MementóErdő János

2011. augusztus 3., szerda, Magazin

Tizenöt évvel ezelőtt (1996. július 27-én) hunyt el Dr. D. Erdő János, az Uni­tárius Egyház 29. püspöke. 1913. április 28-án született Kézdivásárhelyen.

Elemi és középiskolai tanulmányait is ott végezte, ugyanis szülei a Felső-Fehér megyei Ürmösről a Var­gavárosba költöztek. 1931–1935 között volt az Unitárius Aka­démia hallgatója, majd pedig végzettje. A lelkészi oklevél megszerzése után az oxfordi Manchester College-ban folytatta tanulmányait, ahonnan hazajőve 1937-től kolozsvári segédlelkész, középiskolai vallásoktató lelkész. 1941-ben történelem és jog szakcsoportból teológiai magántanári vizsgát tett, majd 1946-tól az Unitárius Teológiai Aka­démia, illetve 1949-től a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Fakultása rendszeres teológiai tanszékének tanára. A kommunista rendszer hamis vádak alapján elítélte, és 1959–1963 között politikai börtönök kínjait szenvedte végig Szamos­újvártól a Duna-deltáig. Hazajövetele után újra a lelkésznevelést vállalta mint a reformátusokkal és lutheránusokkal közös általános vallástörténet és az unitárius vallástörténet rendes professzora. 1972-ben főjegyzővé, 1994-ben pedig püspökévé választotta az egyház legmagasabb törvényhozó testülete. Teológiai tanulmányai külön kiadásban jelentek meg, két évtizedig szerkesztője volt a Keresztény Mag­vetőnek. Életéről és munkásságáról kötetet jelentetett meg az egyház. Síremléke a kolozsvári Házsongárdi temetőben.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1272
szavazógép
2011-08-03: Magazin - Józsa Lajos:

Elítélt rabok a sepsiszentgyörgyi börtönben

Különböző bűnök elkövetése miatt a sepsiszentgyörgyi börtönben 22 személy raboskodott 1813-ban. Negyedévenként létszámukról és büntetésük okairól jelentést küldtek a Főkormányszéknek.
2011-08-03: Magazin - :

Felújították Nagybánya egyik jelképét

Befejeződött a Nagy­bánya egyik jelképének számító Mészárosok bástyája restaurálása. A belső felújítással várhatóan ősszel készülnek el.