Őszi hálaadás Kálnokon

2013. október 2., szerda, Faluvilág

Ami az új kenyér ünnepe, az újzsenge más felekezeteknél, az az őszi hálaadás ünnepe nevet viseli az erdélyi unitáriusoknál, akik minden év szeptember utolsó vasárnapján úrvacsorával egybekötött istentiszteleten fejezik ki hálájukat és köszönetüket Istennek a mindennapi kenyérért, a mező terméséért, ahol megterem a borszőlő, az úrvacsorai borért és az életért. Ebben az esztendőben Szent Mihály napja is éppen vasárnapra esett.
 

  • A kálnoki unitárius templom. Albert Levente felvétele
    A kálnoki unitárius templom. Albert Levente felvétele

Sepsikálnok unitárius gyülekezete is va­sárnap vonult a templomba, hogy meg­hall­gatva tiszteletes Szabó Adél szószéki ünnepi beszédét, számot vessen mindazzal, amiért hálával tartozik a Fennvalónak, mert megtartotta egy éven keresztül egészségben, reményekben, avagy tudott erőt adni a nehézségek leküzdésében.
Jövőben lenne éppen 340 éves az unitárius templom, amelyben vasárnap a leg­szebb emberi gondolatokról, a hálaadásról hallgathatott példabeszédet a bodoki leányegyházközséggel együtt alig 140 lel­ket számláló gyülekezet. Erre az alkalomra fehérebb, tisztább ruhát kapott Isten háza, kívül-belül hófehérre meszelték, s miként manapság falunapok alkalmával mindig valami avató-szentelőt tartanak, értékteremtéssel nyomatékosítják az ünnepet, nos, a kálnoki unitárusok ezt a messzire elvilágító hófehér templomi ruhát ünnepelték.
– Pályáztunk a megyei tanácsnál – tájékoztatott a lelkész asszony –, ahonnan kaptunk 4000 lej támogatást. Ezt felpótoltuk saját pénzünkből, ezért nem kellett gyűjtést szervezni az anyagilag amúgy is gyengén álló, lassan kiöregedő eklézsiánkban. A munkát Bálinth Zoltán vállalkozó árkosi csoportja végezte nagy lelkiismere­tességgel.
Afelől nincsen kételye senkinek, hogy faluhelyen egyre fogynak a még mindig nagyon fontos nyugdíjak: kálnoki viszony­latban a bányásznyugdíjak is, de a téeszesek járadéka is. A megspórolt pénzre ez­után még nagyobb szükség lesz – értettük a lelkész asszony szavait, mert kell még áldozni ebben az egyházközségben: nemrég bővítették a közösségi házat, ahová tea­konyhát rendeztek be, s a következő feladat a papi lakás tatarozása lesz, mert meg­roskadt az utca felőli része, a pince geren­dáit oszlopok tartják. Esővízcsatornákat kell szerelni az épületre, de a templom csatornáit is megviselték az évtizedek, cserére szorulnak azok is. Kaput, kerítést kell építeni a papi lakáshoz, s majd csak azután következik a lassan romló-pusztuló, mű­emléknek nyilvánított harangláb. Ta­tarozása már nagy összeget kíván – mondták –, amelyre csak valamilyen uniós pá­lyázat lenne a megoldás.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 652
szavazógép
2013-10-02: Pénz, piac, vállalkozás - :

Hírbörze

Piacbővítés magyarul
A magyarországi Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. és a Piac&Profit közös rendezvénysorozatot indít, melynek célja, hogy a Kárpát-medence kis- és középvállalkozói között hidat képezve segítséget nyújtson a határon átívelő kereskedelmi és befektetési kapcsolatok kibővítéséhez és eredményes működéséhez.
2013-10-02: Faluvilág - :

Magyar kapu Kézdisárfalván

Vasárnap délután mintegy hatvan helybeli, ozsdolai és kézdivásárhelyi jelenlé­tében avatták fel Kézdisárfalván a Szabó Ottó portája előtti kaput, melyet az ott lakó fafaragómester készített.