Elhalálozás

2007. december 29., szombat, Elhalálozás
Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kilyéni

KOCSIS-BOLDIZSÁR JÓZSEF

75 éves korában elhunyt.

Temetése 2007. december 29-én 14 órakor lesz a családi háztól a kilyéni temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4202488

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, testvér, anyós, jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi

FADGYAS SAROLTA

életének 56. évben rövid szenvedés után hirtelen elhunyt.

Temetése 2007. december 31-én 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158551

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a felsőcsernátoni id. KÉSZ FERENCRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

7250197

Egy nagy űr van körülöttünk, amely pótolhatatlan életünkben. Hat hete pihen a temetőben a fáradtságot nem ismerő, családját nagyon-nagyon szerető férj, édesapa, nagyapa, após, a bardoci KESE JÓZSEF, aki szívünkben örökké élni fog. Ezúton köszönet mindazoknak, akik a nehéz percekben mellettünk voltak, és utolsó útjára elkísérték.

Soha nem feledő,

gyászoló családja

T

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk halálának tizenötödik évfordulóján a futásfalvi születésű sepsiszentgyörgyi ILLYÉS SÁNDORNÉ BARDOCZ IRMÁRA, a hű édesanyára és feleségre, akinek munka és küzdelem volt az élete. Olyan csend van így, nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára akartál mondani. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott. Nyugodj békében.

Gyászoló szerettei

4202422

Szomorú az út, melyen hozzád járunk, de még szomorúbb, hogy néma sírt találunk. Fájó szívvel emlékezünk december 29-re, a felsőlemhényi ifj. BENE ISTVÁNRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4202427

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg élünk, velünk lesz emléke mindig. Halljuk hangját, látjuk minden mozdulatát, pihen a szíve, a miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. Ma tíz éve kísértük utolsó útjára a málnási SÁROSI LAJOST. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Bánatos szerettei

4202436

Fájó szívvel emlékezünk a bölöni DEMETER JÁNOSRA, aki hat hete távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Halálába soha bele nem nyugvó szerettei

2505400

Fájó szívvel emlékezünk a kézdimartonosi id. KOCSIS MIHÁLYRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4202439

Fájó szívvel emlékezünk a brassói KISS JÓZSEFRE halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4202440

Fájó szívvel emlékezünk ANTAL ETELKÁRA (szül. Damó) halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, lánya, két unokája családjukkal együtt

és a három dédunoka

4202476

Jóságos szívetek pihen a föld alatt, minden értetek hulló könnycsepp nyugtassa álmotokat. Aki szerettei szívében él, soha nem hal meg. Egy néma sír mellett emlékezünk felejthetetlen szüleinkre, GECSE GYULÁRA és GECSE GIZELLÁRA, akik hat éve búcsú nélkül hagytak itt bennünket. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4202478

Kegyelettel és örök szeretettel emlékezünk NÉMETH JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4202479

Fájó szívvel emlékezünk a barátosi BUCSI IMRÉNÉRE halálának első évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

4202489

Hat hónapja, hogy örökre elmentél, soha vissza nem jössz hozzánk, szívünkben bánat és gyász. Hiába omlott rád a sír komor göröngye, emléked ittmaradt szívünkben örökre. A te szíved pihen, a miénk vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, a sepsiszentgyörgyi RUSU ROBERTNÉ BÁLINT MÓNIKÁRA. Nagyon hiányzol, de lélekben örökké együtt maradunk, mert csak az hal meg, akit elfelejtenek. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4202490

Mély fájalommal emlékezünk 2004. december 31-re, amikor elhunyt az élni akaró kökösi születésű NAGY MÓZES. Emlékét őrizzük egy életen át.

Szerettei

4202496

Kegyelettel emlékezünk a bölöni UZONI LAJOSRA halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4202497

Könnyes szemmel, soha el nem múló szeretettel emlékezem drága jó férjemre, KÁNYÁDI N. ZOLTÁNRA, aki december 29-én négy éve hirtelen elhunyt. Távozásod fájdalmat okozott, emléked szívemben örökké élni fog.

Klárika

4202499

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1289
szavazógép
2007-12-29: Emlékezet - Borcsa János:

Aki másnak tanácsot ád…

Harmincöt évvel ezelőtti érettségi bankettünk egyik jelenetét ma is élesen fel tudom idézni, amikor is a végzős diákhoz lépett az ősi skóla neves fizikatanára, s megkérdezte, hová felvételizne, milyen pályát választott magának.
2007-12-29: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Szolgáltatások programja
Egészségügy. A járóbeteg-gondozóknál hétfőn, kedden és szerdán munkaszüneti nap, a sürgős eseteket a kórházak sürgősségi osztályán látják el.