Grafikai szemle a Képtárban

2012. június 2., szombat, Képzőművészet

Sepsiszentgyörgy gazdag képzőművészeti palettáján külön egységként foglal helyet a Gyárfás Jenő Képtárban látható II. Székely­földi Grafikai Biennále hatásos képi anyaga. Ez a kortárs vizuálpoétikus erő akkor bontakozik ki, amikor napjainkban a rajztudáson alapuló, hagyományos grafikai kompozícióalkotó tényezők látszólag háttérbe szorulnak, vagy külön síkon érvényesülnek a szerteágazó posztavantgárd művészeti megnyilvánulásokban.

  • Péter Ágnes: Egység
    Péter Ágnes: Egység

A biennále létrehívása a klasszikus skálákon munkálkodó grafikai eljárások struktúrájának, valamint a kortárs technikai eszközökkel operáló digitalizált képalkotó elemek ötvözésén, egymás melletti bemutatásán alapul.
A három székely megye önkormányzati támogatását élvező nemzetközi seregszemle irányító-szervezője a tartalmas képzőművészeti múltat magáénak tudó gyergyószárhegyi alkotótelep éltetője, az ottani Kulturális és Művelődési Központ. A szakmai egységet összehangoló szervezők célja, hogy a székelyföldi alkotói szellemet nemzetközi porondra emelve, igényes helytállással mutassák be a kortárs grafika sokrétű, különböző létszerepeket felvállaló arculatát. Kapu­kat nyitó, megfontolt felkérés szólított meg számos alkotót, nemcsak a térségünkből, hanem távolabbi földrészekről is. A biennále elsődleges érdeme éppen abban rejlik, hogy a homogenizálódás felé hajlott világban, a különféle kultúrák burkaiban kibontakozó alkotók világképi, szellemi és környezetvizsgáló szemléleteit egymás mellé állítsa, tematikai és technikai sokféleségét tálalja. A kortárs, több irányban kísérletező kép- és gondolatalakító művek sora betekintést enged a klasszikus rajzkészségen alapuló, az időigényes fizikai munkát is megkívánó hagyományos eljárások, valamint a szellemi és képi szférákat a fotó és digitális eljárások világából kikristályosító grafikák egyéni megnyilvánulásaiba. Mind­két eljárásnál fontossá válik az az egységesítő, szakmailag elvárt tényező, hogy a technikai ismeretek, a szerteágazó képszerkesztő eljárások, az igényes kivitelezés mellett a belső mondanivaló, közlésre szánt gondolatiság is nyilvánvalóan érzékelhető legyen, még akkor is, ha mindenkiben más és más hatásokat válthat ki egy mű. Többségében a napjaink kihívó társadalmi, szociális vagy éppen kulturális agitációi, a problémamegoldást feszegető elemek válnak a kiállított alkotások tematikai hordozóivá, de az exp­resszív hatóerők a nyugalomra intő grafikákból is elővillannak.
Több száz beérkezett műalkotásból javasolt a szakmai zsűri 270 grafikát, és ezek a biennále nemzetközileg is elismert, mérceütő reprezentációi lettek. E művek közül a zsűri a fődíjat az anyaországi Péter Ágnes szobrászművésznek ítélte a mély és tömör esztétikai struktúrákat hordozó Belső táj, Egység és Egységben című, triptichonként megjelenő színes nyomataiért. Az idei seregszemlétől a székely megyék önkormányzatai a saját térségükben egykor alkotó grafikusokról elnevezett díjakat hoztak létre. Így Maros megye részéről Nagy Pál-díjjal, Hargita megyétől Nagy Imre-, Há­romszék felajánlásában pedig Plugor Sándor-díjjal jutalmaztak alkotókat. Az előbbit a kolozsvári Képzőmű­vészeti Főiskola tanára, Ioan Horvath Bug­nariu kapta a Cola 1,2,4 című, napjaink fogyasztásicikk-reklámelemének átgondolt, fesztelenül átstrukturált triptichonjáért, a másodikként említett díjat egy fiatal lengyel grafikusnő, Ka­tarzyna Kalczyńska a hagyományos mélynyomásos technikával létrehozott Cycle Aires Inter­action 1,4 című, érzékeny felületkezelő, ugyanakkor erőteljes konstruktív elemekből álló kettős alkotásáért. Három­szék díját bolgár grafikus, Branko Nicolov nyerte el az egyszerű, natúr elemeket játékos szerkezetbe foglaló No other I–II. című digital-printjéért. Megyénket két művész képviseli: Damokos Csaba és Sárosi Mátyás Zsolt, utóbbi a Gyergyó­szárhegyi Kulturális Köz­pont különdíját kapta.
Székelyföldi viszony­latban a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Gyárfás Jenő Képtára a legmegfelelőbb, -átláthatóbb és -tágasabb képzőművészeti kiállítótér, ezért is ad otthont első helyszínként immár második alkalommal e jeles nemzetközi grafikai seregszemlének. Re­mé­nye­ink szerint a hamarosan beinduló, képtári belső rehabilitálás után megújult múzeumi infra­struktúrával ellátva, továbbra is rangos helyi és nemzetközi művészeti megnyilvánulásnak adhat otthont, úgy, ahogy tette ezt a Baász Imre által 1981-ben életre hívott Medium 1. seregszemle óta. És, amint e mostani grafikai biennále is mutatja, él a nagyközönség felé nyitó nemzetközi alkotói érdeklődés, mely térségünket is az aktív kulturális rendszer megérdemelt részesévé teszi.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4172
szavazógép
2012-06-02: Kiscimbora - :

A keszi kakukk meg a gergi kakukk

János bácsi kint szántott a farkaspataki dűlőben. Törte a két ökrével a kemény földet. Egyszer csak elfáradt, megállott. Megállította az ökröket is. Ráült az eke szarvára, és így gondolkodott: ,,Most ezt a földet felszántom, bevetem, jön rá egy áldásos eső, lesz jó termés, lesz kenyér."
2012-06-02: Képzőművészet - Dr. Deák Ferenc:

Petrovits István akvarellaktjai

Petrovits István több pillérű életművet hozott létre. A hetvenes években az absztrakt, monumentális, térben nyomatékos jelentést kapó többtonnás betonszobrával egy kelet-európai diktatúrában az absztrakt kifejezési forma adta szabadságot éli meg. Az alkotás üzenetét a formával való játék, az elvonatkoztatás szabadsága adja.