Elhalálozás

2008. január 4., péntek, Elhalálozás
Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédnagyapa, após,

id. SZÁSZ MIKLÓS

életének 77., özvegységének ötödik évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2008. január 5-én 14 órakor lesz a komollói családi háztól.

A gyászoló család

T. K.

,,Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett." Nem fogjuk már elgyengült kezedet, nem tekint ránk két drága szemed. Fájó szívvel búcsúzunk az árkosi

ifj. ILYÉS KÁLMÁNTÓL,

aki életének 27. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2008. január 5-én 15 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi családi háztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Búcsúzik:

özvegye, gyermekei,

édesanyja, testvérei, anyósa, a közeli és távoli rokonok, barátok.

1158553

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, a komollói születésű

id. DÓCZÉ JÓZSEF

életének 69. évében 2008. január 3-án rövid szenvedés után elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2008. január 5-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a komollói temetőben.

A gyászoló család

1158565

Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.

Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett.

Nem fogjuk már elgyengült kezedet, nem tekint ránk két drága szemed.

Fájó szívvel búcsúzunk a kézdivásárhelyi

GRECU STELIÁNNÉ

MÁTYÁS ÉVA-MÁRIA

nyugalmazott tanárnőtől,

aki életének 66. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2008. január 4-én, péteken 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóból.

Részvétfogadás a temetés napján 14 órától.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

7250076

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, sógor, nagybácsi, szomszéd és melegszívű barát, a sepsiszentgyörgyi

id. TANA LÁSZLÓ

volt textilgyári alkalmazott

életének 63. évében rövid, de súlyos betegség után elhunyt.

Temetése 2008. január 4-én 13 órakor lesz a közös temetőben.

A gyászoló család

4202567

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, melegszívű rokon és ismerős, a sepsiszentgyörgyi

BARDÓCZI KÁROLY

életének 73., házasságának 34. évében elhunyt.

Temetése 2008. január 4-én 15 órakor lesz a közös temető ravatalozóházából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158555

Szívünk mély fájdalmával értesítjük a rokonokat, ismerősöket, hogy az elkerülhetetlen ellenség, ami napjainkban tombol, elrabolta a legdrágább feleséget, anyát, nagymamát, anyóst,

BOKOR IRMÁT

(szül. SZŐCS)

földi életének 69. évében.

Temetése a szemerjai új ravatalozóháztól lesz 2008. január 5-én, szombaton 14 órakor.

Ezen értesítés gyászjelentőül is szolgál.

Bánatos özvegye, aki fáradságot nem ismert gondozásában, négy gyermeke és azok családja

4202524

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, feleség, édesanya,

URSU JÁNOSNÉ

SZAKÁCS JUDIT

életének 45. évében hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2008. január 5-én, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4202526

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kézdiszentléleki születésű, ötven éve sepsiszentgyörgyi

id. KOVÁCS DOMOKOS

85 éves korában rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2008. január 5-én 12 órakor lesz a régi szemerjai ravatalozóháztól a szemerjai temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Leánya, Irénke és családja

4202551

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és becsülték, hogy a kálnoki

PARA LAJOS

nyugalmazott

matematikatanár,

a Székely Mikó Kollégium egykori diákja és tanára

életének 66. évében elhunyt.

Temetése 2008. január 5-én 14 órakor lesz a családi háztól a kálnoki unitárius temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4202556

Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, Karácsony István temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, és sírjára virágot helyeztek, Külön köszönet mindenkinek az önzetlen segítségért. Példás élete és emléke legyen áldott.

Gyászoló szerettei.

pro. T. S.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a kisbaconi özv. BARDÓCZ DEZSŐNÉ LŐRINCZ JÚLIA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4202501

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZÁSZ GÁBOR temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, és sírjára virágot helyeztek. Távozása fájdalmat okozott, de emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

4202512

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a kézdialbisi ELEKES GERŐNÉ BOD GIZELLA temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, tekintettel arra, hogy újév napja volt, a nehéz percekben mellettünk álltak.

A gyászoló család

4202523

Megemlékezés

Kegyelettel és örök szeretettel emlékezünk édesanyánkra, a köpeci BOCZ GÁBORNÉ SEBESTYÉN IBOLYÁRA halálának tizedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Gyermekei: Gábor, Levente, Judit

4202559

Búcsú nélkül mentél el, az életért harcolva, és nem gondoltad, hogy olyan hamar üt az óra. Szívünkben újra megcsendül a hangod, szinte látjuk minden mozdulatod. Hiányod nagyon fáj. Könnyes szemmel, fájdalommal emlékezünk a két éve elhunyt drága gyermekünkre, GAJDÓ RITA ERIKÁRA. Emlékét szívünkben megőrizzük egy életen át.

Szülei

7250198

Fájó szívvel emlékezünk a felsőcsernátoni id. KÉSZ FERENCRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

7250197

Keményen viselted fájdalmas terhedet, és mikor eljött a vég, halk szavaiddal búcsúzni sem tudtál. Nem fogjuk már remegő kezedet, nem simogatjuk őszülő fejedet, nem csókoljuk már bánatos arcodat. Fájó szívvel emlékezünk a székelytamásfalvi id. KOPACZ MIHÁLYNÉ PÉTER EMMÁRA, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Érted hulló könnyünk nyugtassa álmodat az Úr szent nevében.

Gyermekei és azok családja

1158559

Szemünkben könnyel, szívünkben fájdalommal emlékezünk a zoltáni CSOMA ÁRPÁDRA, aki hat éve távozott el közülünk. Egy életen át hiányozni fogsz, és mindig a szívünkben maradsz. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.

Szerettei

4202456

Fájó szívvel emlékezünk a szacsvai RÁDULY GIZELLÁRA (szül. SZILVÁSI) halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Emlékét örökre őrizzük.

Szerettei

4202500

Fájó szívvel emlékezünk halálának második évfordulóján a rétyi születésű VARGA GYULÁNÉ KOVÁCS ILONÁRA, a hű feleségre, szerető édesanyára, nagymamára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyászoló szerettei

4202516

Fájó szívvel emlékezünk drága testvérünkre, MAGYARI ÁRPÁD volt kirakatrendezőre halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Testvérei és hozzátartozói

4202519

Kegyelettel és tisztelettel emlékezünk a szárazajtai id. KÁLNOKY FERENCRE halálának tizedik évfordulóján. Csendes volt élete, legyen áldott pihenése.

Fia és családja

4202525

A múltra visszanézve valami fáj, akit keresünk, nincs közöttünk már. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt nem hozhatjuk vissza. Fájdalommal emlékezünk id. MOJZES EMILRE, akit hat hete veszítettünk el.

Szerettei

4202531

Kegyelettel és örök szeretettel emlékezünk a sepsiszentkirályi KISS JÓZSEFRE halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4202536

Kegyelettel emlékezünk a jó édesanyára, nagymamára, anyósra, CSÁSZÁR HAJNALKÁRA, aki egy éve távozott közülünk. Emléke legyen áldott.

Császár Mihály és családja

4202538

Szomorú szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, MAKÓ PÁLRA halálának harmadik évfordulóján. Áldott legyen a föld, ahol örök álmát alussza. Emléked örökre élni fog.

Bánatos özvegye, két lánya, veje és anyósa

4202541

Hiányzol közülünk, a helyed üres lett, egy váratlan pillanat megölte szívedet. Magadba zártad a sors ezernyi baját, és váratlanul, búcsú nélkül minket itthagytál. Fájó szívvel emlékezünk 2007. január 2-ra, a bikfalvi KISS MARIANNÁRA (szül. KOVÁCS) halálának első évfordulóján.

Gyerekei és azok családja

4202554

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1291
szavazógép
2008-01-04: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Színház
A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata Paul Schönthan—Franz Schönthan—Kellér Dezső A szabin nők elrablása című zenés bohózatát ma 19 órától játssza a színház nagytermében. Rendezte: Keresztes Attila, zenei vezető: Incze G. Katalin.
2008-01-04: Kultúra - Ferencz Csaba:

Egy székely szavazó vallomása

Alulírott hosszas tépelődés után úgy döntöttem: lemondok. Igaz, az ötlet nem tőlem származik, környezetemben sokan mondták már, de nyilvánosan még nem jelentette be senki.