Pécelen járt a Mikes vegyes kar

2013. október 9., szerda, Faluvilág

A zágoni Mikes Kelemen Vegyes Kar volt a díszvendég a Péceli Női Kar tízéves fennállási ünnepségén. A háromnapos magyar­országi vendégeskedés nagy élményt jelentett a zágoni kóristák számára.
 

  • A máriabesnyői kegyhely székely kapus bejáratánál
    A máriabesnyői kegyhely székely kapus bejáratánál
  • A máriabesnyői templomban 		     Bokor Anna felvételei
    A máriabesnyői templomban Bokor Anna felvételei

A péceli és a zágoni kórus kap­csolata három évre nyúlik vissza. Akkor látogatott Zágonba az Er­dély-utazó házaspár, Rigó Zol­tán és Faragó Zsuzsa, a péceli kórus alapító karnagya (jelenleg Bartha Beáta a karvezető) a zá­goni múzeumban találkozott a helybeli karvezetővel, Bokor-Temessy Emmával, s e találko­zás eredményként a péceliek felléphettek 2011-ben a 40. Zá­goni Dalostalálkozón. A kap-csolat ápolásában nagy a szere­pe a péceli kar titkárának, Szabó Zoltánné Margónak.
A Péceli Női Kar tizedik évfordulóját a kultúrközpontként működő Ráday-kastélyban ünnepelték. Ottlétük alatt kitün­tető figyelmet szentelt a zágoniaknak Szöllősi Ferenc péceli polgármester is.
A két kórus találkozásának kü­lönös „hátterét” fedezte fel Rigó Zoltán. A kastély építtetője, Rá­day Pál II. Rákóczi Ferenc dip­lomatája volt, amikor zágoni Mi-kes Kelemen a fejedelem apródjaként szolgált. Egy időben vol-tak Rákóczi közeli körében, minden bizonnyal, ismerték is egy­mást.
A zágoniak Pécel környékének több látnivalóját is megismerhették, többek között a gödöllői Grassalkovich-kastélyt, Erzsébet királyné tavaszi és őszi pihenő­helyét. Felejthetetlen élmény ma­rad számukra Máriabesnyő, Ma­gyarország második leglátogatottabb zarándokhelye. Gróf Gras­salkovich Antal 1758-ben építte­tett templomot a Szent Szűz tiszteletére. 1759-ben Loretóból Szűz Mária-szobrot hozatott, ma is lát­ható a főoltár mögött – ezen oltár előtt énekelhették a zágoniak Schubert Szent az Isten című művét.
A Mikes vegyes karnak ez volt idei második magyarországi utazása.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint mikor lesz vége a koronavírus-járványnak?eredmények
szavazatok száma 435
szavazógép
2013-10-08: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Színház
A Kézdivásárhelyi Városi Színház ma 19 órától a Gá­bor Áron-, szerdán 19 órától a Toldi-bérleteseknek játssza Déry Tibor–Presser Gábor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című musicaljét Kolcsár Jó­zsef rendezésében.
2013-10-09: Faluvilág - Iochom István:

Új plébános Kézdiszentléleken

Pál Ferenc római katolikus plébános augusztus elsején került Kézdiszentlélekre. Elődjét, Csiby Józsefet a gyulafehérvári római katolikus érsekség tizenhárom éves szolgálat után a brassói belvárosi plébániára helyezte át. A Perkő alatti település plébánosát az 1821-ben épült és építészeti műemlékként számon tartott kúriaszerű plébánián kerestük fel.