Két naiv alkotó

2011. április 14., csütörtök, Faluvilág

Ojtozban mintha megállt volna az idő. Jánó Gyula és Elemér házában semmi sem változott. Nemcsak a lakásuk mögött csobogó Ojtoz vize, hanem egy életen át tartó beszéd- és szellemi sérülésük az oka annak, hogy lakásukba nem hatol be a nagyvilág zaja, pedig a műúton gumikeréken robog a nagyvilág be, Erdély felé, és ki, Moldva irányába.

A testvérpár naiv alkotó. Rég túl vannak életük delén. A két világháború között jegyezték be őket a katolikus leányegyház születési anyakönyvébe. Laká­suk valóságos kiállítás. Szer­teágazó témájú alkotásaikat sokféle anyagból készítik. Első helyen áll a fa és az agyag. De van ott ólomból, bádoglemezből, fémhuzalból alkotott temérdek figura. Az udvaron olyan fémplasztikával találkozunk, amelynek vázát ezer és millió fémhurokkal kapcsolták egymáshoz. Ki tudná azt utánozni! Az volt az érzésünk, hogy csak így lehetett átvészelni, átélni a lepergett évtizedeket, legyőzni az időt. Nincs a világnak olyan tárgya, ami elkerülte volna figyelmüket. Fő helyen áll a keresztre feszített Krisztus. Agyagból készült, de váza drót... Nincs a világnak az az anyaga, amiből ők ne fabrikáltak volna valamilyen figurát. Fából megalkották az egykori ojtozi erdei iparvasút kicsinyített mását. Ha úgy adja a Fennvaló, festeni is készek. Naiv festményeikre egyedi rámát illesztenek. Érdekesek a legkülönbözőbb anyagokból készített mozaik-féleségeik is.
Tény, felettük is eljárt az idő. A kiállításszobában lassan mindent vastagon betakart a por. Gyulus még bírja, de Elemér ágynak esett. Bú­csúzáskor meghagyták: térjünk még be hozzájuk.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 437
szavazógép
2011-04-14: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Ösztökélik a kalákás szellemet

A településért tenni akaróknak szól az a felhívás, amelyet Nyáguly Vilmos mikóújfalusi polgármester fogalmazott meg. A község lakói anyagi, kulturális és szellemi jólétének elősegítését lenne hivatott szolgálni az az egyesület, amelynek nem áll szándékában kirekeszteni a tervezett munkából semmilyen politikai pártot, szervezetet.
2011-04-14: Emlékezet - :

Marosvásárhely fekete márciusa — Sütő András: Szemet szóért (részletek)

Tófalvi Zoltán följegyzéséből értesülök utólag a következőkről: "Este fél kilenc után rendkívül veszélyessé vált a helyzet: a kiszórt papírokat, nyomtatványokat, könyveket, újságokat meggyújtották, az épület, a padlásfeljáró felgyújtásával fenyegetőzött a tömeg. Ekkor hívtam újra Sütő András lakását. Éva kétségbeesett hangját azóta is hallom: mi van Andrással? Mikor elmondtam, hogy az épület felgyújtásával fenyegetőznek, Éva kiejtette kezéből a telefonkagylót. Még hallottam, hogy kétségbeesett zokogása visszhangzik az ismerős lakásban. Valaki helyére akasztotta a kagylót."