Beszélgetés Bölöni Dávid polgármesterrelPiacteret alakítanak ki Csernátonban

2011. február 9., szerda, Faluvilág

— A nagyközség és a közigazgatása alatti Ikafalva és Albis húsz évre visszanyúló "szimbiózisa" annyi munkát és feladatot támasztott, hogy felsorolni a helytörténet majdani feladata lesz. Minket most az év eleji helyzet érdekel.

— Egyik legnagyobb gondunk a megpályázott, 2,5 millió euró értékű munkálatsor, amelyet a 3.22-es összetett pályázat tartalmaz, és amelynek sikere életfontosságú a község számára. Ennek része a tizenöt kilométeren beinduló csatornázás és a hozzá tartozó ülepítő megépítése, a községi bekötőút és a gyalogjárók négy kilométeres szakaszának teljes korszerűsítése, aszfaltozása. Önkormány­zatunk műemlék jellegű épületben működik. Ennek fenntartása, felújítása éppen jellegéből adódóan szintén fontos. Többek között ezt tartom a pályázat egyik legfontosabb részének. Ezzel párhuzamosan folytatjuk a község ivóvízhálózatának bővítését. Alsó- és Fel­sőcsernáton utcáiban elérhető már a hálózat minden fogyasztónak, ha rá óhajt csatlakozni. Időközben kiderült, hogy a befogott források hozamát növelni kell. Ez a műszaki terv utólagos módosítását okozta, ami kissé lelassította a kivitelezést. A gyermekszaporulat megköveteli a felsőcsernátoni óvoda épületének bővítését is, ezt azonban megpróbáljuk saját pénzalapjainkból kivitelezni.
Alsócsernáton szívében előrehaladott állapotban a fiatal házasok számára épülő családi lakások egy része. Fontos kapocs ez, aminek segítségével sikerülhet itthon tartani az aktív munkaerőt, érdekeltté tenni a település fejlődésében. Időközben sikerült pénzt szerezni a tervezett lakrészek számának növelésére is, ezt tavasszal el is kezdik. Jelenleg hatvan 35 év alatti személy kérését iktatták a községházán.
A községvezetés nem feledkezett meg az épített örökségről. A nyáron szerették volna legalább megkezdeni Ika vára zömtornyának terv szerinti mentését és megerősítését, ezt megelőzte az amúgy kötelező régészeti kutatás. A munkát önerőből is megkezdik, segíteni fog tavasszal a székely kaláka.
— Miben részesültek a falvak? Mi a legújabb terv?
— A falusi iskolákban végeztünk kisebb javításokat, nyílászárók kerültek az albisi tanodára. A szigetelést befejeztük az alsócsernátoni Végh Antal-iskolában. Kavics is került a három település mellékutcáiba, a mezei utakra, átjáróhíd épült ott, ahol megviselték azt az évek és az ár. Igényelték, hogy a községközpontban kialakítsunk egy piacteret. Erre a célra önerőből megvásároltuk és telekkönyveztettük a község nevére a régi répaátvevő központ területét. Elkészült a topográfiai felmérés, közművesítettünk. Tavasszal folytatjuk a soron következő betonozást és építkezést. Turisztikai információs iroda létrehozására pályáztunk, mert népszerűsíteni akarjuk a község idegenforgalmi értékeit, ide akarjuk csalogatni a turistákat, hogy láthassák, milyenek a csernátoni székely kézművestermékek.
Ha bejezik az alsócsernátoni régi tömbházak környékének közművesítését, Bölöni Dávid a hely parkosítását tűzte ki célul. Itt szeretne kialakítani parkolót, s elhelyezni az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra emlékeztető emlékjelet is, hiszen "a történelmi esemény következménye érintette a község néhány lakóját".

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 436
szavazógép
2011-02-09: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Kézdiszentkereszten behozzák a lemaradást (Év elején a falugazdák)

Nemcsak a központi források elosztásának méltányossága és a politikai hovatartozás, hanem egy kis szerencse és a véletlen is közrejátszhat abban, hogy egy községi tanács lemarad, vagy benyújtott pályázata kedvezőtlen elbírálásban részesül. Gondoltuk, ez az oka annak, hogy hosszú esztendők alatt Kézdiszentkereszt községközpont közművesítése — ivóvíz- és csatornahálózat — nem valósulhatott meg. Hogyan látja ezt Jakab Edit polgármester?
2011-02-09: Pénz, piac, vállalkozás - Balogh Klára:

Nyugdíjba korhatár előtt (Törvénytár)

2010. december 20-án a Hivatalos Közlöny első részének 852. számában megjelent a köznyugdíjak egységes rendszerére vonatkozó 2010/263-as törvény. Ezúttal a törvény 62—67. szakaszai alapján az előzetes és a részleges előzetes nyugdíjra vonatkozó általános rendelkezéseket ismertetjük, amelyek ez év január elsejétől életbe léptek. Ezzel hatályát veszítette a Hivatalos Közlöny 2010. június 30-i 441. számában közölt 2010/118-as törvény azon előírása, amely értelmében tavaly az előzetes és a részleges előzetes nyugdíjazást nem lehetett kérelmezni. 2011. január 1-jétől, akik a törvény feltételeinek eleget tesznek, kérhetik előzetes vagy részleges előzetes nyugdíjazásukat.