VisszajelzésVermut vagy törvényszegés

2009. augusztus 28., péntek, Nyílttér

Ősi örökség, nem vermut, hanem a 83-as számú törvény 1949-ből — válaszoljuk Sikó Imre Bölön községi polgármesternek a Há­romszék augusztus 7-i számában megjelent írására (melyben Csinta Samu tényfeltáró riportjára reagált) mi, érdekelt bölöni polgárok.

Sikó Imre állítása szerint közel húsz éve a közigazgatásban dolgozik, de a válaszából az derül ki, hogy a polgármester nem ismeri az 1990/18-as számú földtörvény rendelkezéseit, vagy nem akarja ismerni, bár több éven át a törvényesség őre: előbb a földosztó bizottság titkára, majd — közel hat éve — elnöke. Sikó Imre nem ismeri a kommunista diktatúra által kiadott 1949/83-as törvény rendelkezéseit, emiatt tesz községi polgármesterhez nem méltó kijelentéseket, miszerint egyesek vermutok fizetségével szerezték földjeiket.

Gáspár Izabella gyöngybetűkkel írt és 1991. március 11-én 715. számmal iktatott kérése sem maradhatott volna megoldatlanul, hiszen a polgármester állítása szerint is el volt látva igazoló aktákkal. 1991-től hol volt a törvényesség őre, hol volt a bizottság elnöke a kötelező havi ülésen, mikor került Gáspár Izabella kérése napirendre, és hány bizottsági ülés jegyzőkönyvében szerepel?

Gáspár Izabella kérése a bizottság elnökének és titkárának mulasztásából nem oldódott meg, mert nem tartották tiszteletben a törvény rendelkezéseit, valamint a megyei bizottság körleveleit. A mulasztás 2006-ig vagy 2007-ig tartott.

Bartha Lajos volt polgármesternek igaza van, állítása valós, az ő mandátuma alatt nem találkozott Pilinszky Éva kérésével, mert azt 2005. május 27. után iktatták. Ezt a kérést a bizottság teljesen törvénytelenül oldotta meg, eljárási és érdemi hibákat felhalmozva. Holott a bizottságnak az lett volna a kötelessége, hogy törvényesen járjon el, oldja meg Gáspár Izabella több mint tizenöt éve elhallgatott kérését, Pilinszky Évát pedig világosítsa fel, hogy a hagyatéki eljárást lefolytatva szerezze meg a tulajdonjogot, mint Gáspár Izabella törvényes örököse. A községi bizottság elnöke miért hallgatja el, hogy Pilinszky Éva kérvényező még a mai napig nem kapta meg az általunk kapott érvényes birtoklevelet a vitás földterületre? A polgármester valószínűleg nem olvasta el a megyei bizottság 3974/13.05-ös számú véleményét sem — amelyből tisztán és világosan kitűnik, hogy Pilinszky Évának a községi tartalékból más földet kell adni, és a kiadott birtoklevelek a törvény szerint érvényesek maradnak a kiadott személyeknek —, hiszen ennek ellenére törvénytelenül, adminisztratív intézkedéseket foganatosított Pilinszky Éva javára. A községi bizottság 10-es számú és a megyei bizottság azonos tárgyú határozata törvénysértés folytán jött létre, a tények megállapítását a bíróságtól fogjuk kérni.

Mi, sértett bölöni polgárok, ha szükséges, az ügyet a strasbourgi bíróságig visszük, mert nem hagyjuk, hogy egyesek kijátsszák a törvényes rendelkezéseket.

59 bölöni polgár nevében (kilenc aláírás a szerkesztőségben)

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye az iskolakezdésről?eredmények
szavazatok száma 1019
szavazógép
2009-08-28: Nyílttér - x:

Két patak fellélegezhet

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület átfogó szemétgyűjtést szervezett augusztus 22—23-án a céhes város környékén. A két nap alatt harmincöt önkéntes mintegy hét kilométeres szakaszt takarított ki a Kászon pataka és a Feketeügy mentén, az eredmény négy traktorutánfutónyi szemét.
2009-08-28: Nemzet-nemzetiség - x:

Az autonómiaküzdelem és a jog — Dr. Kincses Előd

Élőlánc Sepsiszentgyörgyön
Az autonómia, elsősorban a területi autonómia fogalma a román jogban és a politikai közbeszédben sokáig nem is létezett, egyszerűen szőnyeg alá seperték; az ifjúság gondolkodását erőteljesen befolyásoló történelemkönyvek ma is agyonhallgatják a középkori erdélyi autonómiaformákat.