Elhalálozás

2007. december 28., péntek, Elhalálozás
Elhalálozás

Felhívjuk a rokonok, barátok, ismerősök figyelmét, hogy az illyefalvi özvegy BAKÓ IRÉN temetése 2007. december 28-án, pénteken 14 órakor lesz az illyefalvi családi háztól.

A gyászoló család

4202480

Nem hittük neked, hogy édesapánk hív! Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban. Mikor az orvosok nem biztattak, akkor mi hittünk a csodában. Nagyon szerettünk, de minket itthagytál, szólítottak!

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, nekünk a legdrágább édesanya, szerető nagymama, anyós, testvér, unokatestvér, sógornő, anyatárs, keresztmama, rokon, szomszéd, barátnő,

özv. GECSE BÉLÁNÉ

INCZE LUJZA

hosszú, de türelemmel viselt betegség után december 20-án elhunyt.

Drága halottunkat 2007. december 29-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára református szertartás szerint a középajtai temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

B. E.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kökösi születésű sepsiszentgyörgyi

TÖRÖK GYULA

életének 65. évében hosszú szenvedés után elhunyt.

Temetése 2007. december 28-án 14 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4202447

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, édesanya, nagymama, testvér, anyós, anyatárs, rokon, jó barát, szomszéd, a maksai

BODI IBOLYA

életének 48. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2007. december 28-án lesz a családi háztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Halálába soha bele nem nyugvó szerettei, három leánya és a gyászoló család

4202450

Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, sógor, nagybácsi, koma, szomszéd és melegszívű barát, a gidófalvi

ifj. PAP JÓZSEF,

az IAME volt dolgozója

életének 39. évében súlyos szenvedés után december 24-én elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2007. december 29-én, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a gidófalvi református temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4202464

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki Bálint Éva Ildikónak testvére, valamint Várday-Vicsay Mónikának édesanyja elhunyta fölött érzett fájdalmában.

A Baby család, Vass család, Sovárd család

4202429

Őszinte részvétünket fejezzük ki Bálint Éva Ildikónak a Napsugár Napközi Otthon igazgatónőjének testvére, valamint Várday-Vicsay Mónikának édesanyja elhunyta fölött érzett fájdalmában.

Marika néni, Ria és Magor

4202428

A Napsugár Napközi Otthon és a 6-os óvoda munkaközössége osztozik igazgatónőjük, Bálint Éva Ildikó testvére, valamint Várday-Vicsay Mónika édesanyja elhunyta fölött érzett fájdalmában, és őszinte részvétét fejezi ki családjuknak.

A Napsugár Napközi Otthon munkaközössége

4202430

Maksa Község Polgármesteri Hivatala és munkaközössége mély megrendüléssel veszi tudomásul munkatársuk, BODI IBOLYA községi altiszt hirtelen halálát, és őszinte együttérzéssel osztozik a család fájdalmában. Emlékét tisztelettel megőrizzük.

4202449

A Kovászna Megyei Ügyvédi Kamara vezetősége, tagsága és munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki Rendi Júlia ügyvédnőnek édesanyja elhunyta alkalmából.

4202457

Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, ERDÉLYI JÓZSEFNÉ (Cucika) temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, és sírjára virágot helyeztek. Külön köszönet mindazoknak, akik segítettek, fájdalmán enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

É.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, MAKKAI BÉLA nyugalmazott tanító temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, és a nehéz percekben segítségünkre voltak. Külön köszönet Ilonkának, a jó unokatestvérnek, aki betegsége alatt mindig készségesen mellette állt.

A gyászoló család

4202435

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi FEJÉR GABRIELLÁRA halálának harmadik évfordulóján. Emlé­két örökre szívünkben őrizzük.

Szerettei

7250071

Fájó szívvel emlékezünk 1992. december 28-ra, amikor a kegyetlen halál elragadta nagyon szeretett gyermekünket, a drága jó férjet és egy kisfiú édesapját, ifj. SZABÓ JÁNOST, aki hirtelen távozott szerettei köréből. Jóságának hiányát minden percben érezzük.

Édesanyja, kisfia, özvegye és nagyon szerető szerettei

4202352

Úgy szerettél volna élni, a betegséget legyőzni. Egy pillanat, és megállt a szíved, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Nem fogjuk már elgyengült kezedet, nem simítjuk őszülő fejedet, nem tekint ránk két szerető szemed. Halálának első évfordulóján fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagyapára, apósra, az angyalosi id. LOVÁSZ GERGELYRE. Csendes álma fölött őrködjék az örök szeretet és megemlékezés.

Bánatos hozzátartozói

4202434

Könnyes szemmel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, BESENYEI LAJOSRA (Golyó), aki december 31-én két éve hirtelen elhunyt. Tá­vozásod fájdalmat okozott, de emléked szívünkben örökké élni fog.

Özvegye

és három gyermeke

4202437

Fájó szívvel emlékezünk id. CSORBA GYÖRGYRE halálának huszadik évfordulóján.

Fia, ifj. Csorba György

4202445

Fájdalommal emlékezünk KISS ILONA IDÁRA (Bába Icuka) és fiára, BÁBA ENDRÉRE haláluk első évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

A gyászoló család

4202452

Megemlékezünk id. BUKURÁS ISTVÁNRÓL halálának negyedik évfordulóján.

Szerettei

4202455

Örökre elmentél, soha nem jössz vissza hozzánk. Szí­vünkben fájdalom, bánat és gyász. A helyed üres, üres és hideg az otthonod. Pótolhatatlan vagy, nincs, kivel megosztanom örömöm, bánatom. Két éve, mikor a küzdelmet feladva elmentél, sírodban nyugalomra leltél. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra, PÁL ERZSÉBETRE. Pihenésed legyen csendes. Szívünkben örökre őrizni fogjuk.

4202467

Hogy elmentél, még mindig fáj, búcsú nélkül itthagytál, szótlanul távoztál. Olyan seb ez, mely nem gyógyul be, olyan bánat, melyet nem ért, csak az, aki átélte. Négy éve már, hogy itthagytál, szívünkben pótolhatatlan maradtál. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi LUKÁCS LÁSZLÓRA.

Pihenj békében.

Szerettei, özvegye,

gyermekei és unokái

420247

Hat hete, hogy a páratlan feleség és anya, TATÁR GERGELYNÉ RUZSA ZSUZSANNA testéről az anyaföld gondoskodik, de jelenlétét továbbra is érezzük, tudván, hogy az élő anyag az univerzumban nem pusztul el, csupán felbomlik, majd átalakul.

A gyászoló család

2505398

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mi lenne a helyes medve-ügyben?


eredmények
szavazatok száma 2820
szavazógép
2007-12-28: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Szolgáltatások programja
Egészségügy. A járóbeteg-gondozóknál hétfőn, kedden és szerdán munkaszüneti nap, a sürgős eseteket a kórházak sürgősségi osztályán látják el.
2007-12-28: Riport - Fekete Réka:

Élhetőbb világot a fogyatékkal élőknek

Van, amiben segítség nélkül is boldogulnak
Karácsonyfadíszeink idén egy ezüstangyalkával gyarapodtak. Amikor ránézek, azokra a fiatalokra gondolok, akik készítették — így, többes számban —, akiktől fogyatékosságuk miatt oly sokan idegenkednek. Pedig éppoly érző lelkek, mint mindenki más, tele gondokkal, örömökkel, csak nekik a szomorúságból több jut.