Rágalmazási per BarótonAlapfokon vesztett a polgármester

2024. március 28., csütörtök, Közélet

Alapfokon pert vesztett Benedek-Huszár János, Barót polgármestere Bán István független tanácstaggal szemben. Utóbbi azért indított pert, mert egy 2022 novemberében tartott önkormányzati ülésen a városvezető azzal vádolta, hogy egyetemi oklevelét és doktori címét „plagizált dolgozatokkal és pénzért vásárolt dolgozatokkal szerezte meg”. A Kovászna Megyei Törvényszék honlapján található bejegyzés értelmében a városvezetőnek egy lej erkölcsi kártérítést kell fizetnie a felperesnek.

  • Benedek-Huszár János polgármester. Fotó: Facebook / Benedek Huszár János
    Benedek-Huszár János polgármester. Fotó: Facebook / Benedek Huszár János

Bán István örömét fejezte ki, hogy bő év múltán, de bár alapfokon vége lett az ügynek. Mint mondotta, a törvényszék helyesen döntött, amikor megállapította, hogy az ominózus tanácsülésen elhangzottak valótlanok, akkori kijelentéseit a polgármester semmivel sem tudja alátámasztani.

Bár nyert, nem kizárt, fellebbezni fog. A törvényszék honlapján közzétett, az ítéletet röviden összefoglaló bejegyzésből ugyanis nem derül ki, hogy két lényeges követelését elfogadták-e. Kérte ugyanis, hogy Benedek-Huszár János az eredeti helyen, azaz élőben közvetítendő tanácsülésen kövesse meg őt az alaptalan vádaskodásáért, illetve a Háromszék napilapban és az Erdővidék regionális hetilapban fizetett hirdetésként kérjen elnézést tőle. „Az erkölcsi igazságtételt számomra nem az jelenti, hogy Benedek-Huszár János fizet nekem egy lej kártérítést, hanem az, hogy tanácsülésen és az újságokban kér elnézést, amiért engem megvádolt. Mondja ki nagy nyilvánosság előtt: Bán István nem másoktól lopva, plagizálva és nem pénzért vásárolta a végzettségét igazoló okleveleket. Amennyiben az ítélet ezt nem tartalmazza, fellebbezni fogok, hiszen ez volt a követelésem alapja, nem a pénz” – nyilatkozta Bán István.

Benedek-Huszár János csak annyit fűzött hozzá, nem tudja még, fellebbez-e: az attól függ, a kikézbesítendő ítélet szövegszerűen mit fog tartalmazni.

Az ügy alapját a városi tanács 2022. november 29-én tartott ülésén elhangzottak szolgáltatták.

Benedek-Huszár János a városi költségvetés módosítására tett javaslatot, s úgy tűnt, azokat a testület vita nélkül el is fogadja, amikor Bán István jelezte, hozzá kíván szólni a napirendhez. Előre megírt és felolvasott hosszú szövegében többek közt azzal vádolta a polgármestert, rosszul gazdálkodik, mert „november közepén nem tudja, miből húzza ki a város év végéig”, s arra szólította fel Benedek-Huszár Jánost, „szálljon egy kicsit magába”, illetve, hogy „pénzügyekben és közgazdaságban jártas, tapasztalt embereket, tapasztalt intézményvezetőket ne akarjon felsőbbrendűen kioktatni, mert egyre kínosabb a látvány”.

Az elöljáró többek közt azzal vágott vissza, hogy nehezére esik elfogadni a kioktatást olyan embertől, „aki plagizált dolgozatokkal és pénzért vásárolt diplomákkal szerezte meg a fokozatait”.

Bán viszontválaszában úgy fogalmazott: a végzettségét ért kritikát elutasítja, és felszólítja a polgármestert, bizonyítsa állítását, mert ha nem, „illetékes helyen” fognak beszélgetni.

Bán István végül 2023 áprilisában perelte be a polgármestert. Azért csak hónapok múltán – magyarázta akkor –, mert időt akart adni Benedek-Huszár Jánosnak, hogy a sértésnek megfelelő körülmények között (a tanácsülést az egyik közösségi oldalon élőben közvetítették – szerk. megj.) bocsánatot kérjen. „Benedek-Huszár János nem csak engem sértett meg azzal, hogy okleveleimet vásároltam, hanem három neves egyetemet is minősített – köztük a Babeș–Bolyai Tudományegyetemet. (…) A polgármesternek lett volna ideje jobb belátásra térni, valamelyik tanácsülés alkalmával bocsánatot kérni, de nem tette, ezért bepereltem. Beadványomban jeleztem, bocsánatkérést várok el, később pedig anyagi kártérítésre is számot tartok. Utóbbit természetesen nem magamra fogom költeni, hanem valamelyik erdővidéki egyesületet fogom támogatni általa” – nyilatkozta a tanácstag tavaly.

Benedek-Huszár János és Bán István között az első komoly összetűzés még a 2020-as helyhatósági választások előtt lezajlott, amikor kampányában Benedek-Huszár János külön sajtótájékoztatót szervezett Sepsiszentgyörgyön, ahol azzal vádolta a független polgármesterjelölt Bán Istvánt, hogy jelszavát és programját több anyaországi politikus beszédéből és programjából másolta, s felszólította, távozzon a közéletből. A 2021–2022-es iskolai év kezdete előtti hetekben a Baróti Szabó Dávid Középiskola és a Gaál Mózes Általános Iskola összevonásának vitáján is más-más álláspontot képviseltek, valamint kiálltak az általános iskola igazgatói tisztségére pályázó feleségeik – Bán Annamária, illetve Benedek-Huszár Erika – alkalmassága mellett.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Részt kíván-e venni a június 9-i európai parlamenti választásokon?

eredmények
szavazatok száma 1522
szavazógép
2024-03-28: Riport - Hecser László:

Sok a feladat, öröm végezni (Beszélgetés László-Benczédi Zsófia unitárius lelkésszel)

Fiatal, pályája elején álló lelkész szolgálja közel két éve a baróti unitáriusokat. László-Benczédi Zsófia születésileg nem erdővidéki, de ez a kicsi tájegység már többször döntően befolyásolta az életét. Előbb az kellett, hogy szülőfalujában egy Vargyasról származó lelkész, Makkai-Ilkei Ildikó kezdett szolgálni – neki köszönhető, hogy a szószéken történteket kisebb csodaként élte meg a fiatal lány. Amikor jövendőbeli férjét, László Sándort, a baróti városháza főépítészét megismerte, még szó sem volt arról, hogy a kisváros egyházközsége valaha meghívja. Aztán a Gondviselés intézkedett. Tele van munkakedvvel és ezernyi tervvel. Lelke és esze lenne az egyházközségnek.
2024-03-28: Jegyzet - László Zsuzsa:

Szabadesés

Nézem a macskát, hogy milyen biztonságérzettel, teljes nyugalommal telepszik le a terasz korlátjára, miután végigmasírozott rajta. Évek óta úgy sétálgat a keskeny útvonalon, mint mi, kétlábúak vasárnap a korzón.