Nincs békesség a bölöni unitáriusoknál

2024. július 11., csütörtök, Közélet

Június 16-án a bölöni unitárius istentiszteletre, miként máskor, ünneplőbe öltözött a hívők serege és templomba ment. Amikor Kozma Albert tiszteletes szószékre lépett, az ötvenöt jelen levő egyháztag közül tizenkilenc felállt és kivonult a padokból. Azért tették ezt – tudtuk meg Bíró Barna Gyula gondnoktól és Ferencz Zoltán keblitanácstagtól –, mert a lelkészt nem tartják jó pásztoruknak. Kozma Albert szerint politikai okok állnak a háttérben: gazdasági kérdéseket felhasználva azok szervezkednek ellene, akik a helyhatósági választásokon a községvezetést elbukták. Bíró Attila, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör esperese szerint kivizsgálás alatt álló ügyet nem kellene a nagy nyilvánosság elé vinni, és leszögezte: az ártatlanság vélelme mindenkit megillet.

  • Egymás mellett, de más táborban – balról Kozma Albert lelkész, jobbról Bíró Barna Gyula, az új gondnok. A szerző felvételei
    Egymás mellett, de más táborban – balról Kozma Albert lelkész, jobbról Bíró Barna Gyula, az új gondnok. A szerző felvételei

Rossz gazda?

Bíró Barna gondnokkal és Ferencz Zoltán keblitanácsossal Sepsiszentgyörgyön találkoztunk, hogy beszámoljanak arról, miért tartották fontosnak kivonulással tiltakozni Kozma Albert lelkész ellen.

Először is hangsúlyozni kívánták: az általuk szervezett közösségi megmozdulásnak semmi köze ahhoz, hogy ők a lelkész politikai ellenfelei is. Igaz, hogy mindketten RMDSZ-esek (Ferencz őszig még a község megbízott polgármestere, Bíró Barna korábban az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltjeként szerzett helyi képviselői helyet, most a magyar összefogás jegyében az RMDSZ színeiben indult – szerk. megj.), és Kozma Albert független polgármesterjelöltként mérettette meg magát a legutóbbi helyhatósági választásokon, ám annál sokkal régebbi a történet – állították.

Az elmúlt években Kozma Albert rosszul gazdálkodott az egyház vagyonával, ami miatt adósságuk van, és vélhetőleg az egyházközség jövedelmei több évre előre el vannak költve. Utóbbit azért mondják feltételes módban, mert csak részben tudni, mennyi az épület-, erdő- és földvagyon hasznosításából származó bevétel és mennyi a kiadás. Az viszont biztos, hogy ingatlanvásárlás miatt tartoznak a püspökségnek is, és nagy veszteséget hozott az egyházközség társszervezésében zajló Ősök Napja. Az ingatlanvásárlások közül kettőt emelnek ki és neveznek kifejezetten rossznak. A Tana-kúriáért kétszázezer eurót fizettek ki. Nem elég, hogy állapota nagyon rossz – többek közt a teteje is megrokkant –, felújítása komoly összegbe kerülne, de a 2,90 hektáros telekből is csak a beltelekként számontartott 54 ár van egyelőre az egyház nevére íratva. A másik épület az egykori kántori lak, mely szintén nagyon elhanyagolt, lakni csak akkor lehet, ha jelentős összeget fordítanak a felújítására.

Ferencz Zoltán állítja, az adósság miatt esett el az egyházközség jelentős fejlesztéstől. A polgármesteri hivatal segíthetett volna abban, hogy az egyházi épületek áramellátását segítő fotovoltaikus rendszert építsenek ki, de a pályázat egyik feltétele az volt, ne legyen adósságuk.

 

Többen elégedetlenek a lelkipásztorral

 

Hat évet vizsgáltak

Bíró Barna és Ferencz Zoltán állításaikat a Főhatósági Hivatal által készített pénzügyvizsgálati jegyzőkönyvvel támasztották alá. Az idén január 26-án keltezett okirat az egyházközség 2018-tól 2023 végéig folytatott tevékenységét vette górcső alá. Az ellenőrzést végző személy oldalakon át sorolja a kifogásolható kisebb-nagyobb pontatlanságokat és tesz meghagyásokat. Többször kéri, hogy korrekciót kell végrehajtani, számlát máshova kell fűzni, mellékelni kell a kifizetést kísérő aktát, kifizetéseknél hiányzik a szerződés és/vagy keblitanácsi határozat, túlzottan magas az üzemanyag-, a telefon-, a kiszállási és utazási költség.

Bíró Attila, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör esperese szerint az érzékeny adatokat tartalmazó okirat kizárólag az egyház számára készült, a bölöni elöljárók hibáztak, amikor azt a nyilvánosság elé tárták.

 

Nem akar keblitanácsot

A két panaszos szóvá tette Kozma Albert viszonyát is a keblitanáccsal. Évekig nem volt az úgy megválasztva, ahogy elő van írva, feladatait sem látta el szabályosan, mert tagjai igencsak elnézőek voltak a felelőtlenül gazdálkodó lelkésszel – vélekedtek. Mint elmondták, az ügyet az egyházközség érdekében kezükbe vették, az előírásoknak megfelelően április 14-én lefolytatták a tisztújító egyházközségi közgyűlést, gondnokot, pénztárnokot, jegyzőt és tizenkét keblitanácsost választottak. Annak eredményét többen is kifogásolták és fellebbezést nyújtottak be. A Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör Tanácsa április 29-én tűzte napirendre a kérdést, de mivel a bölöniektől nem kapták meg az óvások elbírálásához szükséges iratokat, tárgyalni nem tudta, csak állásfoglalást fogalmazott meg. Az Egyházi Képviselő Tanács május 2-án tartott ülésén elismerte az új keblitanács megválasztását és a közösség szolgálatához kitartást és bölcsességet kívánt. „Ez a bölcsesség azóta is hiányzik, mert Kozma Albert nem igazán hajlandó tudomást venni rólunk, inkább csak akkor keres meg, ha valamit elismertetne, aláíratna velünk. Legalább negyedévente gyűlést kellene tartanunk, de akkor is össze kellene gyűlnünk, ha két cserepet vásárolunk vagy eladunk, ám tanácsainkra és szolgálatunkra nem tart igényt a tiszteletes” – mondotta Bíró Barna.

 

Incidens nélkül

Sepsiszentgyörgyi találkozásunk alkalmával Bíró Barna és Ferencz Zoltán azt nyilatkozta, hogy a lelkész elleni tiltakozásukat addig folytatják, amíg foganatja nem lesz, azaz Kozma Albertet el nem helyezik Bölönből.

A hívők egy részének kivonulását követő vasárnapi istentisztelet rendben, mindenféle incidens nélkül zajlott. Az istentisztelet végén, a hirdetések közt röviden szóba kerültek az elmúlt napok történései. Kozma Albert a hívők tudomására hozta, hogy két nappal azelőtt az egyházközségnél rendkívüli egyházköri vizsgálószék járt, jegyzőkönyv készült, az súlyos elmarasztalásokat fogalmazott meg, a végén pedig „hangos beszéd” alakult ki. A tiszteletes úgy fogalmazott, mindenekfelett a legfontosabb az, hogy a gyülekezetben maradjon meg az egység, békesség, az egymás iránti szeretet és tisztelet.

 

Az évszázados falakon belül felütötte fejét a viszálykodás

 

Politikai okok?

Az igehirdetést követően a parókián folytatott beszélgetésünkön Kozma Albert elismeri: ha valaki szeretné, kifogásolhatja munkáját, hiszen egyetlen egyházközség sincs hiba nélkül, de azt kikéri magának, hogy rossz szándékkal gazdálkodott volna az egyházi vagyonnal. Amit költött – legyen az akár jelentős összeg is –, az Bölönt, a bölöni közösséget szolgálta. Az Ősök Napja tizenkétezer embert vonzott, általa néhány napra nemcsak Erdély, de az anyaország tekintete is rászegeződött az erdővidéki községre.

Véleménye szerint egyértelmű, hogy politikai és személyes okok állnak az ügy háttérben, elég, ha megnézzük, ki és miért akar az egyházi ügyek intézője lenni. Azok – adta meg a választ a lelkész –, akikről tudni lehetett, nem fognak helyhatósági választást nyerni, de a közösséget irányító tisztségüket megtartanák valamilyen módon. Az egyházi tisztség azért is jó nekik, mert nemcsak hogy rájuk irányul a figyelem, de a gazdag egyházi vagyont is sajátjukként kezelhetnék.

Az egyházi vezetésből sem mindenki elfogulatlan – állítja Kozma Albert. Bár negyedévente elektronikus formában a püspökséghez elküldik a könyvelést, tehát tudnak ügyeikről, januárban hirtelen hat évre visszamenőleg tartanak pénztárvizsgálatot, februárban esperesi vizsgálószéken kiértékelik azt, s felróják, hogy mekkora tévedéseket látnak, és pénzhiány van. Március 3-án egy magánháznál – és nem a lelkészi hivatalban, ahogy kellene – döntöttek arról, kik kerülnek a tisztújító jelölőbizottságba – állítása szerint mind Bíróékhoz köthető személyek kerültek be –, április 14-én a templomban zajlott a tisztújítás, amelyen az önkormányzati vezetőség bekerült, az ott évtizedek óta tevékenykedők pedig kikerültek a keblitanácsból. „A választás után sokan felháborodtak, megbántva érezték magukat, óvott a gondnok, óvott két keblitanácsos, akiket nem engedtek, hogy tisztségbe lépjenek. Az óvásokat rövid idő, alig egy hét alatt elbírálták, a régi tagok kifogásait nem, az újakét viszont hitelesnek találták” – mondotta Kozma Albert.

A tiltakozó akción a közösségi oldalon ellene szervezkedők előbb élő kordont akartak vonni a templom köré, hogy ne tudjon bemenni, de amikor kiderült, nem támogatják elegen az ötletet, a templomkaput és templomajtót akarták bezárni, s felmerült, hogy „a papot kergessék el”, de végül letettek arról is, és megelégedtek a kivonulással – jelentette ki Kozma Albert. Hozzátette: „Kedden hívott az esperes, hogy pénteken rendkívüli vizsgálószéket tartanak Bölönben. Azon felolvasták megállapításaikat, én pedig jóformán nem védekezhettem. Ekkor felállt az egyik hölgy, aki azt mondta, ők úgy gondolták, az a kérésük, hogy a tiszteletes urat helyezzék el Bölönből. Ez volt az első eset, amikor legalább egyikük kimondta közülük, hogy mi a célja az egésznek.”

 

Segítő szándékkal

Bíró Attila nem kívánta részletesen tárgyalni Kozma Albert ügyeit. Azért a többes szám, mert nem csak pénzügyi mulasztás lehetősége merült fel, hanem a lelkészi munkavégzést is áttekintik. Amiért kivizsgálás folyik, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a bölöni lelkész bűnös is: nem minden feltárt hiányosság takar súlyos vétséget, sok minden pótolható utólagosan, ezért is adtak meghagyásokat, azok teljesítését pedig figyelemmel követik. „Vizsgálataink elsősorban segítő szándékkal történnek, ezért a gondok gyökerét keressük” – nyilatkozta a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör esperese.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Hol tervez nyaralni idén?

eredmények
szavazatok száma 1233
szavazógép
2024-07-11: Jegyzet - Mózes László:

Magyarigen, magyar igen

Magyarigen és magyar igen: e szó, illetve szókapcsolat szinte azonos, mégis, egy szóköz lényegesen módosít jelentésükön. Magyarigen egy Gyulafehérvár szomszédságában lévő, magyar szempontból egykor jelentős település neve, ahol az elmúlt évszázadok alatt szinte teljesen elfogyott a magyar ajkú lakosság, míg a magyar igen magyar ajkúak, azaz a magyar közösség egyetértését jelenti, egy ügy támogatását, felkarolását. Vagyis igenlését, azt, amikor visszaszorul a nem: a tagadás, a kifogásolás, a sehova sem vezető magyarázkodás. Igen a valahová vezető útra, igen az életre, igen a világosságra, igen az értelemre.
2024-07-11: Közélet - Iochom István:

Halasztással kezdődött az újabb visszaállamosítási per (A román állam a papolci közbirtokosság ellen)

Huszonhat tárgyalás után alig ért véget a román állam által az ozsdolai Láros Közbirtokosság ellen 2019-ben indított alapfokú per, máris újabb visszaállamosítási per kezdődött a kézdivásárhelyi bíróságon.