Református egyházi könyvtár Sepsimagyaróson

2007. október 25., csütörtök, Faluvilág

Az eltelt évek alatt több hasznos témájú és közérdekű könyv gyűlt össze a hegyek szívében elrejtett kis falucska református egyházánál. Mintegy háromszáz kötetet a Marosvásárhelyen élő Fodor Sándor nyugalmazott tanár adományozott még 2003-ban.

Ugyancsak az ő szerkesztésében jelent meg egy Magyarósról szóló falufüzet, ebben az évben pedig Marosvásárhely város turistakalauza. A falu olvasni szerető és érdeklődő emberei a falufüzetből ingyenes példányt kaptak, a többit a szerző ugyancsak az egyházi könyvtárnak ajándékozta. A szeptember végén megtartott falutalálkozó alkalmával Fodor Sándor, akinek gyermekkori évei kötődnek ehhez a patinás históriájú faluhoz, újabb könyveket adományozott. Így t. Szász Csaba református lelkipásztor kezdeményezésére a falutalálkozó alkalmával megalakították, és ünnepélyes keretek között felavatták a sepsimagyarósi református egyházi könyvtárat. A célra a volt egyházi szolgálati lakás egyik szobáját rendezték be. Bár a polcok még foghíjasak, a könyvtárnyitás napján ezer kötetet tartottak számon, melyből mintegy kétszázat olyan személyek adományoztak, akik nem óhajtották nevük közzétételét. A könyvtárszoba falait régi, dokumentumértékű fényképfelvételekkel díszítették. Nevet is kapott a kis téka, az egyházához mindig hű, néhai id. Kese Kálmán (1921—2007) kántor nevét viseli, aki hosszú időn át, s nem felhőtlen időszakban volt a kis falucska közművelődési életének mozgatója, a helyi vegyes kórus lelkes karmestere. A szomszédos Lisznyóban született, de kisgyerek korától Magyaróson nevelkedett, ott járt iskolába, majd néhai t. Bartha Lajos magyarósi református lelkipásztor biztatására lett a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium diákja, végzettje. Megjárta a második világháborút, majd közérdekű munkájával élete végéig ezt a falut szolgálta.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 687
szavazógép
2007-10-25: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Jellegzetes hazai téboly a Mikes-vagyon körül

Van-e akadálya a vízvezeték bővítésének Sepsibükszádon?
A község évek óta bővíti, újítja régi ivóvízhálózatát, de hozama most sem kielégítő. Idén 600 millió régi lejt kapott az önkormányzat állami alapokból erre a célra. A terv szerint az Olt vizén túl, a Dobricza nevű erdőrészen feltörő Bőforrás vizével annyira lehetne növelni a rendszer hozamát, hogy az minden évszakban ellátná a község fogyasztóit. Igen ám, de a nevezett forrás a zabolai Mikes család örökösének visszajuttatott erdőrészen található, s az önkormányzatnál azt állítják, hogy a forrásvíz hálózatba fogását feltételekhez kötötte a jelenlegi tulajdonos.
2007-10-25: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Sokasodnak a falufüzetek

Még ha csupán hat színes oldalra futja, akkor is eredmény, hogy egyre több település készíttet bemutatkozó füzetet. Hol a falutalálkozó, hol pedig a falunapok alkalmával mutatták be ezeket, mások a Háromszéki Magyarok Világtalálkozójára időzítették megjelenését.