Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Grafikai szemle a Képtárban

2012. június 2., szombat, Képzőművészet

Sepsiszentgyörgy gazdag képzőművészeti palettáján külön egységként foglal helyet a Gyárfás Jenő Képtárban látható II. Székely­földi Grafikai Biennále hatásos képi anyaga. Ez a kortárs vizuálpoétikus erő akkor bontakozik ki, amikor napjainkban a rajztudáson alapuló, hagyományos grafikai kompozícióalkotó tényezők látszólag háttérbe szorulnak, vagy külön síkon érvényesülnek a szerteágazó posztavantgárd művészeti megnyilvánulásokban.

  • Péter Ágnes: Egység
    Péter Ágnes: Egység

A biennále létrehívása a klasszikus skálákon munkálkodó grafikai eljárások struktúrájának, valamint a kortárs technikai eszközökkel operáló digitalizált képalkotó elemek ötvözésén, egymás melletti bemutatásán alapul.
A három székely megye önkormányzati támogatását élvező nemzetközi seregszemle irányító-szervezője a tartalmas képzőművészeti múltat magáénak tudó gyergyószárhegyi alkotótelep éltetője, az ottani Kulturális és Művelődési Központ. A szakmai egységet összehangoló szervezők célja, hogy a székelyföldi alkotói szellemet nemzetközi porondra emelve, igényes helytállással mutassák be a kortárs grafika sokrétű, különböző létszerepeket felvállaló arculatát. Kapu­kat nyitó, megfontolt felkérés szólított meg számos alkotót, nemcsak a térségünkből, hanem távolabbi földrészekről is. A biennále elsődleges érdeme éppen abban rejlik, hogy a homogenizálódás felé hajlott világban, a különféle kultúrák burkaiban kibontakozó alkotók világképi, szellemi és környezetvizsgáló szemléleteit egymás mellé állítsa, tematikai és technikai sokféleségét tálalja. A kortárs, több irányban kísérletező kép- és gondolatalakító művek sora betekintést enged a klasszikus rajzkészségen alapuló, az időigényes fizikai munkát is megkívánó hagyományos eljárások, valamint a szellemi és képi szférákat a fotó és digitális eljárások világából kikristályosító grafikák egyéni megnyilvánulásaiba. Mind­két eljárásnál fontossá válik az az egységesítő, szakmailag elvárt tényező, hogy a technikai ismeretek, a szerteágazó képszerkesztő eljárások, az igényes kivitelezés mellett a belső mondanivaló, közlésre szánt gondolatiság is nyilvánvalóan érzékelhető legyen, még akkor is, ha mindenkiben más és más hatásokat válthat ki egy mű. Többségében a napjaink kihívó társadalmi, szociális vagy éppen kulturális agitációi, a problémamegoldást feszegető elemek válnak a kiállított alkotások tematikai hordozóivá, de az exp­resszív hatóerők a nyugalomra intő grafikákból is elővillannak.
Több száz beérkezett műalkotásból javasolt a szakmai zsűri 270 grafikát, és ezek a biennále nemzetközileg is elismert, mérceütő reprezentációi lettek. E művek közül a zsűri a fődíjat az anyaországi Péter Ágnes szobrászművésznek ítélte a mély és tömör esztétikai struktúrákat hordozó Belső táj, Egység és Egységben című, triptichonként megjelenő színes nyomataiért. Az idei seregszemlétől a székely megyék önkormányzatai a saját térségükben egykor alkotó grafikusokról elnevezett díjakat hoztak létre. Így Maros megye részéről Nagy Pál-díjjal, Hargita megyétől Nagy Imre-, Há­romszék felajánlásában pedig Plugor Sándor-díjjal jutalmaztak alkotókat. Az előbbit a kolozsvári Képzőmű­vészeti Főiskola tanára, Ioan Horvath Bug­nariu kapta a Cola 1,2,4 című, napjaink fogyasztásicikk-reklámelemének átgondolt, fesztelenül átstrukturált triptichonjáért, a másodikként említett díjat egy fiatal lengyel grafikusnő, Ka­tarzyna Kalczyńska a hagyományos mélynyomásos technikával létrehozott Cycle Aires Inter­action 1,4 című, érzékeny felületkezelő, ugyanakkor erőteljes konstruktív elemekből álló kettős alkotásáért. Három­szék díját bolgár grafikus, Branko Nicolov nyerte el az egyszerű, natúr elemeket játékos szerkezetbe foglaló No other I–II. című digital-printjéért. Megyénket két művész képviseli: Damokos Csaba és Sárosi Mátyás Zsolt, utóbbi a Gyergyó­szárhegyi Kulturális Köz­pont különdíját kapta.
Székelyföldi viszony­latban a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Gyárfás Jenő Képtára a legmegfelelőbb, -átláthatóbb és -tágasabb képzőművészeti kiállítótér, ezért is ad otthont első helyszínként immár második alkalommal e jeles nemzetközi grafikai seregszemlének. Re­mé­nye­ink szerint a hamarosan beinduló, képtári belső rehabilitálás után megújult múzeumi infra­struktúrával ellátva, továbbra is rangos helyi és nemzetközi művészeti megnyilvánulásnak adhat otthont, úgy, ahogy tette ezt a Baász Imre által 1981-ben életre hívott Medium 1. seregszemle óta. És, amint e mostani grafikai biennále is mutatja, él a nagyközönség felé nyitó nemzetközi alkotói érdeklődés, mely térségünket is az aktív kulturális rendszer megérdemelt részesévé teszi.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint ki nyeri meg az idei elnökválasztást?

eredmények
szavazatok száma 738
szavazógép
2012-06-02: Kiscimbora - :

A keszi kakukk meg a gergi kakukk

János bácsi kint szántott a farkaspataki dűlőben. Törte a két ökrével a kemény földet. Egyszer csak elfáradt, megállott. Megállította az ökröket is. Ráült az eke szarvára, és így gondolkodott: ,,Most ezt a földet felszántom, bevetem, jön rá egy áldásos eső, lesz jó termés, lesz kenyér."
2012-06-02: Képzőművészet - Dr. Deák Ferenc:

Petrovits István akvarellaktjai

Petrovits István több pillérű életművet hozott létre. A hetvenes években az absztrakt, monumentális, térben nyomatékos jelentést kapó többtonnás betonszobrával egy kelet-európai diktatúrában az absztrakt kifejezési forma adta szabadságot éli meg. Az alkotás üzenetét a formával való játék, az elvonatkoztatás szabadsága adja.