Gyermek elleni erőszak

2007. június 7., csütörtök, Család
Mi minősül erőszaknak az iskolában?

Számtalan olyan dolog, melyről nem is gondolnánk, el egészen az erőszak felső fokáig, a visszafordíthatatlanig: fintorgás, grimaszkodás, elnevezgetés, gúnynevek, bosszantás, kigúnyolás, utánzás nevetségessé tétel céljából, a segítség megtagadása, durváskodás, ütés különböző tárgyakkal, pofozkodás, taszigálás, leszúrás, lelövés…

Nem csak akkor beszélünk bizonyított erőszakról, ha tanúi voltunk ennek, hanem akkor is, ha érdektelenségből, nemtörődömségből engedjük, hogy az erőszak feltételei létrejöhessenek, hogy a visszaélés és az agresszió megtörténhessen.

Abban a pillanatban, amikor az erőszak már szokássá válik az iskolában, a tanulók hanyagok, védekezőek, önvédelmi módszereket keresnek, cinkosok és egymás ellenségei, az iskolában pedig az általános félelem uralkodik el. Bántalmazottak válnak agresszorokká, bántalmazókká.

A médiában is gyakran szó esik a tanulók által elkövetett erőszakos cselekedetekről, durvaságról, emelt hangról, fizikai bántalmazásról és megfélemlítésről nem csak egymás között, hanem a tanárok iránt is. A társadalmi tanulás elméletének kidolgozója, A. Bandura szerint az agresszivitás és az erőszak jutalmazás vagy büntetés által eltanult magatartásforma.

Időnként a hallgatás is az agresszivitástól terhelt légkör jele. Az erőszaknak többé-kevésbé nyilvánvaló jelei mellett — vagyis a bűnténytől a megalázásig, a zaklatásig, a kinevetésig — kevésbé látható megnyilvánulásai is vannak.

Az utóbbi huszonöt évben megnőtt az erőszakos cselekedetek száma az iskolában, tanártól gyerekig, gyerektől gyerekig, tanulótól tanárig.

Az eltanulható minta

Az erőszakra legfogékonyabb életkor a tizenöt—tizenhét év. Ennek egyik oka a frusztráció, amely az életkorra jellemző változások nyomán alakul ki: a kamasz fizikailag megváltozik, és meg kell küzdenie érzelmi, értelmi, valamint az új énjének megfelelő alkalmazkodási változásokkal, illetve egyes haszonjellegű célok eléréséért (például a lányok hajlamosak egy fiúért, vagy hűségüket bizonyítandó, verekedni).

A romániai szülők fele veréssel fegyelmezi gyermekeit. A rendőrség adataiból kitűnik, hogy a szülők 47,2 százaléka bevallottan él a veréssel fenyítésként, és a gyermekek 84 százaléka nyilatkozza, hogy szülei megverik. Az iskolák 75 százalékában jelezték, hogy a tantestület erőszakos cselekedeteket követ el.

Egy UNICEF-tanulmány szerint falun a szülők 78 százaléka alkalmaz testi fenyítést, ennek 50,2 százaléka a három-öt éveseknek, 52,6 százaléka a hat-hét éveseknek jut ki. A legtöbb szülő azt nyilatkozta, észre sem veszi, ha egy pofont ad, és ezt nem is tartja fizikai önkénynek.

Oldalági áldozatok

Romániában az ismertek mellett a szülői önkény egy új formája is megjelent: több ezer gyermek marad szülei nélkül, amikor azok elmennek külföldre pénzt keresni. Ezek a gyermekek lelki erőszak áldozatai, mert nincsenek a családjuk mellett.

És létezik önkényesség a HIV-fertőzött, a sérült gyermekekkel szemben, a más nemzetiségűek, a más vallásúak, a szegények ellen stb.

Hol lehet jelenteni a gyermek ellen elkövetett erőszakot:

— telefonon, a 08 008 200 200-as ingyenes gyermekvonalon

— a gyerekvédelmi hatóságnál, telefon: 314 660

— a polgármesteri hivatalok szociális gondozási osztályán

— a polgárközeli rendőrségeken.

A kovásznai polgármesteri hivatal munkatársa, Sintoiu Angela Cornelia által összeállított írás első részét múlt csütörtökön közöltük. Abból az alkalomból irányítja a figyelmet e sokat vitatott témára, hogy június ötödikét a gyermek elleni erőszak napjaként szeretnék meghonosítani Romániában. Persze, az élet mindennapi történései is bőségesen alátámasztják a téma időszerűségét.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1094
szavazógép
2007-06-07: Család - Jártó Kocsis Edit:

Vita az igazságról (Útitársam vallomásai)

El sem hiszed, hogy milyen apróságokból derül fény a lényeges dolgokra — kezdett Erna a mesélésbe. Mindennap mindenki véleményt nyilvánít például az igazságról, főként így: ,,nincs igazság", de hogy mit ért alatta, az csak adott esetben derül ki.
2007-06-07: Család - x:

Gyermekeink