Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Elítélt rabok a sepsiszentgyörgyi börtönben

2011. augusztus 3., szerda, Magazin

Különböző bűnök elkövetése miatt a sepsiszentgyörgyi börtönben 22 személy raboskodott 1813-ban. Negyedévenként létszámukról és büntetésük okairól jelentést küldtek a Főkormányszéknek.

A sepsiszentgyörgyi levéltárban található egy kimutatás, melynek szövege a következő:
"Nemes Sepsi, Kézdi és Orbai székeknek a Sepsi Szent Györgyi tömlöcben található raboknak 4-dik angáriája.
Papp János lemhényi, 34 éves, elítélve gyilkosságért, közép termetű, egészséges testű, kék szemű. Elfogták 1812 apr. 3-án. A Felséges Gubernium helybenhagyása szerint 8 esztendei szenvedésre és 800 pálcaütésre ítélték. Szamos Újvárra küldtük.
Héjja Maris petőfalvi, 20 éves. Elítéték házfelverésért, elfogták 1811 jan. 21-én. Két esztendei tömlöcre és 200 korbácsütésre itélték.
Berki Trézsi lécfalvi, lopásért, kisded termetű, fekete szemű, elfogták 1812 aug. 25-én. A Sepsi Szék által 2 esztendei tömlöcre és 200 korbácsütésre itélték. Melyet a Legfelsö Gubernium jóváhagyott.
Thoma Irimia. Sepsi farkasvágói, lopásért, magas termetű, szőke ábrázatú, fekete szemű, a bal szemében hályag. Elfogták 1812 jan. 8. a Brassói Comissió által.
Horvát Ferenc, zoltáni, a bal szemében hályag, asztagégetésért, kisded termetű, kék szemű, elfogták 1813 apr. 12-én. A Sepsi Szék által akasztófára ítélték a Felséges Gubernium által.
Horvát József zoltáni, 60 esztendős, asztagégetésért, kisded termetű, kék szemű. A Sepsi Szék által 3 esztendei tömlöcre és 200 pálcaütésre ítélték. Most a Királyi Guberniumtól függ. Kezesség által elbocsájtatott.
Horvát József felesége, Bede Juliánna ítélete mint a férjéé.
Horgos Ilona 30 esztendős, oltszemi, lopásért, magas, kancsi szemű, fél forcsokú, a jobb szemében hályag, elfogták 1813 jan. 12. A Derék Szék által elfogatásának nap­jától egy esztendei tömböcre és 100 korbácsütésre ítélték.
Jankó Elek csernátoni, 40 esztendős, lopásért, kezesség alatt 1813 nov 13-án elbocsájtották.
Magos János 37 éves, lopásért, Az Orbai Fiu Szék által fél esztendei tömlöcre, és 50 pálcaütésre ítélték.
Sinka Ferenc bodoki, 22 éves, gyilkosságért, közép termetű, jó széjvállú, piros ábrázatú, fekete hajú, elfogták 1813 jan. 20-án. A Derék Széknél van az appelláta.
Bunya József zaláni, 32 éves, lopásért, elítélték 3 hónap fogságra, 25 pálcaütésre a Brassai Comisso által.
Boér Dávid, 43 éves, zaláni, elítélték egy esztendei tömlöcre.
Beretzki Miklós zágoni, 36 esztendős, lopásért. Az ellene való kereslet a Nemes Fiuszék előtt van.
Bokor János kézdi mártonfalvi, 30 esztendős, gyilkosságért, kisded, széles mellű, kerek, piros ábrázatú, még nincs elítélve.
Szigeti András pávai, 46 éves, lopásért, még nincs elítélve.
László Ádám kovásznai, 36 éves, lopásért, magas, teli ábrázatú, fekete hajú, még nincs elítélve.
Horvát Sámuel szemerjai, 38 éves, lopásért, a Derék Szék által két esztendei tömlöcre és 200 pálcaütésre ítélték.
Gödri Moses illyefalvi, 34 éves, magas termetű, fekete hajú, hosszú bajuszú, még nem állt törvény elé.
Besán János 32 éves, lopásért, gelencei, kisded termetű, fekete hajú, elfogták 1813 okt. 20-án. Még nem volt semmi törvénye.
Virág József, útonálló, tolvaj, 23 éves, szentgyörgyi, közép termetű, a jobb kezén levő mutatóujjat is levágta, hogy katona ne legyen, elfogták 1813 ápr. 12-én. A Szentgyörgyi Magistrátus által akasztrófára ítélték. Apelláta a Derék Széknél.
Fodor Ferenc árapataki, 34 éves, lólopó tolvaj, magas szál egészseges testű. El­fogták 1813 aug. 28-án. Ítélték 4 esztendei szenvedésre. Felbocsájtatott Szamosújvár-ra 1813 aug. 28-án.
Szamosújvárról megszökött csík madéfalvi Jakab Antal.
Sinka Ferenc 1814-ben az ítélet elől megszökött, több évig probálták kézrekeríteni a hajduk által, de nem sikerült."

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1019
szavazógép
2011-08-02: Világfigyelő - Mózes László:

Röviden

Amerikai megállapodás az adósságplafon emeléséről
A demokraták és a republikánusok vezetői a kongresszus mindkét házában megállapodtak az adósságplafon emelésének kereteiről – jelentette be a Fehér Házból közvetített televíziós beszédében Barack Obama amerikai elnök.
2011-08-03: Magazin - Kisgyörgy Zoltán:

Erdő János (Mementó)

Tizenöt évvel ezelőtt (1996. július 27-én) hunyt el Dr. D. Erdő János, az Uni­tárius Egyház 29. püspöke. 1913. április 28-án született Kézdivásárhelyen.