluról, ahol nemrég emeltek sziklaemlékművet, mely arra emlékeztet, hogy itt jelentek meg Sepsiszék-szerte a legkorábban (1581) a rendtartó székely falu papíron rögzített rendszabályai, melyeket Imreh István (1919–2003) szerkesztett önálló kötetbe, aki gyerekkorát éppenséggel Bodokon töltötte.

 

A mindennapi szigor

Akinek reggel az ágyban hasára süt a nap, sok mindenről lemarad – hangzott el majdnem kórusban az „örök igazság” a vasárnap lezajlott szilvás napi ünnepségen a helyi férfinép szájából. Ez egy mindennapi szigor – mondták, amely alól csak az képez kivételt, aki ágynak esik!

– Jól gazdálkodik Fodor István polgármester – folytatták. – Bodok városi képet vett fel, megújultak iskoláink-templomaink, az oltszemi kastélyt most javítják, körülötte turisztikai központ alakul, mi pedig annak örvendünk, hogy számíthatunk a gázhálózatra, mert a fővezeték éppen a mi községünk területén halad át.

A műemlék oltszemi Mikó-kastély felújítása az egyik legfontosabb számunkra – tájékoztatott az elöljáró, aki 33 éve igazgatja a hármas település mindennapjait. A kastély övezetében mellékgazdaság, lóistállók vannak, az Olt lankáján lóversenypálya működik, átalakul és megújul majd mellette az egykori borvizes kezelőközpont is. Zalánban öt híd épül a patakokon, és 950 méter vízvédő támfal. Itt és Oltszemen egy târgoviștéi cég fogja kiépíteni a szennyvízhálózatot és tisztítóberendezést. Csak titokban mer örvendezni a lakosság, hogy megmenekülnek a téli fűtésre szolgáló drága tűzifa beszerzésének gondjaitól – készül már a műszaki tervezet, a tanácstagok felmérést készítenek a településeken a lakosság gázigényéről. Nagy Mihály tanácstag és helyi vállalkozó saját földterületéből ajánlott fel egy helyet a Tag nevű dűlőben a leendő gáznyomáscsökkentő berendezés megépítéséhez. Sürgős lenne a községközpont beltelkesítésének elvégzése is, mert az előrelátó községvezetésnek tervében van két elektromos töltőállomás megpályázása is – tudtuk meg Bodokon.

Gondja van a hivatalnak a közművesítés kiteljesítésére – hangzott el helyi értelmiségiek szájából, mert „bőven van itt történelmi látnivaló, s a következőkben turistaszálláshelyek kell hogy épüljenek a község minden településén”.

 

Ősz Bodokon

 

Kincs az ásványvíz

Az agrár- és sportturizmus körülményei adottak a község területén. Hadd meséljünk erről. A hegyvidék, tájképi értéke mellett, kínálja a változatos összetételű ásványvizet, ezt a természetes gyógyté­nyezőt.

Zalán borvízforrásai kalcium-, magnézium-, nátrium-hidrokarbonátot tartalmaznak, tapasztalatai alapján a helyi lakosság a gyomor- és bélbántalmak kúrálására tartja alkalmasnak. A legfontosabb a  Felszegi borvíz, melynek felújítása következik sorra, mert hozamánál fogva közfogyasztásra is alkalmas.

A Matild borvizéről egykor ismert Bodok borvíztelepének tulajdonjoga időközben megváltozott. A település lakossága elesett a jó munkalehetőségtől, jövedelemtől, viszont magáénak tekinti a kitermelés történelmi jogát, s hisz abban, hogy a kiváló ásványvíz anyagi hozadéka idővel őket fogja szolgálni. Nagy aszályok idején kiszáradtak a kutak, patakok, leapadt az Olt vize, de a borvízforrások hozama változatlan maradt! A bodokiak borvizet ittak, mert a források nem reagáltak a kínzó erejű szárazságokra.

Az utóbbi időben egyre többen keresik fel a Vásárpatakban lévő két Szemvíz-forrást. Igen erős és régi néphit nyilvánul meg abban, hogy a kénes, ún. büdösvizek kiválóan alkalmasak a szembajok, nyavalyák, lehet, hogy éppen a kötőhártya-gyulladás tüneti kezelésére. Nem hiába nevezi vidékszerte a nép a vizeket, forrásokat szemvíznek. Az érzésünk az, hogy a népi gyógyászat közel sem lebecsülendő, de eddig még egyetlen szemorvos sem ajánlotta senkinek, hogy borogassa szemét kénes ásványvízzel. Néhai dr. Kristóf Árpád egykori bálványosfürdői szakorvos mondta: ki lehet abban biztos, hogy tiszta az a rongydarab, zsebkendő, de egyál­talán az a kéz is, amellyel a szemet akarják borogatni?

 

Fodor István polgármester

 

A vásárpataki Szemvíz régen is ismert volt. Kővári László történész 1853-ban már írt róla. „Gyógyhatásáról az elgyengült szemekre csudákat beszélnek – írták, csaknem egészen szemvilágot vesztettek nyerték itt vissza látásukat.”

Oltszem kincse a Sütei forráscsoport a hasonnevű patak felső folyásán. Ezt a két világháború közötti időszakban Sepsi-Bodoki Salus-gyógyforrás néven palackozták, Galac és Brăila vidékére is szállították, ahol igen kedvelt itókának tartották. Ez az Oltfej lítiumban egyik leggazdagabb ásványvize (6,2 mg/l).

Sajnos, ez a gyógyhely egyre kevésbé látogatott, hiába rendezték környékét 2011-ben budapesti környezetépítő fiatalok és a helyiek, mert jelenleg az egyre gyakoribb medvejárás miatt csak nagyobb létszámú csoportok merészkednek fel a Sütei erdőségbe. A Széptorka helyen fekvő oltszemi Sóskövű-forrás sós borvizét messzi földről is felkeresik. Magas konyhasótartalmú, lúgos gyógyvíz. Ha a beteg kirázza belőle a szén-dioxidot, erőteljesen semlegesíti a gyomorsavat.

A Sóskövű-forrás közelében van a Bagoly-borvíz. Laboratóriumi mérések kimutatták, hogy ennek a legmagasabb a természetes radioaktivitása az egész Oltfejben. A radioizotópok koncentrációja 1 liter borvízben 861,12 pCi (ejtsd: pikoküri).

Nemcsak az ásványvizek, a helyi építészettörténeti látnivalók (a templomok, a kastély, a kúriák), a vármaradványok (Pincevár, Herec, Kincsás) s még a különleges régi harangok, kegytárgyak is művelődéstörténeti látnivalók.

 

Mentik a Mikó-kastélyt

 

A zaláni Pincevár

És mert a Herec várról volt már szó, pillantsunk rá, hogy mit láthat a hazai turista a zaláni Pincevárnál. Ha a faluban erről érdeklődünk, be kell érnünk feltételezésekkel és a népi képzelet szülte hagyományokkal, mert a nép csak erről hallott. „Azt is hallottuk – kezdték a mesét –, hogy az oltszemi kastélyt alagút kötötte össze ezzel a várral.”

Az alagút nem onnan indult, az túl messze van – szóltak közbe látogatásunk idején –, a zaláni Séra-kúria pincéjéből vezetett. Pincevár rakott falai 50–60 cm magasan még látszottak. Úgy mondták a régiek, hogy azt a gazdag Séra és az Apor família építtette – erősítette néhai Kolcza István. Apor István Orosz Mihálytól azt hallotta, hogy a tetőn a kálnokiak áskáltak és régi pénzekre találtak. A régi öregek arról is meséltek, hogy a vár köveit azok hordák szét, akik a közelben házat építettek.

Mi az, ami ma ennek a hegynek a tetején látható? A tetőt bozont borítja, s mint jómagam is láttam, közepén egy két méter mély és beomlott kövekkel tele gödör van. A mélyedésben, a gyepszőnyeg alatt mintha egy alig kivehető, kör alakú falrakat rejtőzködne. Átmérőjét mi tíz méterre becsültük.

Orbán Balázs is említi munkájában a Pincevárat, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum régésze, dr. Székely Zoltán (1912–2000) pedig 1940 tavaszán már ásatásokat is végzett ott. „Néhány középiskolás tanulóval átkutattam a Pincevár-tetőt és mögötte a Csutakos-tetőn lévő sáncgyűrűt is” – írta az 1955-ben kiadott múzeumi évkönyvben. Végkövetkeztetése szerint „az Olt völgye és a Háromszéki-síkság felé mint hadászati megfigyelőhely elsőrendű fekvéssel bír. Az ásatás eredménye alapján azonban nem lehetett római őrtorony, hanem későbbi, közép- vagy újkori építkezés maradványa.” Római őrtoronyra azért gondolhatott a régész és Mikó-kollégiumi tanár, mert zaláni néhai Székely Jánosné szerint „a tető szomszédságából égetett cserépből készült vízvezetékcsövek kerültek napvilágra” (1979).

 

Szemafor-Széltoló nevű kisbéri félvér hozta vissza a vérvonalat Oltszemre

 

Ehhez hasonlók több helyen előfordulnak Háromszéken, tesszük hozzá, ugyanis utóbb a Sepsimagyarós mögötti északi, csupasz Hegyfarka nevű helyről kerültek elő. Megjegyeznénk, hogy a zaláni Várhegy mint helynév 1805-ből ismert, a Pincevár elnevezés 1869-ből, a Vármező 1875-ből. Hogy itt még egy ellenőrző ásatásra szükség lenne, azt Székely Zoltánnak egy későbbi és meglepetést okozó megállapítása is megalapozza. Ő ugyanis a háromszéki várakról és lakóháztípusokról 1976–77-ben megjelent tanulmányában a Pincevárat – az árkosi Várheggyel együtt – árokkal körülvett és földgáttal megerősített földvárként említi, és időrendi besorolás szempontjából ezeket tartja a vidék legrégebbi „várainak”.

Mivel turistajelzés ide nincsen, a faluból idegenvezetővel ajánlatos felkeresni. Sok évvel ezelőtt Kálnokról piros pont turistajelzést készítettünk, s ennek mentén érhetjük el a Domanik-feje magaslatot, innen északi irányba haladva már közel (3,5 kilométer) a Vártető.

 

Szilvaízesek. Fotó: Szász István-Gergely

 

Sokat ér egy iskolakapcsolat

Valójában ezzel a céllal kezdtünk párbeszédet a bodoki Henter Károly (1814–1868) gyulai vízépítő mérnök nevét viselő bodoki központi iskola igazgató-tanárával, Kátai Zsuzsannával, ugyanis a két iskola évek óta testvérintézményi kapcsolatot ápol, s a bodoki tanulók több alkalommal látogattak kapcsolattartás céljából Gyulára, mi több, a névadó gyulai sírját emlékkopjával jelölték meg. A bodoki Henterek részt vettek a magyar szabadságharcban, a család itthoni ága a helyi népi fazekasságot művelte.

„Nem zárkózunk el az új tanévben ennek a fontos kapcsolatnak a felfrissítésétől” – biztosított Kátai Zsuzsanna, akit a tanévkezdés felől is kérdeztük. Felkészülve várták az új tanévet mind a központi, mind az oltszemi, zaláni egységekben. A helyi tanácsnak köszönhetően az épületek jó állapotúak, a téli tüzelőt is beszerezték. Ettől az évtől második idegen nyelvként elkezdik a francia nyelv oktatását, egyelőre az ötödik osztályban. A bodoki iskola néhány gyerek hiányával kezdi az új tanévet, huszonegy kiscsoportos érkezett mindenki örömére, ugyanannyi előkészítős kisdiák indult élete nagy megpróbáltatásaival megismerkedni. Megtudtuk, hogy hiányát érzik egy informatikai szakembernek, a többnyire részmunkaidőben dolgozó meglévő kisegítő személyzetük meglehetősen túlterhelt. Az iskolaelhagyás csökkentését célzó pályázatuk anyagi fedezetére várnak.

Felette megtartó erejű elképzelésről beszélgettünk Roth Levente református lelkipásztorral: egy olyan helyi történelmi fényképfelvételeket felsorakoztató szabadtéri pannósorozatról, melynek Deák Mária az ötletgazdája, s melynek a kivitelezésébe nemcsak a református egyházközség, hanem a helyi önkormányzat is készséggel bekapcsolódna. Egyfajta első lépcső lenne ez ahhoz az elképzeléshez, hogy a három településből álló község és a látogatók számára körvonalazzák a régió létező és leendő turisztikai potenciálját.

 

Bodoki Henter-emlék

 

Szilvás napi meghívó

A településépítés forgatagában szinte mindenki örvendett már egy ünnepnek. Méltó bevezetése volt ennek a vasárnapi istentisztelet. Szász István Gergely helyi lelkipásztor a 133. zsoltár textusát választotta a nap igéjeként. A községvezetés és a zaláni református egyházközség közös rendezvényének egyértelmű volt az üzenete: „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek.” A templomi ünnepség hangulatához simult a Deák Kincső zenetanár vezette bodoki Reménység gyerek-furulyacsoport műsora, Táncos András szavalóművész pedig Petőfi Sándor, Bogdán László és Farkas Árpád verseiből összeállított csokrot adott elő nagy átéléssel.

Déli harangszókor már zaláni asszonyok ügyeskedtek a főzőversenyen, kavarták a szilvaízet, készítették a szilvás gombócot, a helyi férfiak pedig előrukkoltak a legeredetibb zaláni szilvapálinkájukkal. Fodor István polgármester köszöntötte a szép számú jelenlevőt, miközben a zsűri is jelentette a versenyek rangsorolásait. A Négy asszony nevű csoport – Nagy Erzsébet, Kasléder Zsófia, Préda Magdolna és Szilágyi Gizella – vállalta, hogy bemutatja a fiataloknak, miként készül a szilvaíz. Öt csoport asszony – a Napsugár és az Arany­tál, a Szorgos kezek és a Konyhatündérek s végül az Arany fakanalas – örvendezett az első, a második és a harmadik díjnak.

Minden férfi várta a szilvapálinkások zsűrijét: az első díjat id. Király Lajos, a másodikat Ördög Tibor, a harmadikat pedig Nagy Sándor mondhatta magáénak. A jókedvet és a hangulat emelését a mikóújfalusi fiatalok Nagykürt Fúvósegyesülete vállalta Demeter Norbert karmester vezetésével. Fellépett a sepsiszentgyörgyi Zöld Fenyőcske néptáncegyüttes, sorra kerültek a szalonnasütők, és estbe hajlóan fellobbant a tábortűz is.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Ön szerint ki a felelős a közel-keleti konfliktusért?


eredmények
szavazatok száma 2403
szavazógép
2023-10-04: Pénz, piac, vállalkozás - :

Hozzájuthat Magyarország az uniós pénz egy részéhez

Az Európai Bizottság több milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítására készül Magyarország számára, ha Budapest biztosíthatja támogatását az uniós költségvetés emeléséhez, ami egyben jelentős pénzügyi támogatást jelenthet Ukrajnának – idézi a Financial Times információját a HotNews.ro.
2023-10-04: Belföld - :

Új tantárgy az idei tanévtől: A zsidók története. A holokauszt

A kormányfő szerint egy állam szilárdsága az adott társadalomban tapasztalható antiszemitizmus, idegengyűlölet, diszkrimináció és rasszizmus szintjén is lemérhető, éppen ezért az államnak nem szabad eltűrnie az ilyen megnyilvánulásokat, illetve az interneten terjesztett gyűlöletbeszédet és összeesküvés-elméleteket sem.