Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Mindenki segített

2013. szeptember 10., kedd, Múltidéző

Az ötnapos kovásznai városünnep szervezőinek értékeléséből kide­rült, a forgatag az elvárt eredményt hozta – annak ellenére, hogy 16 éve a városnapok színvonalára minden esztendőben „rádobtak egy lapáttal”.
 

Thiesz János polgármester első­sorban a szervezésben köz­re­mű­ködők munkáját emelte ki. Össze­szokott a társaság, mindenki tudta, mi a dolga. Ez alapvető volt a vá­rosünnep zökkenőmentes lebo­nyo­lításában. Úgy próbálták a prog­ramot összeállítani, hogy mindenki – nyugdíjasok, rockerek, fiatalok, közművelődést igény­lők és mások – megtalálják a kedvükre való szórakozást. Rend­bontás nem történt, nem panaszkodtak a testvértelepülések küldöttségeinek tagjai sem. Az ételeknél a protokollsá­torban felszolgált töltött káposzta (3500 tölteléket készítettek a szorgos kezek!) volt a legkelendőbb.
Sikeresnek ítélte a városünne­pet Czilli Balázs, a városi mű­velődési ház igazgatója is. „Idén a kisebb, de annál értékesebb mű­velődési rendezvényeknek kö­szön­hetően már ötnaposra bővült a program, és a szervezők minden korosztálynak igyekeztek megfe­lelő programokat biztosítani. A fő­színpad eseményei, a központi park koncertjei és előadásai mellett gyermekprogramok, kézmű­ves-foglalkozások, képkiállítások és egy második »akusztikus« színpad is bemutatkozott a kovásznai lakosoknak és a vendégeknek egya­ránt. Legfonto­sabbnak azt tartom, hogy igazi összefogást, lokál­pat­riotizmust ta­pasz­taltam a helyi magánemberek és vállalko­zók ré­széről is, éreztem, hogy min­denki segíteni akar. Más­felől ki­emelném, hogy nagyon nagy ér­deklődés volt a gyermekprogra­mok iránt, a kéz­divásárhelyi Cari­tastól pél­dául pontos adatokat tudunk, 265 gyermekkel foglalkoztak, közülük sokan falvak­ról érkeztek, de volt sepsi­szent­györgyi és kézdivásár­helyi részt­ve­vő is” – mondta az igazgató.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 596
szavazógép
2013-09-10: Gazdakör - :

Hírlugas

Pénz a házhoz
Hamarosan a hátrányos hegyi övezetekben termelő, valamint  környezetkímélő gazdálkodást folytató gazdák számlájára utalják az éves támogatások háromnegyedét – tudtuk meg Angela Negoiţătól, a mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) megyei igazgatójától.
2013-09-10: Múltidéző - Bokor Gábor:

A város képekben

A hagyomány folytatódik – a tavalyi nyitóesemény után idén is megszervezték a Kovászna, az én városom című fotóversenyt. Kopacz Levente ötletgazda úgy látja, a kiállítás színvonala magasabb, mint tavaly, és más helységekben élő amatőr fotósok is küldtek be pályamunkákat.