Cigány biblia

2007. június 9., szombat, Roma szombat
Cigány nyelvre fordítja a bibliát egy ürmösi pünkösdista prédikátor. A 82 éves aggastyán román katonatisztként élte le életét, amíg látása megromlása miatt tartalékba nem helyezték, a brăilai határőrségnek volt főhadnagya.

Cigány küldetéstudata nyugdíjba menetele után alakult ki, ma száztagú gyülekezete prédikátoraként szolgálja az Urat és népét, s naponta nekirugaszkodik a Jézus-történet egy-egy újabb fejezetének. ,,Ha nem találom a megfelelő szót ― mondja a különben magyarul, románul, szászul is beszélő fordító ―, hónom alá kapom a fejszémet, kisétálok az erdőbe. Útközben addig gondolkodom, míg a találó szót meg nem lelem. Azért imádkozom a jó Istenhez, hogy megtartson addig, amíg véghezviszem munkámat." Gheorghe Vaida népének öntudatos fia, erőfeszítésével ahhoz kíván hozzájárulni, hogy lebecsült, a mindenki által ,,világ szemetének" tartott népe számára irodalmat hozzon létre, kezébe adja saját bibliáját.

Aki ismeri az Olt mente újkori népesedési viszonyait Brassótól fel Olasztelekig és tovább, a folyó mindkét partján, nem csodálkozik, hogy egy ekkora horderejű vállalkozás éppen ide gyökerezik, hogy e forrongó, vallási ébredésen átmenő cigány közösségekben született meg a vágy az évszázados-évezredes lemaradás behozatalára. Az európai cigányság a mai napig nem ment át a nemzetté válás folyamatán, legjobb esetben etnikai csoportként ismerik el imitt-amott. Az indiai kasztrendszer embertelen nyomása elől immár jó másfél ezer éve elmenekült, de a helyét máig kereső, törzsekben-csoportokban élő nép viszontagságai nem tudni, mikor érnek véget. Az említett térségben mindenesetre már külön településeket hoz létre, valóságos kis cigány régió körvonalazódik az egykori Szászföldön, ahol a minden előnnyel rendelkező románság sem képes térhódításának gátat szabni. Magam is tapasztaltam, hogy neoprotestáns szektákba kapaszkodva próbálnak meg egyes közösségei kiemelkedni a nyomorból és magalázottságból, mi több, megkísérelnek saját identitást is kikristályosítani. Ezt nem árt tudomásul venniük azoknak sem, akik tévesen úgy vélik: román terjeszkedés előőrsei lennének.

Gheorghe Vaida nem tud róla, hogy bibliafordítás már Szerbiában és Magyarországon is született nyelvükön, ezért prédikációit saját átültetéseire építi. Mindazonáltal nem hinném, hogy tévúton járna: saját erőfeszítés nélkül népe nem fog tudni soha felemelkedni. A nemzethez a tömeg már meglenne: legutóbb az uniós statisztikákban tűnt fel egy új adat, mely szerint Románia és Bulgária csatlakozásával az EU cigánysága ötmillió fővel gyarapodott volna.

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 754
szavazógép
2007-06-09: Roma szombat - Magyari Lajos:

A bölöni szindróma (Jegyzet)

Most már többesztendős históriája alakult ki a Bölön község határában létrejött, törvénytelen területfoglaláson ,,épülő" új romatelepnek.
2007-06-09: Roma szombat - Sylvester Lajos:

A komollói utca

A Háromszék roma mellékletébe ígértem jegyzetet, s Rétyen lévén egyéb intéznivalóm, gondoltam, megnézem, hogy Komollón épültek-e új házak azok mellé, amelyek néhány évvel ezelőtt felkeltették az érdeklődésemet.