Elhalálozás

2011. május 6., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó testvér, nagymama, anyós, sógornő, rokon és jó barát,
BICSKEI KLÁRA
(született ZÖLDE)
életének 86. évében 2011. május 4-én elhunyt.
Temetése 2011. május 6-án, pénteken 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi Bem utcai református temető ravatalozóházából katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
A gyászoló család

4244683

Részvétnyilvánítás
A kézdivásárhelyi Ma­nócska Napközi Otthon munkaközössége őszinte együttérzését és részvétét fejei ki Fekete Mária kolléganőjüknek testvére elhunyta alkalmából.
3597
A Babeş–Bolyai Tudo­mány­egyetem Református Tanár­képző Karának tanárai és diákjai megrendülten értesültek Fésüs Loránd édesapjának tragikus elhunytáról. Oszto­zunk a család gyászában, és a feltámadás reménységével kívánunk vigasztalódást.
du.


Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a zaláni születésű id. BODOR GÁBOR temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet mind­azoknak, akik a nehéz percekben mellettünk álltak.
A gyászoló család
4244612


Megemlékezés
Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk a ma egy éve elhunyt, drága jó feleségre, önfeláldozó édesanyára, testvérre, nagy­mamára, anyósra és tiszta lelkű rokonra, BUZSI IGNÁCNÉ JANCSÓ GIZELLÁRA. Hiá­nyát minden percben érezzük, és áldjuk Istenünket, hogy a miénk lehetett. Lélekben mindig vele vagyunk, és hisszük, hogy csak az hal meg, akit elfelejtettek.
Szomorú özvegye, két lánya és azok családja
4244715
Szívünk mély fájdalmával, halálába soha bele nem nyugodva emlékezünk a hat hónapja elhunyt kökösi ORBÓK GYULÁRA. Pihenése legyen áldott, csendes, emléke szívünkben örökké élni fog.
Leánya és unokája
4244723
Fájó szívvel emlékezünk az oroszfalvi SZABÓ JÁNOSRA halálának második évfordulóján. Pihe­nése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, lánya, veje és unokája
3608
Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, de mi soha nem feledünk téged. Fájó szívvel emlékezünk az árkosi ifj. BENCZE VILMOSRA, aki 12 éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4244533
Fájó szívvel emlékezünk a hat hónapja elhunyt, drága édes­anyára, nagymamára, a sepsiszentgyörgyi PAPP JÓZSEFNÉ BOCZ ILONÁRA. Szívünk­ben örökké velünk van. Nyu­godjék békében.
Özvegye és három gyermeke
4244527
Kegyelettel emlékezünk SZABÓ TIBOR ZSOLTRA (ÖCSIRE) halálának kilencedik évfordulóján.
Az őt soha el nem felejtő hozzátartozói
4244535
Mély fájdalommal emlékezünk a bodoki id. KOVÁCS ALBERTRE halálának negyedik évfordulóján.
Szerettei
4244649
Kegyelettel emlékezünk a kökösi FERENCZ LAJOSNÉ JÓZSA MARGITRA halálának első évfordulóján, valamint leányára, NAGY ANDRÁSNÉ FERENCZ MARGITRA, aki 13 éve pihen a bitai temetőben. Pihe­nésük legyen csendes, emlékük áldott.
Szeretteik
4244650
Fájó szívvel emlékezünk id. STEFÁN ANDRÁSRA halálának hetedik évfordulóján. Nyugodjék békében.
Szerettei
4244661
Kegyelettel emlékezünk az uzoni SZABÓ KÁLMÁNRA halálának hatodik hónapjában.
Hozzátartozói
4244681
Egy feleség, egy édesanya, anyós, nagymama, dédnagyma­ma drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Addig vagy boldog, amíg van. Fájó szív­vel, könnyes szemmel emlékezünk TÉGLÁS MARGITRA, aki 19 éve búcsú nélkül távozott szerettei közül. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4244697

Hozzászólások
Szavazás
Ön beoltatta-e magát koronavírus ellen?
eredmények
szavazatok száma 1785
szavazógép
2011-05-06: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Virágkészítő vendégek

A szerdára meghirdetett hímzéstanulásra nem volt jelentkező, nemezelni sem kopogott be senki a Székely Nemzeti Mú­ze­umba, de filcezni közel hatvan előpataki diákot hoztak el tegnap tanítóik.
2011-05-06: Belföld - Demeter J. Ildikó:

Belföldi hírek

Erdélyi magyar konzultáció
Az RMDSZ a héten megkezdi az erdélyi magyar közösség konzultációját a szövetség közép- és hosszú távú stratégiájának kidolgozása végett. A következő időszakban 250 000, nyolc kérdést tartalmazó kérdőívet osztanak szét Erdély 16 megyéjében, de 125 000 tájékoztató szórólapon és 10 000 plakáton is népszerűsítik az akciót.