Elhalálozás

2007. december 8., szombat, Elhalálozás
Elhalálozás

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama és testvér, a csíkdánfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

ANTAL BORBÁLA

életének 86. évében hosszas, de türelemmel viselt szenvedés után december 7-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2007. december 10-én 13 órakor lesz a közös temető ravatalozójából.

A gyászoló család

2505364

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, testvér, rokon és jó barát, a pákéi születésű

KÁDÁR LÁSZLÓ

életének 77. évében rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2007. december 9-én 14 órakor lesz a családi háztól a pákéi református temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4201996

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik id. JANKÓ JÓZSEF temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4201979

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk ifj. KICSI ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

pro. B. I.

December 8-án huszonegy éve, hogy elvesztettük a pótolhatatlan FERENCZ JÓZSEFNÉ KOZMA ANNÁT. Emléke legyen áldott.

Halálába soha bele nem nyugvó szerettei

T

Fájó szívvel emlékezünk a pótolhatatlan, drága jó férjre, édesapára, nagytatára, id. DEÁK JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Egy pillanat, és megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Drága emlékét szívünkben őrizzük.

Bánatos özvegye, gyerekei és azok családja

4201953

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, SZÉKELY ILONA és id. SZÉKELY JÁNOS tanító házaspárra haláluk negyvenedik, valamint hetedik évfordulóján. Pihenésük legyen csendes.

Szeretteik

4201963

Fájó szívvel és Isten akaratába belenyugodva emlékezünk a szárazajtai GECSE JÓZSEFRE halálának 30. és feleségére, HERMÁN MÁRIÁRA halálának első, valamint lányukra halálának harmadik évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4201989

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2431
szavazógép
2007-12-08: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Nyereményhúzás
Lapunk Várak-kastélyok-udvarházak című keresztrejtvényjátékának nyertesei: I. díj: 600 lej értékben vásárlási szelvény az Orex építőanyag-lerakattól — Kaszás Varvara (Kovászna/ Iskola u. 59. sz.),
2007-12-08: Világfigyelő - x:

A kisebbségvédelem megválaszolatlan kérdései

Tabajdi Csaba szerint az Európa Tanács kisebbségvédelmi eszközeit ― így a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezményt, valamint a regionális és kisebbségi nyelvek európai chartáját ― be kellene építeni az Európai Unió normarendszerébe.