felHáromszéki lángolás

2007. augusztus 18., szombat, Máról holnapra

Bár három napon át, a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójának idején hessegessünk el magunktól mindenféle kishitűséget, ne kicsik, merjünk nagyok, merjünk magyarok lenni. Merjünk lángolni, fellángolni. Van hozzá múltunk, jelenünk is, s lesz jövőnk is. A falvak és községek seregét, a városainkat elárasztó tenni akarás, cselekvési és versengési láz olyan, a lakosság köréből felfelé áramló, a helyi közösségeket a tőlünk elszármazottakkal, a testvértelepülésekkel és az érdeklődőkkel összeboronáló mozgalom kerekedett, aminek párját a történelem során csak nagy históriai fordulópontok idején lelhetjük fel.

Pedig a mostani eseménysor nem csomópont — de ha a közösségek megérzik az együttlét, az együttérzés, az értékmegőrzés és értékteremtés szépségét, egyesített erejük nagyságát, lehet ez a Szent István-napra ráfutó, s ezt a háromszéki hegyek magasságába emelő rendezvény egy új háromszéki zarándokhely jelet adó lángra lobbanása, avató ünnepe is a Maksa-eresztevényi Lármafa-tetőn.

Ezekben a napokban több faluba, községbe és egypárszor a maksai Lármafa-hegyre is el kellett látogatnom. Lenn a háromszéki lapályon vagy a hegyek hónaljában oltalmat találó településeken páratlan nyüzsgésre figyelhettem fel. Alsó- és Felsőcsernátonban nem csak Rákossy Árpád szobrát avatták nagy Kárpát-medencei asszisztenciával, hanem az új aszfaltcsík felkúszik majdnem Ika-váráig, az épülő sportcsarnokok fémváza ipari grafikaként hat, a felsőcsernátoni kultúrotthon mintha mindezek előtt tisztelegne, levette tetőzet-kalapját, hogy az újat emelje meg az események előtt. Ojtozban soproniak, háromszékiek és vendégeik tisztelegnek az egykori Honvédkő másánál.

A maksai Lármafa-tetőn monumentális szimbólummá emelkedik a tájművészet eme páratlan létesítménye. Jókai, Orbán Balázs és a mai alkotók fantáziaszüleménye a fennköltség, az égi magasság felé emeli kőbe vésett, oszlopokra futtatott, kőpadra helyezi históriánk, együvé fogózkodásunk tárgyiasult és szellemi jelképeit.

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni — mondjuk József Attilával —, / Hogy melegednének az emberek. // Ráhányni mindent, ami antik, ócska, / Csorbát, töröttet s ami új, meg ép (...) Dalolna forró láng az égig róla, / S kezén fogná mindenki földijét. // Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, / Hisz zúzmarás a város, a berek... / Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni / És rakni, adjon sok-sok meleget. // Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, / Hogy fölengednének az emberek.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2243
szavazógép
2007-08-18: Közélet - x:

Sólyom László köztársasági elnök üzenete a felsőcsernátoni emlékműavatóknak

Tisztelt Megemlékezők!
Bárki a történelem alakítójává válhat, mindenkiből lehet hőse egy forradalomnak. Hősök voltak, akik a barikádokon fegyverrel harcoltak, de hősök azok is, akik azzal álltak ki a diktatúra ellen, hogy hűek maradtak hivatásukhoz, amelyre felesküdtek.
2007-08-18: Közélet - Iochom István:

Csernáton főhajtása

A Háromszéki Magyarok Világtalálkozója alkalmából tegnap délután Felsőcsernátonban a Bod Péter Általános Iskola előtti téren ünnepélyes keretek között avatták fel a falu jeles szülötte, a magyarországi koncepciós perekben kétszer is börtönbüntetésre ítélt dr. Rákossy Árpád (1902—1972) jogászdoktor bronzba öntött portrészobrát, Vetró András alkotását. A szobrot Lázár Imre székelyudvarhelyi öntőmester műhelyében öntötték, talapzatát Rozin Sándor mikóújfalusi kőfaragó botosbányai andezitből készítette.