Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Kettős ünnep az ikerfaluban

2013. november 25., hétfő, Közélet

Két jeles szülöttjére, a 120 éve elhunyt Berde Mózsára és az 50 éve elhunyt Pál Ferencre emlékezett tegnap Szentivánlaborfalva lakossága olyan ünnepséggel, amelynek szervezésébe beszálltak lelkészek, értelmiségiek, fiatalok és támogatók: családok, elöljárók, magánszemélyek. A készülődés több hónapot tartott – mégsem valamilyen zárórendezvényre hívták a közönséget, épp ellenkezőleg: a tegnap felavatott két emlékszobával az iskola utcafrontjára megálmodott helytörténeti múzeumot alapozták meg, amely az elképzelések szerint az ikerfalu minden jeles személyiségéről képet ad az utókornak.
 

  • Berde Mózsa-emlékkopja az unitárius templomkertben. Petke Edit felvétele
    Berde Mózsa-emlékkopja az unitárius templomkertben. Petke Edit felvétele

Többvallású településhez illően ökumenikus istentisztelettel kezdődött a megemlékezés. Az unitárius templomban Bartos Károly református lelkész a szeretet minőségéről beszélt, Szé­chenyi Istvánnal egy sorba állítva Berde Mózsát és Pál Ferencet is, akik a szeretet rendjében felnőve másokért is felelősséget vállaltak. A jelenlevőket – a köz­ség polgármesterét, az unitárius egyház főjegyzőjét, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság küldöttjét, a székelykeresztúri testvériskola vezetőit, az előadókat, leszármazottakat és érdeklődőket – Buzogány Csoma István unitárius lelkész köszöntötte, Fazakas Laura verset mondott, majd Kisgyörgy Zoltán, lapunk munkatársa beszélt a Berde Mózsa ’48-as kormánybiztos, parlamenti képviselő, jeles közéleti személyiség, az unitárius egyház jótevője által hátrahagyott örökségről. A fukarnak is mondott előd iskolák, közművelődési és gazdasági intézmények alapítója, fenntartója volt – ha mást nem, a Berde-cipók történetét mindenki tudja róla a szülőhelyén, három iskola diákjai kaptak belőle (Kolozsváron, Tordán és Székelyudvarhelyen, ahol ő maga is tanult) mindennap –, rá­szolgált arra, hogy példaként állítsák az utána jövők elé. A nőszövetség kórusának fellépése után a templom előtt állított kopjafát – Bálint Zoltán faragta, Balázs Antal méltatta – Tompa László Lófürösztés című versével és a Székely István Dal­kör ’48-as nótáival avatták fel, egy kapuval odébb, a nevét viselő iskolában pedig a néhány eredeti tárggyal, fényképpel, régi iratokkal berendezett szobát is megnyitották.
Kisebb menetoszlopban, rendezett sorokban vonultak át az ünneplők a református imaház kertjébe, ahol az idősebbek emlékezetében még elevenen élő Pál Ferenc molnár emberi nagysága előtt tisztelegtek. Az egykori le­gendás vállalkozó életét a kopjafáját is megfaragó Kelemen Alpár mérnök, a férfikar vezetője elevenítette fel, aki maga is dolgozott a valamikor híres, műszakilag mindig élvonalba tartozó, a kommunizmusban államosított, az utána következő vadkapitalizmusban magánosított – nem visszaszolgáltatott –, tavaly pedig minden magyarázat nélkül, váratlanul bezárt malomban, amelynek jövedelme nem csupán az ott dolgozók kenyerére volt elég, hanem az állandó fejlesztés mellett a református és katolikus felekezetek, köz­ügyek, közművelődés, több tucat keresztgyermek, rászorulók, táborok, rendezvények, egyesüle­tek, gazdakör, vízügy, közvilágítás stb. támogatására is futotta belőle. Pál Ferenc tevékenységének még a vázlatos felsorolása is oldalakra rúg, annyit azonban még tudni kell, hogy a nagylelkű mecénást mindenéből kifosztotta és kapusként nyugdíjazta a szoci­alista rendszer. A sok keserűséget nyelt család (zömmel a környéken élő) leszármazottjai ez alkalomra még összeadtak egy emlékszobára való festett székely bútort, relikviát és nyomtatványt; mindezt egyelőre az imaházban helyezték el, ahol a kopjafa megáldása, né­hány malmos nóta, a székely és a magyar himnusz eléneklése után szeretetvendégséggel zárult a ket­tős ünnep.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint a Sepsi OSK bejut a Román Kupa döntőjébe?
eredmények
szavazatok száma 1128
szavazógép
2013-11-25: Közélet - :

Huszárbál tisztavatással (Erdővidéki Közművelődési Na­pok)

Az Erdővidéki Közművelődési Na­pok záróeseménye a huszárbál volt. Katonai örökségünk éltetője, a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület zenés mulatsággal ünnepelte, hogy Árkos, Sepsikőröspatak, Gidófalva, Uzon nagyközség, Sepsiszentgyörgy és Kézdialmás után Baróton is megalakult csapata. Az ünnepélyes alkalom során tiszteket és huszárokat is avattak.
 
2013-11-25: Máról holnapra - Farkas Réka:

Félszárnyú irányváltás

Tény és való, Kelemen Hunor jó két és fél évvel megválasztása után most szombaton az SZKT-n vált az RMDSZ igazi vezetőjévé. Sikerült kibújnia elődje bűvköréből, és tiszta vizet öntenie a pohárba: szakítani kell az örök kompromisszumot kereső, apró lépésekre alapozott, állandó várakozásra be­ren­dezkedő politizálással, bővíteni kell eszköztárukat, hogy eredményesen képviselhessék a közösségi akaratot, az immár aláírásgyűjtéssel és nagy meneteléssel is megerősített autonómiaigényt.