Nagyhét előtt a Vadas alatt

2014. április 10., csütörtök, Faluvilág

Ünnep vigíliáján dől el mindenki lelkében, hogy tud-e ünnepi hangulatot teremteni magának, családjának. Így esik ez, mondják, Kálnokon és a községközpontban, Sepsikőröspatakon is.

  • A tavasz, a megújulás minden esztendőben megérkezik
    A tavasz, a megújulás minden esztendőben megérkezik
  • A szerző felvételei
    A szerző felvételei

Kisgyörgy Sándor polgármester elmondta: annak is örvendenek, ha törleszteni tudják az előző községvezetés által felgyűjtött tetemes pénzadósságot, hisz csak azután számíthatnak haladásra. Ezt azért említette, hogy a két település lakossága tudomást szerezzen róla, ugyanis a közösség pénzügyi helyzetének alakulására kevésbé hajlamosak visszatekinteni, inkább előre irányul a nép figyelme, várja a láthatót, a valós változást.
Közben gyors léptekkel rohan az idő, közeledik az ünnep. Lám, virágvasárnap előestéjén többek között a Duna televízió is ide látogatott, húsvéthoz kapcsolódó háromszéki műsorának egy részét a Bedő Albert-iskolában és az unitárius egyháznál forgatták – újságolta örömmel Szabó Adél Júlia lelkész. A mindennapi gondok elegyednek az egyre közeledő nagyhét feladataival. Az unitárius egyház 72 hektár erdőbirtoka számára megrendelték az üzemtervet, ami nem kis összegbe kerül. Az idő foga megviselte a parókiát körülvevő kerítéseket és a kaput. Ezt szeretnék megújítani, ha lehet, még ebben az évben. Az e céllal végzett gyűjtés jó eredményekkel járt. A kőröspataki önkormányzat is bejelentette, hogy támogatja majd a munkálatot. Bedő György helybeli presbiter fenyőcsemetéket ajándékozott, amelyekkel a temető hátsó szélét szegélyezték. Csak úgy sorakoznak a nyár elkövetkező eseményei – folytatta a lelkész –, pünkösdkor konfirmációra kerül sor, öt fiatal tesz bizonyságot hitéről, július 5-én pedig a kálnoki egyházközségen a sor, hogy megszervezze a vadasi unitárius találkozót.
Gödri Miklós református lelkész távollétében Tóth Anna szolgál be a 210 hívet számláló református gyülekezetbe.
– Itt is munkás nyár mutatkozik – tá­jékoztatott. – Egy új program és a püs­pökséghez benyújtott pályázat alapján csatornarendszert akarunk sze­relni a nemrég felújított és restaurált re­formátus műemlék templom tetőzetére.
Látogatásunk idején közmunkával építették a református temető Zalán felőli kerítését. Tervükben a gyülekezeti ház tetőzetének javítása, a cseréptető rukítása, amelynek kiadásaira a megyei tanácshoz is pályáztak. Húsvét első ünnepén 19 órai kezdettel a fiatalok passiójátékot mutatnak be, május 17-re pedig közös kirándulást szerveznek Ojtozra, a régi történelmi magyar határvidék megtekintésére – mondta el Tóth Anna lelkipásztor.
Nem kis anyagi erőfeszítés árán újították fel a kálnoki kultúrotthont és a bejáratánál álló székely kaput. Még ez év során az épület előterében hősi emlékművet építtet az önkormányzat az 1848–49-es magyar szabadságharcban és a két világháborúban elesett hősöknek – tájékoztatott a polgármester. Az elöljáró ugyanakkor elmondta, sikeresnek mutatkozik a pályázat, amelynek alapján egyenruhát tudnak majd rendelni az egyre sikeresebb helybeli fúvószenekarnak.
– A tavasz gondokkal érkezett ide is. Szóljon azokról a pénzbeli tartozásokról, amelyekre a napokban központi támogatást kaptak a fejlesztési minisztériumtól – kértük a polgármestert.
– A község ivóvízhálózatával kapcsolatosan örökölt 1,7 millió lejből még közel egymilliót fizetünk ki a kivitelező cégnek. A napokban írtuk alá az erre vonatkozó szerződést. Régi adósság, mert a munkálatokat még 2008-ban megkezdték. De más adósságunk is van: a kőröspataki iskola udvarán az előző községvezetés által megkezdett, majd félbemaradt épület költségeihez 300 ezer lejjel tartozunk, s emiatt már zárolták a számlánkat. Sajnos, ezt kénytelenek vagyunk önerőből törleszteni, ami nagy kihívás az önkormányzat számára. Kettős a gond, mert az épület befejezetlen, a munkálatok folytatása ránk vár, s akkor még nem is említettem, hogy a központi parkért is szinte 100 ezer lejt kell törlesztenünk abból az 500 ezerből, amennyiért szerződtek a kivitelező bukaresti céggel.
Se vége, se hossza a nehézségeknek – jegyeztük: utolsó helyen a település az adók kifizetésével, gondot okoznak a zsebszerződésekkel eladott földek a vonatkozó állami támogatás megszerzésében, nem talált megértésre a helyi népes roma közösségben az a tény, hogy telekkönyveztették a lakótelep telkeit, s a tulajdonosoknak bérleti szerződés alapján fizetni kell a használt területekért.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4382
szavazógép
2014-04-10: Élő múlt - :

Épülőben a rétyi faüzem... Itt is a pusztulás marad utána? (Fizetett hirdetés)

A 2001/215. sz. közigazgatási törvény 2. szakasza értelmében a megyei tanács felel a megye vagyonának kezeléséért, a helyi tanácsok véleményezése alapján megállapítja a megye területszervezési és -rendezési terveit, és felel a megye területén található történelmi és építészeti műemlékekért, a parkokért, a közkertekért és a természeti rezervátumokért.

Civil Felelősség 2014 társadalmi csoport
2014-04-10: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Lövétebánya (Szomszédolás)

A Kis-Homoród festői szurdokában fekszik az egykori vasbányatelep. Most Szentegyházához tartozik, 1968 előtt Lövéte községhez. Lakóinak száma 163, ebből 148 magyar (2011). Környéke agyagvasércben gazdag, 1858-ban már élénk vaskőbányászat folyt e vidéken.