Elhalálozás

2008. február 9., szombat, Elhalálozás
Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, rokon és jó ismerős, a tatrangi születésű sepsiszentgyörgyi

özv. id. FEJÉR SÁNDOR

életének 81. évében február 8-án csendesen elhunyt.

Temetése 2008. február 11-én 14 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Ezen értesítés gyászjelentőül is szolgál.

A gyászoló család

1158525

Tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

STEFÁN MARGIT

életének 88. évében elhunyt.

Temetése február 9-én 14 órakor lesz a szemerjai régi ravatalozóháztól.

4203864

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyatárs, rokon, jó szomszéd, az uzoni

PULUGOR JÓZSEFNÉ

KERESZTES IBOLYA

életének 83. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2008. február 10-én 15 órakor lesz az uzoni ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158526

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk a sepsiszentgyörgyi kórház belgyógyászati orvoscsoportjának, Bartók és Bodor orvosnak, Magdolna és Zsuzsa nővérnek, valamint minden alkalmazottnak. Köszönet a kézdisárfalvi plébániának a rendkívüli gyászszertartásért és nem utolsósorban a rokonoknak, jó szomszédoknak és barátoknak, akik drága halottunk, HARAI LÁSZLÓ temetése alkalmával segítségünkre voltak. A köszönet mellett Isten fizesse meg önzetlen munkájukat.

A gyászoló család

7250669

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZTAKICS ISTVÁNNÉ ÜTŐ JUDIT MÁRIA temetésén részt vettek, fájdalmunkban velünk voltak, és sírjára virágot helyeztek. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Szerettei

4203868

Megemlékezés

Hat hete kísértük utolsó útjára KOVÁCS ILDIKÓT (szü­letett Pusztai). Szívünkben mindig velünk vagy, halálodba nem tudunk belenyugodni, olyan hirtelen jött. Akik ismerték és szerették, áldozzanak egy percet emlékére.

A gyászoló család

1158524

Örök hiányát érezve, fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára, testvérre és dédikére, a dálnoki özv. POLGÁR JULIANNÁRA (szül. BÁLINT) halálának első évfordulóján. Drága emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugodjék békében.

Szerettei

4203721

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, az uzoni BUZSI SÁNDORNÉRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes.

Szerettei

4203722

Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen. Szerettél, és mi is nagyon szerettünk, panaszszó nélkül befelé könnyeztél. Lelkedben ott a kincs örökre, amely valaha benned volt. Csak a jók mennek el ennyi fájdalmat hagyva maguk után. Még búcsú sem hagyta el ajkadat, és ezért fáj oly nagyon. Fájdalommal emlékezünk a gidófalvi ifj. PAP JÓZSEFRE halálának hatodik hetében. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.

Szülei, testvérei

és azok családja

4203745

Mély fájdalommal emlékezünk BOKOR ÁRPÁD gépészmérnökre, aki február 10-én öt éve eltávozott közülünk. Szívünkben őrizzük emlékét.

Szerettei

4203783

Fájdalommal emlékezünk BOÉR ZOLTÁNRA, akinek szíve 2007. december 29-én megszűnt dobogni. Hiába keresünk, könnyes szemünk nem talál, csak a sok emlék maradt, amit itthagytál. Lelkünkben gyászolunk, és emléked szeretettel szívünkben őrizzük. Nyugodj csendesen.

Bánatos szülei,

testvére és családja

4203820

Örök hiányát érezve, fájó szívvel emlékezünk SURUGIU VIRGIL nyugalmazott ezredesre, aki két éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, két lánya

és azok családja

4203862

Fájó szívvel emlékezünk a felejthetetlen édesanyára, anyósra, nagymamára, a gidófalvi FAZAKAS ZSÓFIÁRA halálának nyolcadik évfordulóján.

Fia, menye és unokája

4203863

Hozzászólások
Szavazás
Mi a véleménye arról, hogy Sepsiszentgyörgyön a járványügyi vörös forgatókönyv lépett életbe?

eredmények
szavazatok száma 1081
szavazógép
2008-02-09: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Kiállítás
* A kovásznai városi képtárban holnap 13 órakor Gazda József művészeti író megnyitja Kovács Géza sepsiszentgyörgyi szobrászművész 70. egyéni kisplasztikai kiállítását.
2008-02-09: Magazin - x:

Megnyílt a berlini filmfesztivál

Minden korábbinál színpompásabbnak ígérkezik az idei berlini filmfesztivál, az 58. Berlinale, amely csütörtökön kezdődött a német fővárosban Martin Scorsese a Rolling Stones együttesről forgatott filmjével.