VisszajelzésŐsi örökség vagy vermut?

2009. augusztus 7., péntek, Nyílttér

Azt hiszem, nemcsak választott személyként, de emberként, bölöni lakosként sem hagyhatom válasz nélkül a július 29-ei Háromszékben Csinta Samu által megjelentetett, személyem ellen szóló, szinte rágalmazó, semmiképp nem újságírói objektivitással jellemezhető cikket.

A közigazgatásban dolgozva — lassan harminc éve — valahogy szívügyemmé vált Bölön fejlesztésének vágya, a bölöni ember sorsának könnyí­tése, és mindig öröm töltött el, ha apró dolgokkal is, de hozzá tudtam járulni a község fejlődéséhez, az egyes emberek gondjainak megoldásához.

Na de lássuk a riport második felvonását! A 18-as visszaszolgáltatási törvénnyel leadott igénylések közül nagyon sok megoldatlan maradt, ilyen volt Gáspár Izabella gyöngybetűkkel írt (és 1991. március 11-én 715-ös számmal iktatott) kérése is, melyben igazolóiratokkal alátámasztva kéri vissza a Boltos-tagi ősi örökségét. Tiszta telekkönyv igazolja a nem 29, hanem 66 hektárra való jogosultságát. Gáspár Izabella több ízben érdeklődött kérése megoldási stádiumáról telefonon, aminek az eredménye saját (2005-ben Rudolf Bélának szintén telefonon tett) állítása szerint az, hogy utoljára a volt polgármester nem is válaszolt a hívásra. Bartha Lajos azt állítja a riport első részében, hogy nem találkozott az igénylő nevével — meglehet, bár a kérést 1991-ben iktatták, és szinte tizenöt évet kellett várni a megoldására.

2005-ben szintén többször érdeklődik telefonon a közel százéves Gáspár Izabella, mondván, hogy ő nem is tart igényt másra, mint arra a területre, amiért annak idején annyira megszenvedtek, hisz nem volt elég a száműzetés, a megalázás, amit a kommunisták elkövettek családjával, az aranykorszak elöljárói még az erőszakkal elvett föld után is követelték a szénából, gabonából álló kvóta befizetését. Mindezt igazolja az 1951-ben 1114-es számmal iktatott átirat, amelyben a helyi tanács felszólítja erre Gáspár Sándort, valamint a címzett ezen átiratra adott válasza is, melyben tudatja az elöljárókkal, hogy bár igazuk van, az az ő tulajdona, de ő nem használta, és nem is adta át senkinek a használati jogot. Gáspár Izabella halála (2005. május 27.) után lánya, dr. Pilinszki Éva foglalkozik az igényléssel.

Azt hiszem, a fent említettek elégséges bizonyíték tárgyát képezik egy földosztó bizottság számára, hogy a kérést a törvény értelmében jóváhagyja.

Az is köztudott Bölönben, hogy az 50-es évektől kezdődően a zászlólobogtatók, a rendszerbarátok földet kaptak — vermutért. Így lett Gáspár Izabella ősi öröksége a vermutadók fizetségdíja, amit még napjaink modern tisztánlátásában sem vallunk be önmagunknak — megelégszünk azzal, hogy önámítással ,,ősi örökségnek" nevezzük azt, amit egy olyan rendszertől kaptunk, amit állítólag ma csak negatív szavakkal jellemzünk. Talán ezt is csak önámítóan tesszük, s a szívünk mélyén félve őrzött örökségnek fogadtuk azt is?

Sikó Imre,

Bölön község polgármestere

Megjegyzés: A történet így sem kerek, és nem is befejezett, várjuk a még érintett személyek hozzászólásait. A szerk.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye az iskolakezdésről?eredmények
szavazatok száma 1015
szavazógép
2009-08-07: Nyílttér - x:

Mária-szobor Bereckben

A medjugorjei Szűzanya
Van béke és van jövő, de csak Istennel — mondta Selymes József atya, a Mária rádió műsorigazgatója a berecki Szűzanya szobrának szentelésekor. Meghitt ünneplésnek lehettünk részesei mindannyian, akik azon a vasárnapon összegyűltünk Dimény Ibolya hívására.
2009-08-07: Nyílttér - x:

Se ráfizetés, se jóhiszeműség? (Visszajelzés) — Demeter J. Ildikó

A jóhiszeműségre ráfizethetsz címmel lapunk május 22-ei számban egy idős sepsiszentgyörgyi lakos panaszát közöltük. A 88 éves Deák Annamária azt állította, hogy becsapták, az ígért 60 000 új lej (600 millió régi) helyett csak ennek negyedét kapta meg a házáért, és az előzetes írásbeli megállapodás dacára csak az első részlet, 15 000 lej jelent meg a hivatalos adásvételi szerződésben, nem is kapott ennél többet. Az idős hölgy tavaly ősszel az ügyészséghez fordult panaszával, és bűnvádi kivizsgálást kért.