Elhalálozás

2007. december 13., csütörtök, Elhalálozás
Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó élettárs, testvér, sógor, barát és jó szomszéd, a homoródkarácsonyfalvi

TÓTH DEZSŐ

életének 54. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2007. december 14-én, pénteken 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben unitárius szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke legyen áldott.

Szerettei

4202161

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama,

POP CAROLINA

(LENUŢA)

életének 74. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2007. december 14-én 12 órakor lesz az ortodox ravatalozóháztól.

Részvétfogadás csütörtökön 16 órától.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4202162

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a kézdivásárhelyi

özv. KÁDÁR ALBERTNÉ

SIMON SAROLTA

életének 78. évében elhunyt.

Temetése 2007. december 14-én, pénteken 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi katolikus ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés napján 13 órától.

A gyászoló család

7249788

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, dédnagytata, apatárs, rokon, szomszéd, az uzoni

id. PULUGOR JÓZSEF

életének 80. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2007. december 13-án 14 órakor lesz az uzoni református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4202121

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, rokon,

JOÓ MÁRTA

türelemmel viselt, hosszú betegség után csendesen elhunyt.

Temetése 2007. december 14-én 14 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóházból.

Szerettei

4202147

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki drága halottunk, VASS IRMA temetésén részt vett, a nehéz napokban mellettünk állt, fájdalmunkban osztozott. Kiemelten köszönjük dr. Albert Nagy Évának a súlyos betegség idején bizonyított szakmai és emberi hozzáállását.

Gyászolói

4202137

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, KURTULY KÁROLYNÉ temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család

4202143

Megemlékezés

UGRON PIROSKÁRA emlékezünk szívünk fájdalmával és soha el nem múló szeretettel halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei, fia, Róbert,

özvegye, Miklós

T.

Fájdalommal emlékezünk a kézdialmási születésű KÁDÁR ANTALRA, akit a szülőföldjétől messze sodort az élet, és már hat hete a székesfehérvári temetőben pihen. Emlékét szívünkben őrizzük.

Szerető testvérei

és azok családja

7249841

Fájó szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlé­kezünk a málnásfürdői SZOTYORI ERZSÉBETRE halálának hatodik hetében. Csendes álma fölött őrködjék az örök szeretet és emlékezés.

Halálába soha bele nem nyugvó özvegye és leánya

4201750

Fájó szívvel emlékezünk a kőröspataki KÖLCZE JÓZSEFRE halálának hatodik évfordulóján. Kérjük a jó Istent, adjon neki csendes nyugodalmat.

Szerettei

4202074

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a nagyborosnyói RÁDULY JÁNOSRA halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4202118

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 2820
szavazógép
2007-12-13: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Ünnepváró előadások
A sepsiszentgyörgyi Városi Művelődési Ház ünnepváró programjaira gyermekeket és felnőtteket egyaránt szívesen látnak.
2007-12-13: Sport - Áros Károly:

Népes mezőny (Atlétika)

Tizenhét iskola — soha ennyi még nem volt fedett pályás versenyeinken — 157 tanulója vett részt a sepsiszentgyörgyi tanács, valamint a Bon Sweet Bon Kft. támogatta fedett pályás viadalon, melynek házigazdája — nagyszerű házigazdája — a kézdivásárhelyi Turóczi Mózes Általános Iskola volt, szervezője pedig a megyei atlétikai szövetség.