Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Az utca hangja

2007. augusztus 24., péntek, Nyílttér
BOLDIZSÁR BÉLA, Bélafalva. Hihetetlen, de igaz, hogy Háromszék ilyen nagyméretű ünnepet tudott megszervezni! Mindenütt csak pozitív értékeléseket hallottam. Vajdasági és magyarországi barátaim, kik részt vettek az összes rendezvényen, el voltak ragadtatva, és úgy távoztak, hogy a Vajdaságban is jó volna ehhez hasonló rendezvényt megszervezni, meg is próbáljak jövőben, hátha a háború után szülőföldjüket elhagyók visszamennének, és együtt ünnepelnének a még otthon maradottakkal.

Mégis volna pár megjegyzésem. Majdnem minden község szenzációsan képviseltette magát a szekértáborban is, az emlékkőnél gyönyörűen fényképezgettek, és büszkék voltak, hogy micsoda értéket tudtak hagyni az utókornak. Nagy felháborodásomra azonban községünket csak az árva cövek és a rajta levő tábla jelezte. Hagyományőrző csapatommal megjelentünk (fotó), és több helyre, rendezvényre is meghívást kaptunk, köszönet érte. Ígérjük, hogy a jövőben is, ha igény lesz rá, szívesen beöltözünk és felvonulunk.

TOMPA GYÖRGY, Sepsiszentgyörgy. A világtalálkozó alkalmából a városi stadionban rendezett futóversenyen igaz, hogy atléták is részt vettek, de nem az volt az alapja az egésznek, hanem a korosztályok váltófutása, hetvenévestől lefelé egész a kilenc-tíz évesekig. Legalább ötvenen voltak, ami azt is jelenti, hogy volt, van és lesz atlétika Sepsiszentgyörgyön, s nem szorulunk más megyékből hozott sportolókra. Ez dicséri a sporttanárokat is, hiszen az atlétika minden egyébnek alapja, és e világtalálkozói rendezvénynek egyik célja az volt, hogy felmutassa: nem halt ki az utánpótlás, csak foglalkozni kell vele. Az esti folytatásban, a színházban különféle rangos bajnokságok szereplői meg az egykori labdarúgó-aranycsapat tagjai nagyon sportszerű és őszinte tapsot kaptak. Külön dicséretet érdemel a kovásznai diákok táncbemutatója ― minden jó és szép volt, sok ilyen rendezvényre és napra lenne szükségünk.

INCZE LAJOS, Esztelnek. Válaszolni szeretnék Cserei Szilveszternek a Háromszék augusztus 17-ei számában megjelent panaszára, miszerint tőlünk rendszeresen az ő istállójába folyik a szennyvíz. Az említett istálló magasabban fekszik az én kertemnél, ahol az a szennygödör van, amiből az ő meggyőződése szerint felfolyik a víz. Cserei Szilveszter folyamatosan valótlanságokat állít, nemegyszer nyilvánosan is kitámadott, ezért kértem a polgármesteri hivatalt, hogy végezzen kivizsgálást ez ügyben, és a helyszíni szemle során meg is állapították, hogy észrevételei alaptalanok. Saját területén nincs szennygödör, és az a víz, amiről azt állítja, hogy tőlem folyik át, a saját istállójából és a trágyadombról ered. Ezt az is bizonyítja, hogy korábban arra kért, engedjem belevezetni a területemen levő szennygödörbe a nála összegyűlő trágyalevet. Mivel erre nem voltam hajlandó, vádaskodni kezdett. Ha nem kér nyilvánosan is elnézést a rágalmakért, jogi úton fogom megvédeni igazamat és becsületemet.

PAKUCS ETELKA, Nagyborosnyó. Községünk református gyülekezete új barátokkal örömünnepet ült. Nagy szeretettel fogadtuk a Hunyadi Egyházmegye Rákosáról érkezett Batizán Attila lelkipásztor családot és presbitereit, viszonozva a náluk töltött vendégeskedést. Betekintettek a székely nép életébe, és jól érezték magukat. Az istentiszteleten vendég lelkipásztorunk hirdette az igét arról, hogy az összetartozás, a hit, az anyanyelv ápolása, a baráti szálak erősítése legyen életünk fő célja. Gyülekezetünk részéről egy olyan verssel köszöntöttem a vendégeket, melyben minden fenti téma benne foglaltatott.

MÁTÉ HAJNALKA, Sepsiszentgyörgy. Augusztus 5-én felmagasztaló és lelkesítő ünnepélyen volt alkalmam Isten kegyelméből jelen lenni a homoródszentmártoni baptista imaház százéves jubileumán. Méltósággal és hálatelt szívvel emlékezett meg az a maroknyi székely nép, melyet Isten oda teremtett, és megélhetést biztosított neki száz éven át. Az áttekintő krónika beszámolt a hosszú út örömeiről, göröngyeiről. Az ismertetést a helyi baptista lelkész, Simon András olvasta fel. Jelen voltak az ott tevékenykedő lelkészek a református, unitárius egyházaktól, tisztelettel és elismeréssel köszöntötte a híveket a polgármester úr is. A szilágysági énekkar zengte a dicsőítő énekeket. Vendégek, meghívottak voltak a határon innen és túlról. A legszívhezszólóbb Borzási István marosvásárhelyi lelkész beszéde volt, köszönet érte.

Hozzászólások
Szavazás
Tart-e a koronavírus-járvány második hullámától?eredmények
szavazatok száma 244
szavazógép
2007-08-24: Közélet - x:

A Piliske utcában folytatják a javítást

A Phare-program keretében felújított kovásznai Piliske utcában, ahol a munkálatokat tavaly november 3-án adták át, ismét feltúrták az utat.
2007-08-24: Nyílttér - x:

Megjavítják a Kossuth Lajos utcát

Örömmel olvastam a lap 2007. július 26./5134. számában, a 3. oldalon, a Röviden rovatban, hogy a megyei tanács jóvoltából a nyár folyamán 1,2 kilométeren aszfaltburkolat… stb.