Év elején a falugazdákKézdiszentkereszten behozzák a lemaradást

2011. február 9., szerda, Faluvilág

Nemcsak a központi források elosztásának méltányossága és a politikai hovatartozás, hanem egy kis szerencse és a véletlen is közrejátszhat abban, hogy egy községi tanács lemarad, vagy benyújtott pályázata kedvezőtlen elbírálásban részesül. Gondoltuk, ez az oka annak, hogy hosszú esztendők alatt Kézdiszentkereszt községközpont közművesítése — ivóvíz- és csatornahálózat — nem valósulhatott meg. Hogyan látja ezt Jakab Edit polgármester?

— Valóban, voltak objektív okai is ennek. A 3.22-es integrált programban már tavaly elkészült Szent­keresztre és Bélafalvára is minden dokumentációnk, de a pályázat egyik részével, az új napközi otthonnal elakadtunk, mert a műépítészi elbírálás kifogásolta, hogy a rendelkezésünkre álló terület túl kicsi. A nap­közi épületét már korszerűsítettük, most azonban lehetőségünk lesz arra, hogy megvásároljuk a szomszédos eladó területet, így megoldódik az ügy. Kormánypénzből elkészült a községet Alsóesztelnekkel össze­kötő 2,3 kilométeres út aszfaltozása. Több apró munkálatra készítettünk előtanulmányt. Ezek kivitelezésében számítunk a megyei tanács támogatására is. Székházunk korszerűsítését most fejeztük be.
Mint megtudtuk, ha a községfejlesztés le is maradt, befejezés előtt a földtulajdon visszaszolgáltatása. Közel tíz iratcsomó vár még megoldásra, önhibáján kívül nem tudta visszaszolgáltatni a helyi földosztó bizottság a közbirtokosság teljes területét. Az állami erdészet keresi a megoldást, de azt állítja, hogy a köz­ség területén nincs több erdőterülete. Huszonnyolc hektár tulajdonjogának ügyében a prefektúra döntését várják, de ezen felül huszonhét hektárral még mindig adósok maradnak. Talán megoldaná a visszásságot, ha méltányosan lehetne rendezni a Kéz­di­szentkereszt és Esztelnek közötti, még mindig vita tárgyát képező végleges községi határvonal helyzetét. A közbitokosságok megalakulása idején történt ugyanis egy olyan visszásság, hogy az esztelneki közbirtokosságnak a bélafalvi erdőterületből mértek vissza erőrészt. Ennek oldására községi területet adtak a helybeli egyháznak és a bélafalvi közbirtokosságnak is.
— Kézdiszentkereszt magas kalciumtartalmú gyógyvizét századokon át használták, s éppen most, amikor már nem az állam bitorolja, áll a kitermelés. Történt-e valamilyen lépés üzembe helyezésére? — kérdeztük a polgármestert.
— Sajnos, nem sikerült a tulajdonos egyik eddigi próbálkozása sem. Minket annyiban érdekel, hogy egy ipari céggel több lenne a községben, és bízom benne, ha beindul, helyi munkaerőt foglalkoztatnának.
A téli időszakban megélénkült Szentkereszten is a művelődési élet. Tánccsoport és énekkar működik. Kulturális és baráti, valamint családok közötti kapcsolatot ápolnak Pi­lisszentkereszt testvértelepüléssel.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 638
szavazógép
2011-02-09: Faluvilág - Szekeres Attila:

Illyefalva folyamatosan pályázik (Év elején a falugazdák)

A gazdasági válság ellenére Illyefalva egyik legjobb esztendejét zárta tavaly — mondta Fodor Imre polgármester. Az idei költségvetés szerint nincs sok pénz, de reménykednek, hogy a leadott pályázatok beérnek.
2011-02-09: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Piacteret alakítanak ki Csernátonban (Beszélgetés Bölöni Dávid polgármesterrel)

— A nagyközség és a közigazgatása alatti Ikafalva és Albis húsz évre visszanyúló "szimbiózisa" annyi munkát és feladatot támasztott, hogy felsorolni a helytörténet majdani feladata lesz. Minket most az év eleji helyzet érdekel.