SportéletAmi még a félsiker mögött áll

2007. december 10., hétfő, Sport

Kereken három évvel, egy hónappal és egy nappal előzte meg megyei sportigazgatóságunk első konzultatív ülése a december 5-it, sorrendben a másodikat. Az elsőnek is az volt a fő témája, mint a másodiknak.

Ez pedig arra a következtetésre juttat, hogy az elmúlt három év alatt nem történt semmi érdemleges, vagy ha mégis, az elenyésző, szinte figyelemre sem méltó, persze, ha nem vesszük figyelembe mind a teljesítmény, mind a tömegsport folytonos hanyatlását, annak ellenére, hogy most éppen két felső osztályú csapatunk van.

Az elsőt sem kísérte nagy népszerűség, elismerés, mindjárt a második hozzászóló így kezdte mondandóját: Ön (szerk. megj.: a megszólítás az igazgatónak szólt) jöjjön el hozzánk, s ott tájékozódjék a gondjainkról, problémáinkról... A jelek szerint az igazgató nem vette szívére a kérést. De vajon csak a kérést?

Na de nézzük a szerdai tanácskozáson elhangzottakat (azokat, melyekről még nem írtunk a csütörtöki számunkban).

Marian Ştiopu sportigazgató, bizonyítva, hogy olvas, felvezetője végén megfeddte a megyei tanácsot azért, mert ennek stratégiájából teljesen hiányzik a sport! Keresztély Irma főtanfelügyelő megvédte a tanács becsületét: ,,Önök a szakembereikkel segítsék a megyét, hogy megalkossa a sport stratégiáját." A főtanfelügyelő igazát megerősítette a Nemzeti Sporthivatal képviselője, Lucian Vasiliu, aki aztán eleresztette magát, és sportelméleti leckére váltott át. Ez nagyon unalmas volt.

A folytatásban előtérbe került a sportbázisok kérdése. A sportigazgató: ,,Van egy műfüvespálya-építési programunk, s nem éltünk vele, mindössze egy pálya épült, s az is itt, Szentgyörgyön." Baki János, a megyei tanács képviselője így fűzte tovább a beszélgetés fonalát: ,,Négy év alatt tizenegy terem épült a megyében, most építik a csernátonit, majd következik a zabolai, a zágoni és a gidófalvi, aztán valamikor később a kommandói, ami pedig a műfüves létesítményeket illeti, tervben van a vargyasi, a dobollói, a maksai és egy újabb szentgyörgyi." Ion Ursache még hozzáfűzte: ,,Azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a sportbázisok építésénél nehézségek merültek fel a területek megszerzésével, na és a helyi tanácsok, polgármesteri hivatalok anyagi lehetőségei is behatároltak..." Ezután hangzott el György Ervin prefektus első következtetése: ,,A sportoláshoz meg kell teremteni a feltételeket, s ezután megszervezni a tevékenységeket. Úgy látom, hiányzik a kellő koordinálás... A megyei tanács stratégiájából pedig nem hiányozhat a sport!" Ezután megemlítette Verestói Attila szenátor székelyudvarhelyi példáját (a férfi kézilabda terén tett befektetését, anyagi támogatását). Vasiliu úr is kirukkolt egy példával, ő Gigi Becalit istenítette (na de erről már szóltunk a csütörtöki tudósításban). Ami pedig a meglévő termek felhasználását illeti, Váncsa Albertné, a Mikes-ISK vezető tanára javasolta: ,,Nézzük meg, délután 16 óra után melyik sportterembe ki lép be. Segítsük az ISK-t, hogy a környéken is beindíthasson egy-egy szatelitcsoportot, s ily módon szélesítse a tehetségek kiválasztását, a fiatalok bevonását a sportéletbe." Kodolányi András, a bodoki iskola igazgatója a bodoki sportterem felhasználási programját ismertette: ,,Bodokon 15 óráig az óvodások, iskolások használják a sporttermet, 15 óra után a falusi fiatalok. Nincsen gond. Javasolom, hogy a sportjátékok és az aerobik mellett kapjanak helyet az egyéni sportok is, pl. az atlétika." Ezt követően másodszor hangzott el a prefektus szájából a ,,koordinálás" szó. Igaz, nem mondta, hogy kinek kellene koordinálnia, de feltételezem, az előző évek tapasztalataira alapozva, nem Marian Ştioputól várja ezt. A távol-keleti küzdősportok edzői — Petru Olteanu, Pakocs Ferenc — hiányolták a speciális termet, sőt, Pakocs Ferenc azt is megjegyezte: ,,A kormány építi a sporttermeket, de nem végeztet előzetes tanulmányokat, hogy hová is építse azokat".

Keresztély Irma szinte megnyugtatásként mondta, hogy 2008-tól új sportterem- és sportuszoda-program kezdődik. A főtanfelügyelő bejelentése új reményeket ébreszt, ha máshol nem is, de legalább Kézdivásárhelyen megépül az úszómedence. Gondoltuk mi... S amíg ezen örvendeztünk, Marian Ştiopu igazgató tolmácsolta Kurkó János, a Román Jégkorong-szövetség elnökének üzenetét: ,,A jégpályaépítés tervében Suceava, Brassó és Sepsiszentgyörgy szerepel."

Tovább szőtték a beszélgetés fonalát. Lucian Vasiliu a sportlétesítmények decentralizálásának folyamatáról kezdett beszélni. ,,Beindult — mondta —, aztán leállt, mert a helyi tanácsok, polgármesteri hivatalok nem igényelték a tulajdonjogot. Reméljük, rövidesen felgyorsul a decentralizáció." Csak kérniük kell a tanácsoknak! (hirtelen beugrott: ezelőtt jó pár évvel Sever Rădăcuţáék — ő volt akkor a sportigazgató — pert indítottak a város ellen a városi stadion és a sportcsarnok tulajdonjoga ügyében. És milyen mellveregetéssel...) Na most itt a lehetőség: a kormány, úgy tűnik, kész lemondani a sportlétesítményekről az önkormányzatok javára. Kérni kell azt a sportbázist. Kérni. Főleg most, amikor gondja van a városnak azzal, hogy miként teremtse meg a független Iskolás Sportklub életre hívásának, majd működésének feltételeit. Bátorításként még egyszer megemlítem a székelyudvarhelyi példát. Csodálatosan működik: a város sportéletét kifogástalanul szolgálja. Székelyudvarhely nincs a világ végén, tájékozódni kell. Nem szégyen tanulni. Lám-lám, milyen közel kerültünk egy álom — az önálló iskolás sportklub — valóra váltásához. Csak akarat kell hozzá! Önzetlen akarat. Önzetlen! És minden tényező részéről!

A fél sikerrel zárult tanácskozás végkicsengéseként hadd idézzük Farkas Csaba sportért felelős tanfelügyelő szavait: ,,Felesleges volt ez a beszélgetés. Az érdekeltek nagy része távol maradt. Beszéltünk a specialistákról, s közben tudjuk, hogy senki sem veszi figyelembe őket. Beszéltünk a kormányprogram sporttermeiről, s arról mélyen hallgatunk, hogy félkész állapotban adják át a tanácsoknak, hogy azok befejezzék a munkálatokat (víz, villany, kanalizálás...). A politika zengi a megszokott frázisait, a stratégiát pedig a szakemberektől várja, de senki meg nem hallgatja őket."

És akkor jött a megyében először járó Lucian Vasiliu, és az elhangzottak után is megdicsérte ,,jó munkájáért"a sportigazgatóságot!?!

Miután égbe emelte Gigi Becalit, nincs, min csodálkoznunk. Töké­letesen klappolt sportmozgalmunk jelenéhez.

Befejezésül: és akkor mikor is lesz a teljes részvétellel jól koordinált tanácskozás sportmozgalmunk rövid és közép távú prioritásairól? Újabb három év, egy hónap és egy nap múlva?

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1320
szavazógép
2007-12-10: Sport - Áros Károly:

Csak beszélünk, csak beszélünk... (Periszkóp)

A konzultatív tanács szerdai gyűlésén, amikor a sportlétesítményekről beszélgettek a meghívottak, többször is nehezteléssel szóltak a sporttermekbe befészkelődött minifociról.
2007-12-10: Sport - Áros Károly:

Gyorsmérleg (Sportélet)

Szilveszterre készülünk, s közben a következő év teendőin jár az eszünk. Akaratunk ellenére is az itt-ott sebtében megfogalmazott vélemények felkavarják a mögöttünk maradó esztendő eseményeit, eredményeit.