Petrovits István akvarellaktjai

2012. június 2., szombat, Képzőművészet

Petrovits István több pillérű életművet hozott létre. A hetvenes években az absztrakt, monumentális, térben nyomatékos jelentést kapó többtonnás betonszobrával egy kelet-európai diktatúrában az absztrakt kifejezési forma adta szabadságot éli meg. Az alkotás üzenetét a formával való játék, az elvonatkoztatás szabadsága adja.

  • Női akt
    Női akt

A rendszerváltás utáni alkotások a szimbolikus terek kulturális és etnikai jelentés- gazdagságát dolgozzák fel. A kapu-variációk a légüres térben a határvonalak sűrített gaz­dagságát hordozzák. Kul­turális lenyomatok társulnak a jellé formált objektumhoz. Gyakori a természetes anyag, a fa használata a természeti környezetben felállított határkijelölésekben. Az Európa-kapun az organikus anyag egyedisége, a fa erezete és a határozott, leegyszerűsített forma az egyensúlyt, az egyszeri fölé helyezkedő örök érvényűt is leképezi. A Bulgáriában felállított kapu magasra növő oltárai a lélekszimbólum felívelő jelentéseit adják.
Petrovits a variációkban gondolkodó alkotó. A korai portrészobrok között gyakori az anonim nő- és férfi­fej. A zártság, a szimmetrikus arcok hordozta struktúra, nyomatékos gesz­tusok, az emberarcban felfedezhető ősiség, férfierő vagy női lágyság ellentéte mutatkozik meg.
A rendszerváltás után a köztéri szobrok vonulatában a személyiség, a közösséggel sorsvállaló nagy emberek meghatározó alakjai jelennek meg. A kisebbségi létben a két évtizede gyakori szimbolikus etnikai térjelölés a kollektív emlékezetnek az ébrentartását, erősítését is szolgálja. A művész a felnagyítás által is kiemel, ikon szintjére emel, nyomatékosítva a szellemi lét magaslatába ágyazva a megörökítettet. Így a köztéri szobraiban gyakori a két méter fölé való helyezés (Szent István, Szent László, Márton Áron, Csutak Vilmos). A megyei kórház parkjában elhelyezett terhesnő-szobra az anyaságot, a sugárzó nőiséget árasztja.
Petrovits művészetében folyamatos elem a női test kultusza. Az elmúlt évtizedben gyakran készített akt akvarelleket. A női test megörökítésében a forma tökéletessége, a vonalak lágysága, a beállítás erőssége, a gesztusok egyedisége jelenik meg. A meztelen női testek variációi a szobrász ecsetjén plasztikus hatásúak. Kevés vonallal, eleven színnel kiemel, tanulmányt készít. Az alkotásokon érzéki, intim, felfelé ívelő, lényegre törő és megmutatkozni kívánó női figurák jelennek meg. Nem az ellesett pillanatokat keresi, hanem a megmutatkozni, szépségében kiemelkedni vágyó, az ábrázolás érzékiességébe beleborzongó nőt. Így az öltözéktől megváló nő önazonosságára, nőiségének felmutatására hivatkozik. A lemeztelenítés a testben rejlő harmóniát, a látás eksztatikus állapotát, a szépség pogány ünnepének diadalát adja.
Petrovits művészetében számom­ra lenyűgöző az egyszerűsítésben rejlő sűrítés, az erőteljes kontúrokkal kijelölt lágy formák, a kihagyásos ábrázolásban rejlő gazdag befogadói képzettársítás lehetősége, az ábrázolttal való erőteljes közvetlenség, a groteszk fenntartások nélkülözése és az expresszív ábrázolás elragadtatásának diadala.

Hozzászólások
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Szavazás
Ön szerint ki a felelős a közel-keleti konfliktusért?


eredmények
szavazatok száma 2090
szavazógép
2012-06-02: Képzőművészet - Sántha Imre Géza:

Grafikai szemle a Képtárban

Sepsiszentgyörgy gazdag képzőművészeti palettáján külön egységként foglal helyet a Gyárfás Jenő Képtárban látható II. Székely­földi Grafikai Biennále hatásos képi anyaga. Ez a kortárs vizuálpoétikus erő akkor bontakozik ki, amikor napjainkban a rajztudáson alapuló, hagyományos grafikai kompozícióalkotó tényezők látszólag háttérbe szorulnak, vagy külön síkon érvényesülnek a szerteágazó posztavantgárd művészeti megnyilvánulásokban.
2012-06-02: Képzőművészet - Bogdán László:

Verespataki anzix

Kövesdy György számtalan fotográfiából álló, Aranykapu című verespataki anzixja, amint a cím is mutatja, s amelyre Damokos Csaba is utalt a Lábas Ház pincegalériájában megtekinthető kiállítás megnyitóján, kis képzelőerővel akár egyetlen fotónak is felfogható. Egyetlen képnek – tegyük hozzá mindjárt: nyomasztó képnek.