Szélkapuban

2008. február 12., kedd, Riport

Szépül Egerpatak központja

Nem egy olyan helye van Háromszéknek, ahol egy-egy ún. hegyközti vagy éppen erdősávok között fúj-süvít be a téli székely szél, a Nemere. Nos, főleg a klimatológusok ismerik egyfajta szélkapuként a Rétyi szorulatot, mégpedig kettős szélkapuként, mert a Dobolyka-tető és a Sepsimagyarós feletti Cseretető, a Nyír és erdősávja között viharsebességgel ömlik be a hideg keleti szél az alsó-háromszéki medencébe.

A szélkapu előterében Egerpatak, Szacsva és Bita, mögötte pedig, s nem éppen szélárnyékban kap ebből a szalonnát fagyasztó fúvásból Réty és Komolló. Mi azt kerestük, hogy a jóval mínusz tíz fok alatti, dermesztő február eleji fagyban miként pereg az élet a szélkapuban?

Bitán erősebb a napsütés * Megszépül az iskola * Lesz aszfalt

Iskolanévadó a tavasszal

A helyiek szerint Bitát ,,telibe kapja a napsugár". Így lehet, hisz a bitai gyermekek mosolya tiszta napsugár. Látogatásunkkor kisiskolások és óvodások éppen a farsangi karneválra készültek. A napsugárra az ott dolgozó Windors Kft. kovásznai munkásai sem haragudtak, akik még mindig a termopán ablakok szerelésével foglalkoztak. A főjavítás vége felé kívülről ugyancsak megszépült a XIX. század végi épület.

— Nemcsak a munkálatok miatt szorultunk be ide — mondta Szőcs Anna tanítónő és Csákány Tünde óvónő —, itt próbáljuk közösen a farsangi gálaműsorunkat. Mutatós okleveleket készítettünk elő a gyermekek számára, akik a zsűri legmagasabb elismerésében részesülnek. Örömmel újságoljuk, hogy beszerelték a központi fűtést az épületbe, már indulásra készen a kazánok, a vizet kell még bekötni. Tűzifánk van, s szinte sajnálni lehet a jó meleg csempekályhákat.

Apró lépések * Pénz a szacsvai templomra * Gondozott emlékmű

Bizonyára értetlenül szemléli majd az ide érkező idegen azt, hogy mind Egerpatak, mind Szacsva irányából aszfaltburkolatú műutat fed a hó, s a két aszfaltozott szakasz között több mint egy kilométer kátyú a kapcsolat.

— Ennek a községi rangú útnak a megyei nyilvántartásban négy kilométer a hosszúsága, holott a valóságban 1,1 kilométerrel hosszabb. Pályázatunkra csak a hivatalos méretre folyósították a pénzalapot, s így maradt aszfaltburkolat nélkül az említett szakasz. Bukaresttől kellett kérnünk az út új besorolását. Ha ez megtörténik, pályázni fogunk ennek korszerűsítésére is — oldotta fel a rejtélyt Dálnoki Lajos polgármester.

Alig hittük a hírt, hogy lesz a falucskának új elemi iskolája, és hogy a műemlék református templom restaurálásának befejezésére is pénzalap érkezett.

— Kétszázötvenmillió régi lejt kaptunk a kultuszminisztériumtól — erősítette meg a hírt a Szacsvára is beszolgáló t. Bod Péter egerpataki református lelkipásztor. — Tavaly pályáztunk erre az RMDSZ és Németh Csaba szenátor segítségével. Ebből a templom külső támfalait, oldalfalait és környezetét kellett volna felújítani, s majd megszépíteni. Az összeg persze nem lesz elég, többre számítottunk, ugyanis költségvetésünk teljes értéke 1,2 milliárd régi lej volt. A szacsvai egyházi gondok bokrosabbak. Itt annyira leromlott a falu egykori paplakja, hogy már csak egyetlen szobája alkalmas téli időben az istentiszteletek megtartására. Templomos nép a szacsvai, kész minden közjóra. Most éppen farsangi kosaras bál megszervezésével foglalkozunk.

Egerpatakon február elsején kosaras bállal köszöntött be a farsang. A református egyház szervezte.

Megszépült a falu központja. Kerítést építtetett a rétyi önkormányzat az egykori országzászló-talapzatból átalakított hősi emlékmű köré. Mutatós kerítés került a paplak elé Belényesi József és csoportja, valamint a presbiterek és az egyháztagok közmunkájával. A lelkész a hála és a köszönet szavaival újságolta, hogy 30 millió régi lejt kaptak erre a rétyi községi tanácstól.

Godzsa János képviselőnél * Híd a Buna-hegyre * Fizetett éjjeliőrök

Godzsa János negyedik esztendeje tagja a községi tanácsnak. Egerpatak közügyeit vele együtt hárman képviselik. Elmondta, hogy egy olyan falunak, mint Egerpatak, állandóan vannak gondjai, s ha egy tanácstag hasznára akar lenni a településnek, segíteni akar a lakóközösségen, mely annak idején rá szavazott, mindig kell tevékenykednie.

— A kultúrotthon épületét javítgattuk, rendeztük, takarítottuk az elmúlt időszakban, ahogy lehetőség nyílt rá. Felhasználjuk minden munkánál a szociális segélyben részesülőket. Megújult a színpad, rendbe tettük a csempekályhákat. Esedékes lenne a cserepek megforgatása. Jó volna egy külső vakolás, hogy mutatna jobban a művelődés hajléka. Tervünkben egy híd építése a Buna-hegy felé, mert most oda csak gyalogosan lehet eljutni. Elkészült már a dokumentáció. Most az éjjeliőrség megszervezésén dolgozom. Február derekától a tanács által munkakönyvvel alkalmazott hat őr ügyeli majd a falu csendjét, biztonságát.

Kissé lehangoltan értesültünk e település gazdasági erejéről. A rendszerváltás utáni időszakban a helybeli malom- és sütőipari egységen, valamint a Tódor-féle virágkertészeten kívül új befektetés nem született. Oka lehet ennek az induláshoz szükséges tőke hiánya, ám az is tapasztalható, hogy ebből a szempontból a háromszéki falusi közösség gondolkodása nagyon konzervatív. Az említett két egység alig tucatnyi embernek biztosít keresetet. Megközelíti a félszázat azonban azok száma, akik naponta ingáznak, máshol keresik a mindennapit.

— Hány százalékát teszi ki a falu lakosságának a cigányság?

— Harmincöt százalékra becsülöm. Vannak, akik külföldön keresik a megélhetést, de egy részük szociális segélyből él. Fegyelmi szempontból nagy panaszra nincs okunk, nyári időben ők teszik ki a napszámos társadalom zömét. Értenek a téglaégetéshez is. A szegényebb réteg itthon tengeti az életét, egy csomóban laknak: a Jégtelepen.

Antos János és Radák Kata örökében * Garázs az iskolabusznak * Parkoló

Megszűnt az egerpataki iskolában a felső tagozat, aminek veszélye tavaly nagy felháborodást váltott ki a szülők körében. Késő ősszel mikrobuszt kapott az iskola, azóta rendszeresen szállítják a rétyi központi iskolába az V—VIII. osztályos tanulókat. Úgy vettük észre, mintha elcsendesedett volna az egykori vihar. A községi oktatási hálózatban azonban lényeges változás észlelhető. A jeles negyvennyolcas alezredes nevét viselő központi iskolában a legjobb körülmények között tanulhatnak az ingázó felsősök.

— Szinte hihetetlen, hogy Szacsvára új iskolát terveznek.

— Igen. Tusa Attila tervező figyelembe vette, hogy ez az épület a műemlék templom előterében áll majd, s annak illeszkednie kell a környezetbe — tájékoztatott Kelemen Antal központi igazgató. — Várjuk a tervezet jóváhagyását, hogy majd meg tudjuk indítani a közbeszerzési eljárást. A munkálat értéke megközelíti a hatmilliárd régi lejt. A gyereklétszámmal sem lesz baj. Most hét iskolás van, és tíz óvodás. Ezt a szintet előreláthatólag két-három évig tartani fogja a falu.

— Miben állnak a 2008-as esztendő változásai?

— Modern gyerekjátszótér építésébe kezdtünk az Antosné Radák Kata Óvodában. Az iskola udvarán már a fából épülő elemek leszabását készítik elő. Az épületet eddig önerőből javítgattuk, de az is felújítást igényel, oda is központi fűtést kellene beszerelni. Itt, az iskolában egy garázst akarunk építeni a nemrég kapott iskolabusznak, s tervünk a főbejárattal szemben, a holtág partján egy parkolóhely kialakítása. Egerpatakon újra kell építenünk a faraktárt, fel kell újítani a folyosókat, mélyíteni a kutat, mert egyre kevesebb benne a víz. Komollón belső felújításokra kerül sor, most dolgoznak a központifűtés-rendszer javításán. Bitára szeretnénk egy kis székely kaput készítteni az iskola bejáratához, rendezni az épület előtti gyümölcsöst, s az útra néző betonkerítést valamiképpen összhangba hozni a kapuval. Április végén vagy május elején névadó ünnepséggel egybekötött iskolaavatót tartunk.

Csatornahálózat * Sportpálya * Sántikáló földosztás

Búcsúzóul Dálnoki Lajos polgármestert arra kértük, sorolja fel azokat a terveket, munkálatokat, melyek megvalósítása erre az esztendőre vár.

Komollón megépítjük a Réttyel közös szennyvízhálózat derítőállomását; jövő év júliusáig kész kell lennie. Mivel eléggé sok földkotrást kell végeznünk, a tanács úgy határozott, hogy vásároljunk egy buldoeszkavátort. Az egerpataki bekötőúton a nyáron még el kell végezni a felületi kezelést. Szacsván, ha valóban megindulnak az új iskola építési munkálatai, a közeli kultúrotthon képén is javítanunk kell. A 19-es számot viselő, 1,2 km hosszú bitai bekötőútra elkészítettük a tervezetet, s minden remény megvan arra, hogy ebben az évben aszfaltozzák az utat fel egészen az iskoláig. A pénzalapokra ígéretet kaptam a megyei tanácstól. A községközpontban, s ez érinti falvainkat is, bővíteni fogjuk azt a parkot, ahol a Rétyi Napokat szoktuk tartani. Már a tavaly önerőből megvásároltunk ott egy húszáras területet, még két 29 árast is szeretnénk megvenni. Ennyi szükségeltetik ahhoz, hogy ott ki tudjunk képezni egy futballpályát. A parkot majd egy szakszerű tervezet alapján szeretnénk rendezni a tavasszal. Ezekkel párhuzamosan fogjuk majd elvégeztetni az önkormányzat székháza s a vele egybeépült kultúrotthon és koncertterem teljes korszerűsítését, központi fűtéssel való ellátását.

— Mi az, ami az elvárások szintje alatt maradt?

— A földtörvény maradéktalan alkalmazása. A község földhiánnyal küzd. Sajnos, a sorozatos törvények miatt annyira összekuszálódott a földvagyon helyzete, hogy azon méltányos módon javítani nehéz. Ez szül olyan visszás helyzeteket, melyekkel nehezen tud megbirkózni a földosztó bizottság. A gondok súlypontjában Bita áll, de nem mentes tőlük egyik település sem. A megoldások idővel és apró lépésekkel születhetnek meg. A kataszteres szakmában jártas szakember hiánya csak tetézi a gondokat.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint bejut-e a Sepsi OSK labdarúgócsapata a felsőházi rájátszásba?eredmények
szavazatok száma 162
szavazógép
2008-02-12: Magazin - x:

A Vágy és vezeklés Londonban is a legjobb

Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, valamint a Vágy és vezeklés (Atonement) gyűjtötte be a Brit Film- és Tévéművészeti Akadémia (BAFTA) megbízható Oscar-előrejelzőnek is tekintett legfőbb elismeréseit a vasárnap esti fényes londoni díjkiosztón.
2008-02-12: Gazdakör - x:

A burgonya karanténbetegségei, 1. (Növényvédelem)

Romániában a burgonyának a következő zárlati betegségei ismertek: bronzfoltosság vírus (TSWV), sztolbur (Potato stolbur mycoplasm), barna baktériumos rothadás (Ralstonia solanacearum), gyűrűs rothadás (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) és a burgonyarák (Synchytrium endobioticum).