Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Cserkészcsapat-vezetők Háromszéken

2007. november 13., kedd, Közélet

Egyhetes cserkészvezetői képzés helyszíne volt a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza. A tanfolyamot Szemerédi Tibor mérnök, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnöke (Bécs) vezette. Lendvai-Lintner Imre a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnöke, Szemerédi Tibor a Külföldi Magyar Cserkészszövetséget képviseli a Magyar Cserkészszövetségek Fórumában.

A Fórum a magyar cserkészszövetségek egyeztető- és tanácskozóplatformja. Ebben nyolc szövetség vesz részt, Magyarországról kettő, a Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Cserkész Leányszövetség, azután a szlovákiai, erdélyi, vajdasági és a kárpátaljai magyar cserkészszövetségek, és Horvátországból a Zágrábi Zrínyi Miklós Cserkészcsapat. Ezek alkotják a Magyar Cserkészszövetségek Fórumát, amely a közös magyar cserkészmegmozdulásokat koordinálja. Ilyen például a könyvkiadás, közös táborozások, vízi túrák a Dunán, egyéb közös programok, illetve közös igény a csapatvezetőképzés felépítése, amely különösképpen a határon túli cserkészvezetők számára jelent problémát, mivel nincsenek megfelelő kiképzőik, illetőleg a kiképzendők száma évről évre kevés ahhoz, hogy azért a két-három vagy akár több személyért tanfolyamot rendezzenek.

Ezért állapodott meg a nyolc elnök, hogy egy vezetőképző tanfolyamot szerveznek. Ezt a tanfolyamot az idén negyedszer tartották, Sepsiszentgyörgyön első alkalommal. Eddig volt Felvidéken, Paláston, utána a Vajdaságban, Tótfaluban, majd Nagybányán ezelőtt két évvel, és mivel a legtöbb jelölt most is Erdélyből volt, idén Sepsiszentgyörgyre esett a választás.

A képzésen tizenkét jelölt vett részt a Vajdaságból, Felvidékről és Erdélyből. Hét kiképző volt, a Külföldi Magyar Cserkészszövetségtől hárman, egy-egy a Magyar Cserkészszövetségtől, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetségtől s a romániaitól.

Cserkészvezető-képzés

— Miért éppen Sepsiszentgyörgyre esett a választás?

Szemerédi Tibor: Ez a Romániai Magyar Cserkészszövetség döntése volt. Gaál Sándor ide hívott meg bennünket. Gondolom, ez összefüggött azzal, hogy egy ilyen tanfolyamnak helyiségre és infrastrukturális háttérre van szüksége.

— A képzés miből áll?

— Áttekintést nyújtunk a jelölteknek a csapatvezetés legkülönbözőbb aspektusaiból. Mind pedagógiai, mind módszertani kérdésekben. Azután jogi tekintetben is eligazítást tartunk. Milyen jogi előfeltételekkel jár a csapatszervezés, milyen felelősségei vannak a vezetőnek, mire kell ügyelnie a környezetével kapcsolatosan, kapcsolattartás a szülőkkel, a csapat irányítása a beosztott vezetőkkel, a csapat pedagógiai tervének a kidolgozása, a munkaterv elkészítése, jellemnevelés, nemzetpolitikai stratégia.

Áttekintést nyújtunk a jelölteknek a csapatvezetés legkülönbözőbb aspektusaiból. Mind pedagógiai, mind módszertani kérdésekben. Azután jogi tekintetben is eligazítást tartunk. Milyen jogi előfeltételekkel jár a csapatszervezés, milyen felelősségei vannak a vezetőnek, mire kell ügyelnie a környezetével kapcsolatosan, kapcsolattartás a szülőkkel, a csapat irányítása a beosztott vezetőkkel, a csapat pedagógiai tervének a kidolgozása, a munkaterv elkészítése, jellemnevelés, nemzetpolitikai stratégia.

Lendvai-Lintner Imre, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnöke, Egyesült Államok: Nem a politikai mezővel foglalkozunk, hanem nemzetstratégiai kérdésekkel. A különböző szomszédos országból érkező jelöltek ne csak azt lássák, hogyan viszonyul a cserkészethez a magyar társadalom, hanem hogyan néz ki ez Szlovákiában vagy Erdélyben. Lássa a vajdasági is, hogy a szomszédban hogyan néz ki ez a dolog.

— Az idei százéves cserkészévforduló miként hatott a cserkészmozgalomra? Élénkítette ezt? Ittlétük összefüggésbe hozható az évfordulóval?

— Nem. De elmondhatjuk, hogy a százéves évforduló alkalmával volt egy dzsembori — világtalálkozó — Angliában, amelyen majdnem négyszáz magyar cserkész vett részt. Egynegyedük a határokon túliak közül és külföldről érkezett.

Nem. De elmondhatjuk, hogy a százéves évforduló alkalmával volt egy dzsembori — világtalálkozó — Angliában, amelyen majdnem négyszáz magyar cserkész vett részt. Egynegyedük a határokon túliak közül és külföldről érkezett.

Közös értékrend

— Úgy érzem, hogy egyféle, a Magyarok Világszövetségének feladatköréhez tartozó vagy ehhez hasonlatos küldetést is teljesítetek...

Lendvai-Lintner Imre: Erre én úgy reagálok, hogy a cserkészeknek van egy közös értékrendjük. A magyar nemzet minden részében van magyar cserkészet. Mi magyar cserkészek vagyunk. Nem amerikai magyar, nem erdélyi magyar, nem anyaországi magyar mi cserkészek vagyunk. Mi sok szempontból a nemzetet testesítjük meg. Együttműködünk, megvalósításaink, amíg ezt az anyagi keret megengedi, közösek.

— Viszonylag sokat írtam Teleki Pálról, s eléggé érdesen azokról, akik őt nem kedvelik. Ezt az egész Teleki-ügyet egyes budapesti körök nem nézik jó szemmel. Erről mi a véleményetek?

L.-L. I.: Számunkra ez nem kényes ügy. A cserkészszövetség, azon belül a Külföldi Magyar Cserkészszövetség anyagi támogatást is nyújtott a balatonboglári szobor felállításához. Mindannyian ott voltunk az avatáson. Én mondtam beszédet az ifjúság s a magyar cserkészek nevében. Teleki Pál a magyar cserkészek számára rendkívül fontos személyiség, számunkra rendkívül sokat adott. Példaképünk.

— És mikor lesz Teleki Pálnak szobra Budapesten? S ehhez hozzá tudtok-e járulni erkölcsileg és anyagilag? Rá lehet-e venni erre azokat a budapesti köröket, amelyek meghamisítják vagy félremagyarázzák, csak bizonyos negatív aspektusait hajlandók felszínen tartani Teleki Pál életművének?

— Hogy mikor lesz szobra Teleki Pálnak Budapesten, az más lapra tartozik.

Hogy mikor lesz szobra Teleki Pálnak Budapesten, az más lapra tartozik.

— De ez tőletek is függ... A Teleki eszmeiségétől való pesti ,,elhajlásnak", a félremagyarázásoknak a kivédése...

— A szobor ügye részben politikai kérdés. Mi a szoborállítást anyagilag is, erkölcsileg is támogatnók.Telekinek mint politikusnak az értékelése nem a mi feladatunk. Teleki számunkra az az ember, aki mint közéleti személyiség a magyar cserkészet élére állt, a magyar cserkészetet a 30-as években fellendítette, és elérte azt, hogy a cserkészetet a magyar közélet fontos szereplőjévé tette. A társadalom mozgatóerejévé vált.

A szobor ügye részben politikai kérdés. Mi a szoborállítást anyagilag is, erkölcsileg is támogatnók.Telekinek mint politikusnak az értékelése nem a mi feladatunk. Teleki számunkra az az ember, aki mint közéleti személyiség a magyar cserkészet élére állt, a magyar cserkészetet a 30-as években fellendítette, és elérte azt, hogy a cserkészetet a magyar közélet fontos szereplőjévé tette. A társadalom mozgatóerejévé vált.

Sz. T.: Nagyon lényeges az is, amit Telekiről kevesen tudnak: a háború megkezdése előtt ő volt az, aki jövőbe mutató módon a magyar cserkészet problematikáját a népi értékek irányába mozdította el. Az indiánromantika és az angolszász, a kiplingi Dzsungel könyve-romantikától a magyar mondavilág, a néprajz s a népdalok, a népi értékek irányába vitte a cserkészmozgalmat. Látnoki képességekkel rendelkezett, mert amikor 1947-ben Magyarorszá­gon megszüntették a cserkészszövetséget, felszámolták a cserkészetet, akkor az ottani nevesincs cserkészmozgalom ezen a népi vonalon tudott tovább haladni, s ez lett a belső értékrendszer számunkra külföldön is. Ez hihetetlen vonzóerőt jelentett. És ez a létünket biztosította, a mozgalmat erősítette.

— Számunkra, erdélyiek számára Teleki személyisége a nép-nemzeti értékrend közéletbe építése mellett pluszban azt is jelentette, hogy sor került arra a részleges igazságtételre, amely az elszakított nemzetrészek sávjait és tömbjeit visszakapcsolta az anyaországhoz.

L. I. I.: Teleki ez irányú politikai tevékenységével nekünk sincs bajunk. De ennek az értékelése nem a mi tisztünk. A kisebbségek önrendelkezési joga a mi ügyünk is. Ezt támogatjuk a mi sajátos eszközeinkkel. Jó lenne, ha ez mélyebben és szélesebben is megvalósulna a Kárpát-medencében.

Sz. T.: Amivel nem szeretünk foglalkozni, és amiről nem beszélünk, az Telekinek a zsidó törvények megalkotásában betöltött szerepe.

— Ez egy összetett ügy, ez sem úgy fest, mint ahogyan egyesek beállítják...

Sz. T.: A budapesti liberális sajtó ezt összefüggéseiből és a kortörténetből kiragadva tárgyalja, ami helytelen.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint lesz-e előrehozott parlamenti választás idén?eredmények
szavazatok száma 186
szavazógép
2007-11-13: Gazdakör - Ferencz Csaba:

Hírlugas

Pityókaszedés végén
Idén Háromszéken 298 755 tonna burgonya termett, ebből 9970 tonna vetőgumó. Amint a korábbi becslések már jelezték, az átlaghozam nem érte el a hektáronkénti 15 tonnát, a szakigazgatóság adatai szerint 14 583 kilogramm.
2007-11-13: Közélet - Sylvester Lajos:

Cserkészek a nagyvilágban

— Az egyik háromszéki származású öreg cserkész, a csernátoni Cseh Tibor emléke miként él a mai cserkészek körében?
L.-L. I.: Nagy szeretettel gondolunk Tibor bára. Amikor Brazíliába került, az ottani cserkészetben komoly munkát végzett. Az első Regös-bált Észak-Amerikában a Tibor bá lakásán tartottuk.