Csereyné-emlékszoba Imecsfalván

2007. december 13., csütörtök, Faluvilág

Volt már szó lapunkban arról, hogy az imecsfalvi XVIII. századi műemlék kúriában (ahol jelenleg a helyi óvoda, az elemi iskola egyetlen összevont osztálya és időszakos körorvosi rendelő működik) méltó helyre lelne a Székely Nemzeti Múzeum alapítójának, Cserey Jánosné Zathureczky Emíliának (1824—1905) az emlékszobája.

Az épület egy része eddig tanítói lakásként szolgált, de Túróczy Árpád tanító nyugalomba vonulásával ezek a szobák felszabadulnak. Rendeltetésük felől, valamint a rég emlegetett emlékkiállítás lehetőségéről érdeklődtünk Tusa Levente szentkatolnai polgármestertől. Elmondta, hogy a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeummal közös régebbi tervükről nem mondtak le. A katolnai tanács és ő is támogatója-szorgalmazója ennek, s a jövő évi költségvetés összeállításánál is figyelnek rá. Éppen ebből a célból szólította fel Túróczy Árpádot, hogy szabadítsa fel a lakrészt. ,,Rendbe tesszük, korszerűsítjük — mondta —, és jövőben átadjuk rendeltetésének. Az egyik szobát fogadóirodának fogjuk használni, ahol az önkormányzati alkalmazottak végzik a lakossággal való hivatalos munkát."

Ebben a kúriában tényleg méltó helyre lelne a múzeumalapító asszony emlékszobája, hisz ez volt a lakóháza, itt született meg a Cserey-gyűjtemény, ami alapját-magját képezte a múzeumalapítás gondolatának. Csereyné 1879-ben ajánlotta fel gyűjteményét a székely nemzetnek, de azelőtt azt sokan, jeles személyiségek is meglátogatták az imecsfalvi udvarházban, akik közül most csak Orbán Balázst említjük. Csereyné halála után örököse a kúriát iskola céljára a községnek eladta.

Az utókor 1997-ben jelölte meg az udvarházat emléktáblával. Az alapító asszony portréjának fémdomborműve Vetró András kézdivásárhelyi képzőművész alkotása. Ebben a kúriában alakult meg és működik az emléktáblát is állító Cserey Jánosné Baráti Társaság. Elnöke Túróczy Árpád nyugalmazott tanító.

— Mi csak örvendeni tudunk a fejleményeknek — mondja Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum jelenlegi igazgatója, szobrászművész —, és biztosítjuk az önkormányzatot teljes szakmai segítségünk felől. Jómagam már dolgozom is egy Csereyné-fejen, amit az állandó kiállítás, emlékszoba céljaira felajánlok.

Hozzászólások
Szavazás
Mely párt jelöltjeit támogatja a vasárnapi önkormányzati választáson?eredmények
szavazatok száma 612
szavazógép
2007-12-13: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Év végi számvetés Papolcon (Pénzből és önerőből)

Beszélgetés Kelemen Gyula Attila tanácstaggal
Kelemen Gyula Attila a Zágonhoz tartozó Papolc magyarságát, de az összes papolcit képviseli — román ajkú társával együtt — a községi tanácsban, presbitere a helybeli, mintegy 515 lelket számláló református egyházközségnek.
2007-12-13: Faluvilág - Sylvester Lajos:

A halottak emlékét éltető szép temető

Az erdővidéki temetők általában szépek, a nagybaconi különösen az. Szépségének legfontosabb tartóeleme a hely megválasztása. A Templomdomb a falu fölött strázsál, a nagybaconi medencezug központja, olyannyira, hogy ez a gyönyörű templom századokkal ezelőtt, amint kísérőim mesélik, öt település számára épült.