Elhalálozás

2007. november 1., csütörtök, Elhalálozás
Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szentkirályi születésű zágoni

BAROK KÁROLY

életének 57. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2007. november 2-án 14 órakor lesz a családi háztól.

A gyászoló család

4200845

Fájó szívvel búcsúzunk a bukaresti

dr. BARTHA ISTVÁN

nőgyógyász főorvostól,

aki életének 46. évében eltávozott szerettei köréből.

Temetése 2007. november 2-án 14 órakor lesz Zajzonban.

4200811

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, unokatestvér, keresztgyermek, rokon és barát,

TIKOSI LÓRÁNT

életének 21. évében rövid, de kínzó szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

,,Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, most szívemből csak azt kérem, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket."

Drága halottunk földi maradványait 2007. november 2-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi új református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4200816

Részvétnyilvánítás

Szotyori Istvánnak és Gyöngyikének BÖSKE MAMA tragikus halála alkalmából őszinte részvétét fejezi ki

Szász Zsolt és családja.

4200820

Köszönetnyilvánítás

Szívből jövő hálás köszönetünket fejezzük ki minden rokonnak, szomszédnak, barátnak és a sepsiszentgyörgyi kórház orvosainak, ápolóinak, akik KERESZTES FERENC állapotán próbáltak enyhíteni, ugyanakkor mindazoknak, akik utolsó útjára kísérték, sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

4200814

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a két éve elhunyt DÉNES ISTVÁN geológusra. Emléke legyen áldott.

Szerettei

pro. M. L.

Szomorú szívvel emlékezünk drága jó édesapámra, a zágoni id. RÁCZ SÁMUELRE halálának nyolcadik, valamint drága édesanyámra, RÁCZ MÁRIÁRA halálának negyedik évfordulóján, TÓTH BÉLÁNÉRA, aki Budapesten hatodik hónapja elhunyt. Áldott emléküket szívünkben őrizzük. Akik ismerték, áldozzanak egy percet emléküknek.

Lányuk, Rózsika, Anti

és családja

N

Fájó szívvel emlékezünk özv. ERDŐ JÓZSEFNÉ LEPEDUS IRÉNRE halálának első évfordulóján. Pihené­se legyen csendes, emléke áldott.

Családja

4200713

Mindenkinek az életéből hiányzik valaki, egy ember, akit nagyon szeretett. Nekünk is hiányzik BALÓ RÓZSA. Fájó szívvel gondolunk Rád, aki ma tíz éve egy borús reggelen döntötted el, hogy megvársz minket egy másik szép helyen.

Bánatos leánya, Marika, veje, Laci és két unokája, Imola és Botond

2504408

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a kolozsvári születésű sepsiszentgyörgyi BITAY ÖDÖNRE, akit egy éve kísértünk utolsó útjára a szentiváni temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4200772

Fájó szívvel emlékezünk a szotyori születésű sepsiszentgyörgyi RÁPOLTI FERENCRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye

és két leánya

4200798

Kegyelettel, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. DATKI SÁNDORRA, akit hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Áldott legyen a föld, ahol örök álmát alussza.

Két sógornője

4200801

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2616
szavazógép
2007-11-01: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Zene
* Sepsiszentgyörgyön a városi művelődési ház nagytermében holnap 21 órától az e heti dzsesszklubban élő zene lesz. Fellép: Ségercz Ferenc, Fodor Réka, Gáspár Álmos, Fazakas Albert, Várhelyi Attila, Kelemen István, Gáspár Csaba, Vitályos Lehel, Csurulya Árpád. A saját számokból álló programjuk végén más zenészeket is szívesen látnak jamsessionre. Házigazda: Lázár-Prezsmer Endre.
2007-11-01: Sport - Tibodi Ferenc:

Mikes Kelemen ISK—Aradi ICIM 64—70 (Kosárlabda, A-osztály)

(15—13, 16—17, 14—17, 19—23)
Sepsiszentgyörgy, városi sportcsarnok. Nézőszám: 650. Vezették: Gabriel Dima és Laurenţiu Grigoraş (mindketten bukarestiek). Mikes: Vass 19 (1x3), Toma 16 (1x3), Brosovszky 3, Tămirgeanu 6, Cazac 15 (4x3) — Dincă 5, Sándor, Kövesdi, Bordás, Bocsai, Sinka. Edző: Váncsa Kató.