Elhalálozás

2013. augusztus 29., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás
Mély fájdalommal, de a jó Isten akaratában meg­nyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, anyatárs, rokon és jó isme­rős, a kézdivásárhelyi
SZŐCS MIHÁLYNÉ
CSOBOTH KLÁRA
életének 87., özvegységének 31. évében elhunyt.
Drága halottunkat 2013. augusztus 30-án 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a katolikus egyház szertartása szerint a református régi ravatalozóháztól.
Nyugalma legyen csen­des, emléke áldott.
A gyászoló család

6657

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
URBANOVICI AMÁLIA
életének 80. évében csendesen elhunyt.
Részvétfogadás augusztus 29-én, csütörtökön 12 és 13 óra között a közös temető ravatalozóházában.
A temetés egy későbbi dátumon szűk családi körben.
Hozzátartozói
4269165
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az árkosi
özv. KUHN ERZSÉBET
(szül. DUKA)
tanító és óvó néni
életének 84. évében hosszas betegség után megpihent.
Temetése augusztus 30-án, pénteken 15 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól az árkosi temetőben.
Részvétfogadás csütör­tö­kön 17–19 óráig és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló hozzátartozói
2571/b
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az étfalvi szü­letésű sepsiszentgyörgyi
id. MOLNÁR ANDRÁS
nyugalmazott mentősofőr
életének 71., özvegységének 20. évében hirtelen elhunyt.
Temetésen 2013. augusztus 30-án, pénteken 15 órakor lesz a szemerjai ravatalozóházból.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
A gyászoló család
4269155
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édes­anya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon, szomszéd, barát és jó ismerős, a szentháromsági
özv. id. PÉTER ZOLTÁNNÉ
DAMOKOS TERÉZ
nyugalmazott tanárnő
életének 89., özvegységének 5. évében 2013. augusztus 27-én csendesen elhunyt.
Drága halottunk temetése 2013. augusztus 30-án, pénteken 13 órakor lesz a római katolikus egyház szer­tartása szerint a szemerjai ravatalozóháztól a szemerjai régi temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4269160


Részvétnyilvánítás
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, Molnár Gábornak édesapja elhunyta alkalmával.
A Kónya Ádám Művelődési Ház munkaközössége
1501
A bodoki Nyíregyházi Editkének vigasztalódást kívánnak
a Háromszéki Iskolai Könyvtárosok.
4269180


Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a málnási id. VARGYAS MÁRTON temetésén részt vettek, sírjára virágot helyez­tek, és mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4269177
Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik drága halottunk, id. GHIACOMELLO JÓZSEF-RICHARD temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
4269108


Megemlékezés
Fájó szívvel emléke­zünk a kézdivásárhelyi szü­letésű, sepsiszentgyörgyi VASS JÁNOSNÉ DAKÓ MÁRIÁRA halálának második évfordulóján.
Szerettei
6625
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlé­ke­zünk a szörcsei BENEDEK JÓZSEFRE (Huszár) halálának 16. évfordulóján. Pi­henése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4269022
„Sodor a szabad szél, a gyertya mindkét vége ég, de az emlék tovább él, örök­re elkísér.” Soha el nem múló szeretettel emléke­zünk szüleinkre, nagyszüleinkre, a középajtai SZABÓ ZOLTÁNRA és BIHARI JULIANNÁRA haláluk 30. évfordulóján. Kegyelettel emlékezünk családunk minden halottjára. Emléküket szívünkben őrizzük.
Szeretteik
4269126
Fájó szívvel emlékezünk az illyefalvi SZILÁGYI ILONÁRA, akit hat hete kísértünk utolsó útjára. Pi­henése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
4269139
Fájó szívvel emlékezünk BOSIN ERZSIKÉRE halálának második évforduló­ján.
Testvére és családja
4269144
Soha el nem múló sze­re­tettel emlékezünk ZOLTÁNI SÁNDORRA halálának harmadik évfordulóján. Em­léke legyen áldott, pihenése csendes.
Őt soha el nem felejtő szerettei
4269148
Megpihent a dolgos apai szív, áldás és hála övezi a sírt. Szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos csa­ládodnak most őrző angyala. Örök szeretettel és hálával emlékezünk drága édes­apánkra és férjre, id. KARÁCSONY LÁSZLÓRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Gyászoló családja
4269163

Hozzászólások
Szavazás
Tavalyhoz képest Ön szerint idén miként alakul a jövedelmi helyzete?
eredmények
szavazatok száma 588
szavazógép
2013-08-29: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Zene
* A Székely Nemzeti Múzeum kertjében pénteken 20 órától a Pribojszki Mátyás Band játszik.
2013-08-29: Sport - :

Tompa huszadikként zárta az Eb-t (Motokrossz)

A sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián huszadikként zárta az elmúlt hét végén (augusztus 23–25.) az angliai Matterley Basinban (Win­chester) megtartott ifjúsági motokrossz Európa-bajnokság 85 cm3-es döntőjét.