Mérlegen a nyár

2007. szeptember 27., csütörtök, Faluvilág

A polgári és egyházi vezetés Uzonban is úgy érezte, hogy nyár végén jó, ha mérleget készít. Az ismétlés a tudás anyja — jegyezték meg, s mondandójukat főleg a mindennapi élet gyakorlati vetületeire összpontosították.

Készül a helyi hírlap

A júliustól szeptemberig terjedő munkálatokról és a közeljövő elképzeléseiről érdeklődtünk az önkormányzatnál, hisz ez képezi majd a hírlap tartalmát is. A felsorolásból — mert hol nincsen kudarc és nehézség — azok a munkák sem hiányoztak, melyeknek elvégzését az idő és a mindennapi beláthatatlan események fékezték, tették lehetetlenné. A hamarosan megjelenő Uzoni Hírlap számára foglalta össze dr. Ráduly István polgármester azt, amit fontosnak talált.

Sajnálatos módon megkésett az uzoni szennyvízhálózat és új ülepítőberendezés kivitelezése, mert a versenytárgyaláson megjelent két építőtársaság túlméretezte pénzügyi ajánlatait, s ezért azokat a közbeszerzési bizottság elutasította, de van remény arra, hogy október elején megkezdik a munkálatot, melyet tíz hónap alatt be kell fejezni. Várakoznak a szabadidő-park ügyében is. Uzon ugyanis megterveztette minden idők egyik legszebb és legtágasabb, két hektár kiterjedésű parkját a Feketeügy holt medre mellett. Tizennégymilliárd régi lejbe kerülne ennek a felszerelése, korszerűsítése. Erre készítettek egy pályázatot, és benyújtották a környezetvédelmi minisztériumba. ,,Ha nyertes lesz a pályázatunk — mondta a polgármester —, Kovászna megye legkorszerűbb szabadidő-parkját mondhatjuk magunkénak." Mint láttuk, kissé megváltozott az uzoni tömbháznegyed képe is: felújították az egykori kazánház omladozó épületét, bekerítették a házak melletti szemétgyűjtőt, hogy a szél a szemetet ne fújja szanaszét. Sikerült bekeríteni az iskolát, az orvosi rendelő és a sportcsarnok körüli telket, kialakították a Barompiac térségét, felújították a tűzoltószertár épületét és felszerelését, szemétládákat helyeztek el a főutcán.

Eddig még nem került sor a szentivánlaborfalvi járda nyár elején beharangozott megépítésére. Annak viszont örvendenek a laborfalviak, hogy megrendelték a település víz- és szennyvízhálózatának megvalósíthatósági tervezetét, itt is felújult a tűzoltószertár, villanyáramot vezettek a sportpályára.

— Mi egyelőre keveset kaptunk — mondták a bikfalviak —, de azt ígérték, hogy a nagyobb befektetésekre ősszel kerül sor. Felújult a tűzoltószertár, reflektorokkal világították meg a műemlék református templom épületét. Javítják a szertárt, jövőben sorra kerül az iskola is.

Időközben az Uzonhoz tartozó Lisznyón készítettünk riportot, s a falu életéről külön beszámolunk. Panaszt hallottunk azonban Lisznyópatakon, a helybeliek azt mondták: ,,több elképzelése volt a polgármesternek velünk kapcsolatosan, de nálunk idén az égadta földön semmi néven nevezendő dolgot nem csinált az uzoni tanács!"

— Nálunk szép játszópark épült, bekerítették az iskolát — így a sepsimagyarósiak —, és kijavíttatták a kilenc kilométeres bekötőutat. Mindent tudunk, mindent látunk, és köszönünk. Szeptember végén falunapot tartunk.

Uzonhoz tartozik a románok lakta Uzonfüzes is, képviselője van a községi tanácsban. Ezen a nyáron egy kilométer hosszú belső útszakaszt korszerűsíttetett itt a helyi tanács, s az elemi iskola udvarára gyerekparkot építettek.

Javítanak, jubileumot ültek, vendéget fogadtak

Évek óta javít-modernizál a kálvinista gyülekezet. Hogy mit és mennyit, azt egy fotósorozaton láthatta bárki, melyet nt. Ungvári Barna András helybeli lelkipásztor és egyházmegyei főjegyző készített. Már megkezdték a parókia melletti volt kántori lakás felújítását is, ahol majd helyet kap a rég megálmodott egyházi és falumúzeum, vendégszobák.

— 1997 szeptemberében avatták fel az uzoni gyülekezeti házat, a parókia új részét, és ennek tízesztendős jubileumi istentiszteletét tartottuk meg, ahol részt vett és igét hirdetett (Ján. 3:14—15) a gyülekezet volt lelkipásztora, t. Zsold Béla jelenlegi bukaresti református lelkész, aki azt is megfogalmazta: ,,érezve és látva a múlt összetartó erejét, az összefogást, a hitben való életet, öröm látni és tudni, hogy ezt az uzoniak most és a jövőben is meg fogják tartani". Díszvendégei voltak a gyülekezetnek a hollandiai, aoudetonge-i gyülekezet képviselői, akik nélkül nehezen készülhetett volna el az épületrész. Felszólalt az uzoni származású Szabó Ilona szenátor, Szabó Margit iskolaigazgató, id. Szabó Margit, a nőszövetség elnöke, én pedig kötelességemnek tartottam, hogy beszámoljak annak az elmúlt tíz esztendőnek a tevékenységéről, mióta én szolgálom ezt a gyülekezetet. Az ünnepi istentiszteleten részt vett nt. Dénes Csaba, a Sepsi Református Egyházmegye esperese, aki megáldotta a gyülekezetet.

Augusztus utolsó vasárnapja nemcsak az újzsengének volt örömünnepe Uzonban, hanem annak a találkozásnak is, amikor a tíz, huszonöt és ötven évvel ezelőtt házasodottak adtak hálát az Úristennek azért, hogy ennyi időn keresztül megőrizte és megtartotta őket. Emlékeztek azokra is, akik hetvenöt évvel ezelőtt házasodtak össze, de mind ott vannak már a túlsó parton. Szeptember elején megtartották a vakációs bibliahetet. Erről azért érdemes szólni, mert volt olyan nap, amikor nyolcvan gyerek ült az imateremben, az udvaron pedig hallhatták a Koen holland csoportosulás által összeállított Dávid-történet tanulságát, amit Nagy Hajnalka vallástanár magyarázott, s ahol a helybeli ikések jó segítségnek bizonyultak. Látogatásunk után értesültünk, hogy az egyházközség vendége volt a Pest megyei Mende község önkormányzatának küldöttsége, amellyel évek óta baráti kapcsolatot tartanak fenn. A vendégfogadás ,,uzoni módra" történt, közös településtörténeti (benne immár az Óriáspice-tető) és honismereti (Csíksomlyó, Gyilkos-tó, Békási-szoros) kiránduláson vettek részt. A vendégeket köszöntő ünnepi előadáson énekelt az uzoni Szivárvány női kórus, és fellépett a mendei néptánccsoport.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1205
szavazógép
2007-09-27: Közélet - Fekete Réka:

Az M Stúdió bemutatója

Ünnepe ez a cirkusz és színház találkozásának, a játék és a mozdulat méltóságának, a zene és akrobatika összhangjának.
2007-09-27: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Zsunkuly József virágai (Népművészet)

Évtizedénél is több, hogy az Oltfej vidékén, Bodokon és a környék falvaiban kopjafákra jellemző, díszítőelemekkel kombinált faragványok, hirdetőoszlopok, emlékkopják jelentek meg, melyeken nem lehetett látni a faragómester nevét.