Elhalálozás

2007. december 27., csütörtök, Elhalálozás
Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, testvér, rokon, szomszéd, a miklósvári

GYERŐ ISTVÁNNÉ

TÜZES MÁRIA

életének 78., házasságának 55. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2007. december 27-én 12.30 órakor lesz a miklósvári családi háztól.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

pro. T. K.

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy 2007. december 25-én

PÁL LAJOS,

a legjobb férj, apa és nagytata 64 éves korában váratlan hirtelenséggel elhunyt.

Szeretett halottunk temetése 2007. december 28-án 10 órakor lesz az alsóesztelneki temetőben.

Csendes álma fölött őrködjék az örök szeretet.

A gyászoló család

7250190

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kézdialmási

BÍRÓ LAJOS

életének 64. évében 2007. december 25-én rövid, de súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2007. december 28-án, pénteken 11 órakor lesz a családi háztól a Szent Mihály-hegyi temetőben.

A gyászoló család

7250189

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a hűséges, jó feleség, drága jó anya, nagymama, testvér, unokatestvér, sógorasszony, keresztszülő, anyós, emberbarát és szomszéd,

özv. BAKÓ IRÉN

életének 77., özvegységének 27. évében rövid szenvedés után hirtelen elhunyt.

Temetése 2007. december 29-én 14 órakor lesz az illyefalvi református temetőben.

Emlékét fájó szívvel örökre megőrizzük.

A gyászoló család

és szerettei

4202425

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, drága jó édesapa, nagytata, sógor, rokon, jó szomszéd, barát és ismerős,

id. GERGELY CSABA JENŐ

életének 66., házasságának 46. évében 2007. december 23-án türelemmel viselt betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2007. december 27-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozóházából.

Részvétfogadás a temetés napján 14 órától.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

4202426

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, férj, édesapa, testvér, nagybácsi, vő, sógor, keresztapa, a szacsvai születésű sepsiszentgyörgyi

FODOR GYÖRGY

beteg szíve életének 52. évében megszűnt dobogni.

Temetési szertartása 2007. december 28-án 13 órától lesz a szemerjai régi ravatalozóháztól.

Földi maradványait a szacsvai temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló családja

4202432

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a sepsiszentkirályi özv. DEÁK JÓZSEFNÉ BAROK ERZSÉBET temetésén részt vettek, mély gyászunkban velünk éreztek, tekintettel arra, hogy karácsony volt. Példás élete, emléke legyen áldott.

Bánatos szerettei

2505399

Megemlékezés

Hat hete, hogy a páratlan feleség és anya, TATÁR GERGELYNÉ RUZSA ZSUZSANNA testéről az anyaföld gondoskodik, de jelenlétét továbbra is érezzük, tudván, hogy az élő anyag az univerzumban nem pusztul el, csupán felbomlik vagy átalakul.

A gyászoló család

2505398

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi ORBÁN ISTVÁNRA halálának második évfordulóján, és békés pihenést kívánunk részére, életünk végéig áldva emlékét.

Szerettei

7250188

Soha el nem múló, mély fájdalommal, örök szeretettel és kegyelettel emlékeznek az egerpataki születésű id. BUJDOSÓ SÁNDORRA halálának második évfordulóján

az őt soha el nem feledő szerettei.

2505395

Lehajtott fővel, imára kulcsolt kézzel állunk egy néma sír mellett, és emlékezünk felejthetetlen szüleinkre, gyermekre, testvérre, keresztszülőre, a málnási születésű JÁNÓ ILDIKÓRA és JÁNÓ JÓZSEFRE, akik hat hónapja búcsú nélkül hagytak itt bennünket. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Bánatos hozzátartozóik

4202398

A teste elpihent már, de lelke mindig velünk jár, mert nem hal meg, kit eltemettünk, él, kit igazán szerettünk. Fájó szívvel emlékezünk a zágoni ifj. TÖRÖK SÁNDORRA halálának tizedik, és id. TÖRÖK SÁNDORRA halálának 30. évfordulóján. Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk él fájó emlékük.

Szeretteik

4202408

Fájó szívvel emlékezünk az uzoni id. VÁNCSA JÁNOSRA halálának kilencedik évfordulóján. Jósága és szeretete szívünkben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye és leánya

4202415

Kegyelettel emlékezünk a komollói id. NIKULA LÁSZLÓRA halálának 25. évfordulóján.

Hozzátartozói

4202380

Fájó szívvel emlékezünk a bodoki VERES EMMÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyermekei

és azok családja

4202386

Szívünk mély fájdalmával emlékezünk az élni akaró, drága jó férjre, édesapára, nagytatára, a sepsiszentgyörgyi id. BODOR PÁLRA, akinek beteg szíve ma egy éve utolsót dobbant. Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.

Bánatos özvegye, gyerekei és azok családja

4202418

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a gelencei születésű sepsiszentgyörgyi id. özv. GYÖRGY LAJOSNÉ FEJÉR ERZSÉBETRE, a hű testvérre és rokonra halálának első évfordulóján. Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már ebben nem, legalább a csodában. Csoda volt, hogy éltél, és minket szerettél. Nem haltál meg, csak álmodni mentél.

Gyászoló szerettei

4202421

Aki szerettei szívében él, soha nem hal meg. Fájó szívvel emlékezünk KURTA LAJOSRA halálának második évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4202424

Jóságos szíved pihen a föld alatt, minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesapára, nagyapára, a sepsimagyarósi id. DARABONT ZOLTÁNRA, akit egy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4202431

Fájó szívvel emlékezünk BODOR PÁLRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Testvére, Gyula és családja

4202433

Életünk legszomorúbb karácsonyán emlékeztünk a legdrágább gyermekre, testvérre, édesapára, a kovásznai KAKAS S. OTTÓRA, akit hat hónapja veszítettünk el. Emléked szívünkben örökké élni fog.

Szeretteid

B. J

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1291
szavazógép
2007-12-27: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

A tél művészkedése
Ojtozban a kastélyszálló környékére v. Rózsa József és leánya, Janka összegyűjtött mindenféle természeti csodafélét.
2007-12-27: Magazin - Józsa Lajos:

Zászlóavatás Sepsiszentgyörgyön 1869-ben

A kiegyezésig tartó szigorú törvények tiltottak mindenféle nagyobb tömeggyülekezést a székely városokban. A sepsiszentgyörgyi Suszter, kalapos, Szőcs és pléhes Ipartársulat ügyesen szervezkedett, amikor eldöntötte egy új ipartársulati zászló elkészítését.