Elhalálozás

2023. december 29., péntek, Elhalálozás

„Drágának tekinti az Úr híveinek halálát.” (Zsoltárok 116,15)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a gidófalvi származású
DIMÉNY ILDIKÓ
(szül. DEZSŐ)
életének 69. évében 2023. december 27-én Magyarországon váratlanul elhunyt.
Gyászszertartása a pátyi temetőben lesz egy későbbi időpontban.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Fájó szívvel búcsúzik négy gyermeke, nővérei és tizenhárom unokája
4330968

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy az orbaiteleki születésű alsócsernátoni
özv. BORBÁNDI JENŐNÉ
JÓZSA ELLA
2023. december 28-án visszaadta lelkét Teremtő Urának.
Drága halottunk földi maradványait 2023. december 30-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az alsócsernátoni ravatalozóházból a református egyház szertartása szerint.
A gyászoló család
1118717
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
DAMOKOS JÓZSEF
53 éves korában 2023.
december 28-án elhunyt.
Temetése december 30-án, szombaton 14 órakor lesz a türkösi (Săcele) evangélikus temetőben.
Pihenése legyen csendes,
emlékét őrizzük.
Szerettei
5012/b
„Midőn a roncsolt anyagon / Diadalmas lelked megállt; /
S megnézve bátran a halált, / Hittel, reménnyel gazdagon / Indult nem földi utakon, / Egy volt közös, szent vigaszunk /
A LÉLEK ÉL: találkozunk!”
(Arany János)
Megtört szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a nyujtódi születésű sepsiszentgyörgyi
LUKÁCS ADORJÁN
szíve életének 53. évében
tragikus hirtelenséggel
megszűnt dobogni.
Drága hallottunk földi maradványait 2023. december 30-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi katolikus temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4330966
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. / Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága gyermek, testvér, sógor, báty, keresztgyermek, rokon és jó barát, a sepsibodoki
LUNGULY B. ZOLTÁN
életének 47. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat 2023.
december 30-án, szombaton 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a bodoki
ravatalozóháztól.
Virrasztás december 29-én, pénteken 17.30 órától,
részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4330962
Megállt egy szív, mely élni vágyott.
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama, testvér, sógornő, rokon,
ismerős és jó szomszéd,
özv. SZABÓ MÁRTA
(szül. BRASSAI)
életének 74., özvegységének első évében 2023. december 23-án hosszas betegség után, búcsú nélkül hirtelen itt
hagyott.
Temetése december 30-án 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben unitárius szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Fáradt teste megpihent, de lelkünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4330950
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa, nagyapa, testvér, sógor
és jó szomszéd,
KARÁCSONY KÁROLY
szerető szíve életének 67. évében hosszú betegség után 2023. december 27-én
megszűnt dobogni.
Drága halottunk földi maradványait december 30-án, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a zaláni ravatalozóból a helyi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4330958
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
FEHÉR GYÖRGY
szerető szíve életének 59. évében türelemmel viselt betegség után megszűnt dobogni.
Drága halottunk temetése 2023. december 29-én,
pénteken 15 órakor lesz
Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott,
pihenése csendes.
A gyászoló család
4330959
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett élettárs, édesapa, nagytata, após, apatárs, testvér, sógor, rokon, szomszéd, a lisznyópataki születésű uzoni
özv. id. NÉBRÉDA ANDRÁS
életének 91. évében rövid betegség után csendesen elhunyt.
Drága szerettünket 2023.
december 30-án, szombaton 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra az uzoni
ravatalozóból a helyi
református temetőben.
Részvétfogadás december 29-én, pénteken 17 órától
és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4330961

Részvét
„A LÉLEK ÉL: találkozunk!” Megrendült szívvel
értesültünk, hogy egykori osztálytársnőnk,
DIMÉNY ILDIKÓ
(szül. DEZSŐ)
földi hivatása 2023. december 27-én hirtelen véget ért.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott. Őszinte
részvétünk a családnak.
Az 1974-es mikós végzősök
4330963
Szomorúan értesültünk volt kolléganőnk férje,
TÖRÖK SÁNDOR haláláról.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családnak.
A Csatlós család
1118714
A Csipike Napközi Otthon munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak FARKAS
GABRIELLA IBOLYA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Isten nyugtassa békében.
4330947
Újból korai veszteség érte
közösségünket, megrendülten búcsúzunk szeretett
osztálytársunktól,
GÁBOR GABRIELLÁTÓL. Nyugodj békékben, drága GABI. Emlékeinkben úgy élsz tovább, mint a jó humorú,
derűs, bölcs, segítőkész jó barát. Gyászoló szeretteidnek őszinte részvéttel kívánunk erőt, lelki békét.
Az egykori Filológia–Történelem Líceum, mostani Mikes Kelemen Líceum 1982-ben végzett A osztályának
közössége
4330954

Megemlékezés
Emlékek varázsa melegíti lelkünk, / Szívünkben érezzük Őt, soha nem feledjük. / Álmok, emlékek, szép szavak, / Ez minden, ami a múltból megmaradt. / Tátongó űr lelkünkben a hiány, / Néha kicsit csendesül, de örökké fáj. Egy éve hunyta le örökre szemét a drága férj, édesapa, nagytata, a hidvégi BÉRES DÉNES.
Kegyelettel, hálával
gondolunk rá, áldott emléke szívünkben él.
Özvegye és gyermekei
családjukkal
5009/b
A következő idézettel emlékezünk drága jó édesapánkra, SZÁVA OTTÓ ISTVÁNRA, aki öt éve hagyta el a földi életet. „Csendben állok, emlékezem. Nem halt ő meg, még mindig él –nekem. Messze ment, hol el nem érhetem. Élete úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléke szívünkben örökre megmarad.”
Szerettei
1118711
Az idő telik, feledni nem tudunk, mindig rátok gondolunk. Fájó szívvel emlékezünk MÁRTON CSABÁRA,
aki 23 éve hagyott itt
bennünket, és édesapjára,
MÁRTON SÁNDORRA,
aki 30 éve ment el közülünk.
Szerető hozzátartozói
1118708
Kegyelettel emlékezünk
a kökösi NAGY MÓZESRE
halálának 19. évfordulóján.
Szerettei
4330964
Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi emlékedet, egy út, mely elvitte életedet. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.
Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a gyimesfelsőloki születésű sepsiszentgyörgyi
SZŐCS ANTÓNIA ANNÁRA, akit kilenc éve kísértünk
utolsó útjára.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
5011/b
Két éve, december 30-án volt életünk legszomorúbb napja, amikor a drága jó feleség, édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, BARKÓ ILONA
(szül. KOVÁCS)
eltávozott azzal a hittel, hogy a feltámadás hajnalán, amint írva van Jób könyvében (19, 25–26), találkozunk. Ezt hisszük és valljuk.
Szerettei
4330831
Fájó szívvel emlékezünk
a kézdiszentléleki
DEÁK ANDRÁSRA
halálának első évfordulóján. Nyugodjék békében.
Szerettei
1118701
„A gyász soha nem múlik el, csak az idő enyhíti az űrt.” (Deverdics Éva) Fájó szívvel emlékezünk elhunyt szeretteinkre: GERENDI LŐRINCRE (2009), VÁNTSA DEZSŐNÉ ANTALFY MÁRIÁRA (2014)
és VÁNTSA DEZSŐ
ref. lelkipásztorra (2016).
Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.
A család
4330884
Fájó szívvel emlékezünk a sepsimagyarósi
BARTHA ISTVÁNRA
halálának első évfordulóján.
Három lánya és családjuk
4330945
Fájó szívvel emlékezünk az egerpataki
id. BELÉNYESI GÁBORRA halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4330946
Fájó szívvel emlékezünk a szemerjai id. JAKAB LAJOSRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4330955

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Részt kíván-e venni a június 9-i európai parlamenti választásokon?

eredmények
szavazatok száma 1619
szavazógép
2023-12-28: Belföld - Demeter Virág Katalin:

Elutasította a képviselőház az autonómiatervezeteket

Elutasította a képviselőház csütörtöki plenáris ülésén a Székelyföldre és az erdélyi magyarságra vonatkozó autonómiatervezeteket, amelyeket Zakariás Zoltán és Kulcsár-Terza József RMDSZ-listán mandátumot szerzett parlamenti képviselők nyújtottak be. A három jogszabályjavaslatot a szenátus vitatja meg döntő házként.
2023-12-29: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Következő lapszámunk 2024. január 3-án, szerdán jelenik meg. Az apróhirdetéses iroda ma 13 óráig tart nyitva. Apróhirdetéseket a 3szek.ro honlapunkon online is fel lehet tenni.