Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Cigány biblia

2007. június 9., szombat, Roma szombat
Cigány nyelvre fordítja a bibliát egy ürmösi pünkösdista prédikátor. A 82 éves aggastyán román katonatisztként élte le életét, amíg látása megromlása miatt tartalékba nem helyezték, a brăilai határőrségnek volt főhadnagya.

Cigány küldetéstudata nyugdíjba menetele után alakult ki, ma száztagú gyülekezete prédikátoraként szolgálja az Urat és népét, s naponta nekirugaszkodik a Jézus-történet egy-egy újabb fejezetének. ,,Ha nem találom a megfelelő szót ― mondja a különben magyarul, románul, szászul is beszélő fordító ―, hónom alá kapom a fejszémet, kisétálok az erdőbe. Útközben addig gondolkodom, míg a találó szót meg nem lelem. Azért imádkozom a jó Istenhez, hogy megtartson addig, amíg véghezviszem munkámat." Gheorghe Vaida népének öntudatos fia, erőfeszítésével ahhoz kíván hozzájárulni, hogy lebecsült, a mindenki által ,,világ szemetének" tartott népe számára irodalmat hozzon létre, kezébe adja saját bibliáját.

Aki ismeri az Olt mente újkori népesedési viszonyait Brassótól fel Olasztelekig és tovább, a folyó mindkét partján, nem csodálkozik, hogy egy ekkora horderejű vállalkozás éppen ide gyökerezik, hogy e forrongó, vallási ébredésen átmenő cigány közösségekben született meg a vágy az évszázados-évezredes lemaradás behozatalára. Az európai cigányság a mai napig nem ment át a nemzetté válás folyamatán, legjobb esetben etnikai csoportként ismerik el imitt-amott. Az indiai kasztrendszer embertelen nyomása elől immár jó másfél ezer éve elmenekült, de a helyét máig kereső, törzsekben-csoportokban élő nép viszontagságai nem tudni, mikor érnek véget. Az említett térségben mindenesetre már külön településeket hoz létre, valóságos kis cigány régió körvonalazódik az egykori Szászföldön, ahol a minden előnnyel rendelkező románság sem képes térhódításának gátat szabni. Magam is tapasztaltam, hogy neoprotestáns szektákba kapaszkodva próbálnak meg egyes közösségei kiemelkedni a nyomorból és magalázottságból, mi több, megkísérelnek saját identitást is kikristályosítani. Ezt nem árt tudomásul venniük azoknak sem, akik tévesen úgy vélik: román terjeszkedés előőrsei lennének.

Gheorghe Vaida nem tud róla, hogy bibliafordítás már Szerbiában és Magyarországon is született nyelvükön, ezért prédikációit saját átültetéseire építi. Mindazonáltal nem hinném, hogy tévúton járna: saját erőfeszítés nélkül népe nem fog tudni soha felemelkedni. A nemzethez a tömeg már meglenne: legutóbb az uniós statisztikákban tűnt fel egy új adat, mely szerint Románia és Bulgária csatlakozásával az EU cigánysága ötmillió fővel gyarapodott volna.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri meg az idei elnökválasztást?

eredmények
szavazatok száma 759
szavazógép
2007-06-09: Roma szombat - Magyari Lajos:

A bölöni szindróma (Jegyzet)

Most már többesztendős históriája alakult ki a Bölön község határában létrejött, törvénytelen területfoglaláson ,,épülő" új romatelepnek.
2007-06-09: Roma szombat - Sylvester Lajos:

A komollói utca

A Háromszék roma mellékletébe ígértem jegyzetet, s Rétyen lévén egyéb intéznivalóm, gondoltam, megnézem, hogy Komollón épültek-e új házak azok mellé, amelyek néhány évvel ezelőtt felkeltették az érdeklődésemet.