Élő egyház OrbaitelkenA gyülekezet erős kapocs

2007. augusztus 17., péntek, Faluvilág

A nyár a mezőföldi egyház életében sem jelentett szünidőt. Látogatásunk alkalmával zárult harminchét kisgyerek evangelizációs hete. A reggeli áhítatokat Daróczi Attila beszolgáló szörcsei református lelkipásztor tartotta. Látogatásunk idején az énekvezér, Jakab Árpád és két szülő kíséretében jutalomkiránduláson vettek részt, ismerkedtek a megye tájaival, amelyeket kevésbé ismertek: Bálványosfürdővel, a Szent Anna-tóval. Mezőföldi gyermeknek élmény a hegyek közt járni.

Maréknyi nőszövetségi tag — Zakariás Margit presbiter, Zakariás Melinda, özv. Kónya Ferencné tiszteletes asszony, Zakariás Rozália presbiter, nőszövetségi elnök, Szabó Ibolya, Józsa Vilma, Finta Iringó egyetemista —, Fazakas Sándor, Benedek Ferenc presbiter és a gondnok, Józsa Ferenc a paplak előterének faburkolatát kezelték, takarítottak, külföldi tanulmányútjáról várták haza fiatal lelkészüket, Bencze Bulcsút.

— Ötszáznyolcvanegy reformátust tartunk számon — közölte Józsa Ferenc gondnok. — Anyagi nehézségekkel küzd az eklézsia, mert az egyházfenntartási járulékkal sokan elmaradtak, s az összeg elérte már a 115 millió régi lejt. Nemcsak ez a gond, ugyanis földvagyonát sem kapta vissza maradéktalanul az egyház. Tizennégy és fél hektárból eddig csak ötöt kaptunk vissza. Nagy nehezen — szántó fejében, de méltánytalan átszámítással — visszakaptunk négy hektár árterületet, de azt csak legelőként lehet használni. A többi juss papíron van, és a 247-es törvénnyel kell visszakapnunk. Nagyon fontos lenne az egyház állandó anyagi és lelki megerősödése, mert szerintem a gyülekezet a legerősebb összetartó kapocs ebben a faluközösségben. Teleken sokat változtatták a földosztó bizottság összetételét, mert zavaros vízben jobban lehetett halászni. Ahol az egyház, az összeforrott és régi közösség nem kapja vissza a vagyonát, ott valami nincsen a helyén! Egy holland segélycsoport sokat támogatja az egyházat, de mert a tőlük kapott mezőgazdasági felszerelések magánkézbe jutottak, megingott az irántunk való bizalmuk.

A gondnok beszámolt azokról a jobbára közösségi munkálatokról, melyek a templom külső javítását szolgálták.

A szorgoskodó asszonyok között találtuk Zakariás Rozáliát, a nőszövetség elnök asszonyát.

— Huszonhét tagot számlál a csoport, de csak tizenketten vannak jelen az egyházi és a falusi közösségi rendezvényeken — tájékoztatott —, a többiek idősek, vagy más okból nem vesznek részt. Ahol egyházi, közösségi munkára van szükség, mindenütt ott vagyunk. A kultúrotthonban van egy kis raktárunk, ott tartjuk 250 személyre asztali terítékünket. Ha igénylik, még a szomszédos gyülekezeteket is ki tudjuk szolgálni.

A nőszövetség és a presbitérium szervezte a kovásznai kórház javára kezdeményezett akciót, melynek során tizenegymillió régi lej értékű élelmiszert (konyhai nyersanyagot) gyűjtöttek a betegek számára.

Látogatásunk idején az Orbaitelekre tervezett kézdi-orbai egyházmegyei nőszövetségi konferenciára készültek.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 125
szavazógép
2007-08-17: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Települések napja az alvégen (Világtalálkozó)

Nem igaz, hogy nincs lelkesedés Alsó-Háromszéken. Ha kell, akkor van. Az alvég készül a vendégek fogadására, majd oda, ahol a Lármafa, a nagy Őrtűz lesz, ahol számot kell adni arról, hogy ,,vagyunk, akik voltunk, s leszünk, akik vagyunk!" ― csengett ki a négy meglátogatott község s a hozzájuk tartozó falvak visszhangjából.
2007-08-17: Nyílttér - x:

Az utca hangja

S. Z. S., Kolozsvár. Sepsiszentgyörgyi rokonaimnál nyaralok. Szerda este kilenc óra körül lesétáltam a városba, amikor a Váradi József utca felől levonuló tucatnyi futballrajongó (sportklub zászlóját lobogtatták, s éltették kedvenceiket) ütni-verni kezdett. Futásnak eredtem — már a főtéren jártam —, be a Tribel vendéglő kerthelyiségébe, leültem egy asztalhoz. Gondoltam, így megmenekülök tőlük... csak nem rontanak rám.