Régi pedagógusokBedő Ildikó tanító néni

2023. november 10., péntek, Emlékezet

Diákéveimre visszaemlékezve – egy-egy előadás, a tanító viszonyulása mindig hagyott bennünk, kisebb és nagyobb diákokban valami maradandót – néhai Bedő Ildikó tanító néni is eszembe jutott, mindig szeretettel gondolok rá.

  • Az uzoni iskola. Albert Levente felvétele
    Az uzoni iskola. Albert Levente felvétele

Székelyudvarhely rajonban, Patakfalván született 1930-ban, ikertestvérével együtt a Fábián család első gyermekeként; később még egy testvérük született, Emese. A következő években édesapját, Fábián Adorján Bélát, aki református lelkész volt, áthelyezték Erdővidékre, Bodosba. A háromgyermekes család elfoglalta új otthonát, Ildikó ott végezte elemi iskoláit, a tanítóképzőt pedig Székelyudvarhelyen; 1949-ben diplomázott.

Édesapját hivatása révén az akkori időkben gyakorta áthelyezték, és a család is vele költözött, ezért  Ildikó tanító néni több helységben is végzett pedagógiai munkát: Baróton, Nagybaconban, Nagyborosnyón és Lisznyóban. Végleges tanítói állást az uzoni általános iskolában kapott.

Ebben a községben ismerte meg jövendő házastársát, Bedő Barabást, a helyi MTSZ (mezőgazdasági termelőszövetkezet) főkönyvelőjét. 1960-ban kötöttek házasságot, de a tanító néni még ebben az évben tovább képezte magát, elvégezte a Maros Együttes szervezésében a néptáncoktatói tanfolyamot, aminek következtében meghatározó szerepe lett Uzon község kulturális életében. Tanítói szakmája mellett generációkat nevelt fel a székely néptánc és ének-zene varázslatos világában.

A kulturális munkában más pedagógusok is részt vettek, közülük Veres Erzsébet (Pöszi), Kari Éva és Gergely József tanítókra emlékszem vissza. Meséli Pöszi tanító néni, hogy akkoriban nemcsak a diákságot vezették be a művelődési életbe, s tanították a helyi ifjúságot, a múlt század hatvanas, hetvenes éveiben a szeszgyári munkások tánccsoportjával is foglalkoztak, akik fellépéskor kivétel nélkül mindig székely népviseletbe öltöztek.

Az én diákkoromban a próbákon még nem volt zenei kíséret, Ildikó néni láláktatott, akár órák hosszat, erre roptuk a táncot. Jó hangja volt, de fárasztó lehetett így oktatni, ám a tanító néni szerette munkáját, érezni lehetett az elhivatottságot, amelyet nemzete iránt táplált. Elmondható róla, hogy fáklyahordozója volt a székely néptánc- és dalkincs népszerűsítésének. Mindemellett szerény és lelkes tanítója volt sok-sok I–IV. osztályos gyermeknek. 1986 nyarán ment nyugdíjba.

2002 októberében özvegyen maradt, és mivel nehéz volt az egyedüllét, egyetlen fia, az 1961-ben született Szilamér családjához költözött a Maros megyei Kelementelkére, ott élt 2005-ben bekövetkezett haláláig. Kérésének megfelelően férje mellett nyugszik az uzoni református temetőben.

Veres Ibolya, Uzon

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Ön szerint ki a felelős a közel-keleti konfliktusért?


eredmények
szavazatok száma 2284
szavazógép
2023-11-10: Emlékezet - :

„Álljon és virágozzék az idők végéig” (Négyszáz éves a nagybaconi iskola)

Nagybaconban ötven évvel ezelőtt, 1973. november 11-én, vasárnap ünnepelték az iskola alapításának 350. éves évfordulóját. A nagyszabású megemlékezésen jelen voltak nemcsak a szomszédos falvak és Barót város tanulói, tanárai, hanem az eseményre hazalátogató elszármazottak és a megye számos notabilitása: újságírók, a megyei kulturális élet képviselői és Nagy Ferdinánd Kovászna megyei pártfőtitkár is.
2023-11-10: Közélet - :

Új híd köti össze a városrészeket: év végéig elkészülhet az új gyalogos- és kerékpároshíd az Olt folyó fölött - KÉPEKKEL (Önkormányzati szemle)

Talán nincs is annál lehangolóbb reggeli élmény, mint amikor nap mint nap ugyanazon az évek óta omladozó, időközben életveszélyessé váló hídon kell munkába gyalogolni, áttolni a kerékpárt vagy jókorát kerülni a városban, ha az Olt negyedből az Állomás negyedbe vagy visszafelé igyekeznénk. Pedig fontos útszakaszról van szó, nagyon sokan használták még így is sok éven keresztül munkába sietvén.