Romák Kézdimartonfalván

2007. október 20., szombat, Roma szombat
A szentkatolnai községi rendőrőrs kimutatása szerint az öt települést magában foglaló Szentkatolnán több mint háromszázötven roma nemzetiségű polgár él, aki népszavazáskor magyarnak vallja magát.

A legmódosabbak a községközpontban élnek, a legszegényebbek a martonfalviak, százötvenen zömmel külön falurészen laknak. A legkisebb roma közösség az imecsfalvi, Hatolykán egyetlen roma család sincs. Azok közül, akik a téeszben dolgoztak, az 1989-es változásokat követően tízáras földet négyen kaptak, de aztán eladták. Egy részük Magyarországon végez napszámos- vagy egyéb munkát, de itthon is szép számban vannak, akiknek egyetlen megélhetési forrásuk a szociális segély. Községszinten közel kétszáz roma részesül anyagi támogatásban. A községben nincsenek komolyabb konfliktusok a magyarok és a romák között, s egymással sem háborúznak. Adrian Ciubotariu őrsparancsnok szerint személyazonossági irataik is rendben vannak. A putriknak nevezett kis viskók mellett majdmindenhol sovány lovak és szekerek állnak. Legnagyobb gondjuk a lovak táplálása. Értük akár lopni is képesek. Panaszaikat sem rejtik véka alá. Kalányos József mondja: ,,Nekem akkora földem sincs, ahová leüljek a vécére. Mi itt születtünk, itt akarunk élni békességben a magyarokkal, de az éhes gyomor sokszor arra kényszerít, hogy lopjunk. Az igazság az, hogy a cigányok nevében a magyarok is lopnak. Mi nem verekedünk, nem ütjük le az embereket az utcán, de a gyűlölet fokozódik irántunk. Mi is meg kell éljünk valamilyen formában. A tanácstagok nem tudják, hogy mekkora nyomorban élünk..."

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1217
szavazógép
2007-10-20: Roma szombat - x:

Rongy élet

Kisborosnyó felső fertályában, idilli környezetben van egy közkút. Gémeskút tiszta, mély vízzel — nyolcméteres benne a vízoszlop, mondják —, valahányszor arra járok, körülötte mindig találok valakit, illetve valakiket, mert ha a Kispatak fölötti oldalban tanyázó cigányok merik a vizet, mossák, illetve sulykolják a rongyszőnyeget, akkor egy-egy csapat apró gyermek is ott nyüzsög, bámul az anyja körül.
2007-10-20: Roma szombat - Sylvester Lajos:

Gábor cigány közösséghez tartozó ágyúkészítő...

Mi, erdélyi magyarok Trianon után megszokhattuk volna, hogy múltunkból, történelmünkből kiforgatnak, eleink származását más népek históriájának szövetébe próbálják beleszőni.