Infrastruktúra-gondok Árkoson

2007. november 8., csütörtök, Faluvilág
Amikor a sepsikőröspataki felszíni szénfejtés lemélyülése miatt az egész régióban esett a talajvíz szintje, Kőröspataknak és Árkosnak külön vízellátó rendszert építtetett az akkori ploieşti-i szénegyedáruság.

A sietve végzett munka a minőség rovására ment, s azóta gyakoriak a csőszakadások. Mert a rendszer a községi önkormányzathoz került, annak nyakába szakadtak a véget nem érő javítások is. Az árkosi községvezetés éppen ezért az egész rendszer felújítását tervezi, megszerezte a szükséges jóváhagyásokat, hogy rákapcsolódjanak Sepsiszentgyörgy vízellátó hálózatára. Az 577-es kormányhatározat alapján kiírták a versenytárgyalást a műszaki terv elkészítésére.

A tavalyi 7-es kormányrendelet adta lehetőségeket kihasználva megpályázták a szennyvízhálózat kiépítéséhez szükséges pénzalapokat is. A megvalósíthatósági terv alapján a műszaki dokumentáció elkészült, soron következik az építkezési engedély beszerzése. Helyet vásároltak a szennyvíztisztító számára a Döröszkölő malom térségében. A papírformaságok elhúzódása miatt (a bírósági határozat csak augusztus elején jelent meg) a szükséges pénzalap folyósításáról lemaradtak ugyan, de a szakminisztérium megígérte, hogy Árkos részt vesz a nemzeti vidékfejlesztési programban.

— Ha minden az elképzelések szerint megy, tavasz elején meg tudjuk kezdeni mind a két munkálatot — tájékoztatott Máthé Árpád polgármester.

Többen azért marasztalják el az új községvezetést, hogy az eltelt időszak alatt aránylag kevés lényeges eredményt tudott felmutatni közügyekben. A polgármester elmondta, hogy majdnem minden kezdeményezésük objektív akadályokba ütközött, legtöbbször a rendezetlen tulajdonjog okozott gondot. Például a falu két iskolája esetében az unitárius egyházzal épületet és telket kell cserélni, s ezért persze lemaradtak azokról az anyagi előnyökről, melyeket tavaly a tanügyminisztérium ajánlott. Csak most érkeztek a dolgok végére, ezután lesz az önkormányzat tulajdona az alsó és az egyház tulajdona a felső iskola.

Az uniós elvárások itt is tettre kényszerítik a faluvezetést, Árkoson is ravatalozóházat fognak építeni, amihez úgyszintén területet kell szerezni. A helybeli római katolikus filia biztosítja majd a leendő ravatalozó felé vezető bejárathoz szükséges terepet.

Készül Árkos mutatós falutáblája az új községi címerrel, a Gelei József-emléktábla után pedig Mezőtúr testvérváros kezdeményezésére emléket állítanak az árkosi Benkő család jeles tudós személyiségének, Benkő Gyulának. Újabb magyarországi településsel, a háromszáz lelket számláló Somogy megyei Polány községgel létesítenek testvérkapcsolatot.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1215
szavazógép
2007-11-08: Kultúra - x:

Závada Pál: A fényképész utókora

Závada Pál (Tótkomlós, 1954) a pécsi Közgazdaság-tudományi Egyetemen, majd az ELTE szociológia szakán tanult. A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tanársegédeként, majd az MTA Szociológiai Kutatóintézetében, Budapesten szociológusként dolgozott. 1990-től a Holmi folyóirat prózarovatának szerkesztője.
2007-11-08: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

A faluval együtt fejlődni (Oltszem)

A legnagyobb érdeme lehet egy sikeresnek mondható vállalkozónak, ha szülőfalujára is gondol: erejéhez mérten segíti, amikor éppen szükséges. Az oltszemi Dimény Árpád is így gondolja, amikor egyrészt a vállalkozását fejleszti, másrészt a falu előrehaladását is szem előtt tartja.