Száraz esztendő őszének csudája

2007. november 15., csütörtök, Faluvilág
Egyfajta konzervatív berögződés az oka annak, hogy egy-egy mezőföldi faluban nem termelnek intenzíven cukorrépát még akkor sem, ha annak ott jó éghajlati és talajadottságai vannak.

Mondhatni, egyedi eset volt, hogy idén a szárazság miatt a répamag — mindegy, hogy cukorrépáról vagy takarmányrépáról volt szó — egy-egy helyen ki sem kelt. Mégis ott, ahol ,,alantasabb" helyre került, mint például Kézdimartonfalván az Ika- és Futásfalvi patak melletti óaluviális térségen, kiváló takarmányrépa termett. A talajnedvességnek és az őszi esőknek köszönhetően 9—10 kg-ot is elért egy-egy tő. Szecskázva és korpával keverve szereti a jószág.

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1205
szavazógép
2007-11-15: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Baj van a burgonya körül (Ismét a víz volt az úr!)

Beszélgetés dr. Bartha János mérnökkel, a Burgonyatermesztők Országos Szövetsége vezetőtanácsának tagjával
Csend és baj van a burgonya körül — halljuk megyeszerte. A csend viszonylagos, mert hogyan tudjon csendben maradni az a kisebb vagy éppen közepes termelő, aki számára bizonytalan a piac, s eddig még nem tudta értékesíteni fölös burgonyáját?
2007-11-15: Faluvilág - Sylvester Lajos:

Gyümölcsfa-matuzsálemek

Kisborosnyón Köpe Csaba és felesége, Mircse Melánia hétvégi házzá épített portája folytatásaként nagy kiterjedésű, sok almafás, öreg gyümölcsös tiszteletet parancsolóan állítja meg az embert egy-egy famatuzsálem előtt.