Esztendővég Borosnyó községben

2015. december 3., csütörtök, Faluvilág

Úgy adta a Fennvaló, hogy valamiért ez a hajdanában tehetős nagyközség nehezebben tudott felkapaszkodni arra a szerelvényre, amely a mostanában sokat bírált Európai Unió felé zakatol, s ahol jó két évtizede pénzösszegeket osztogatnak az onnan oly távol eső régióknak is, mint éppen Orbaiszék. Nem az uniós pénzalapok helyi áldásai felől érdeklődtünk, ami bokrosabb téma, csupán arra pillantottunk rá, mi foglalkoztatja a sok települést magában foglaló községközpontot, mi az, amit éppen befejeztek, avagy befejezetlenül ér a jelen esztendő utolsó hónapja.

  • Mezőföld felől fehérlik már a lécfalvi torony. Albert Levente felvétele
    Mezőföld felől fehérlik már a lécfalvi torony. Albert Levente felvétele

Lapunk végigpásztázta a fogyó év borosnyói eseményeit, szóltunk hétköznapi és ünnepnapi történésekről,  no meg arról is, hogy az említett súlyos lemaradás miatt, a mai idők súlya alatt  a község lassabban tudott/tud megfelelni a helyi elvárásoknak. Gondolunk itt a nemcsak a központ, hanem a hozzá tartozó falvak ivóvízzel való ellátására és a szennyvízzel való gazdálkodásra. Való, hogy lassan éri el a kovásznai ivóvízhálózat fővezetéke ezt a régiót, no meg az is, amelyet a Bodzafordulói hegyek lábánál fekvő Nagypatak község felől vár Kisborosnyó vagy éppen Kispatak lakossága.
– Követjük az EU környezetvédelmi programját, és egy közös terv alapján kapcsolnának rá az ivóvízhálózatra – pontosított Szőcs Levente polgármester. Nyilván ezek mellett állandó gondunk a   közösségi tulajdonban levő épületek állaga, ami aggodalomra ad okot. S még a tennivaló. Központi fűtést akarunk beszerelni az önkormányzat székházába, itt működik a községközpont kultúrterme is. Megfelelő állapotban van a kisborosnyói, lécfalvi és a cófalvi művelődési ház. Írtunk a Háromszékben részletesebben a feldobolyi hajlék teljes tervezett felújításáról és korszerűsítéséről, amelynek kivitelezésére a közeledő mostoha téli körülmények miatt nem vállalkozott egy cég sem. Végül is, hosszabb vita után, a helyi tanács rábólintott, hogy a beruházást halasszák a jövő évre.
Növekvő gyermeklétszám
– Az évek során sikerült felújítani a kisborosnyói és a lécfalvi iskolát, újat építtettünk Feldobolyban, de továbbra is gondokkal küzd a nagyborosnyói központi Bartha Károly-iskola – részletezett megkeresésünkre Nagy Csongor igazgató-tanár. Az épület komoly befektetést, részben főjavítást és korszerűsítést igényel. Az elülső, központ felőli része a református egyházközség tulajdona, s bár  időközben tatarozták, javításra szorul, és csupán három osztályteremmel rendelkezik. Így az elemi osztályok és a VI. osztály a polgármesteri hivatal utcára nyíló földszinti részén működik, és ez több okból rendellenes. Ezek a tanulók és óvodások nem dideregnek, mert nyertes pályázati pénzből 2007-től központi fűtést, kazánházat működtetünk. Az iskola hátsó része – egy tornaterem, két osztályterem és a folyosó – önkormányzati tulajdonban maradt, de teljesen használhatatlan, gerendázata megviselt. Hogy védjük az amúgy is gyenge tetőzetét, cserepeit visszaválogattuk, de az épületrész le van zárva. Ilyen helyzetben telt el a rendszerváltás utáni majdnem negyedszázad. A községközpont múltja, magyar ajkú gyerekserege állandó harcra kötelez, ugyanis, ha nincs is demográfiai robbanás, itt jó a gyermekáldás, a közeljövőben majdnem félszáznyival növekszik a diákok száma. Huszonnégy gyerekkel és anyagi támogatással működik a délutáni tanítás, s így kettővel több pedagógusnak van kenyere. Ez mindnyájunkat kötelez.
Javuló utak
Ezen a téren szerencsésen alakult a helyzet, ugyanis a bodzafordulói székhelyű RICIASI Kft. felvállalta az utak-utcák burkolatának feljavítását. Így Nagyborosnyó három mellékutcáját (Malom, Kollektív és Agrár utca) makadámburkolat fedi, a Malom utcában két átereszt is megépítettek. Sikerült felújítani a cófalvi és a lécfalvi temetők felé tartó utcákat is, a megyei szinten vissza­osztott pénzalapból. A helybeliek remélik, hogy tartós lesz az új burkolat, mert az útgyalu simította felső laza rétegre tört kő került, amit aztán lehengereltek. Megsúgták: egy kicsit több tört kő is elment volna! Megváltozott a községközpont képe, a helyieknek és ingázóknak is nagy öröm, hogy a megyei tanács leaszfaltoztatta a nagyborosnyói keresztút és Zágon közötti megyei rangú útszakaszt s a Nagypatak felé tartó műútra is került aszfaltszőnyeg. A közelgő téltől sem kell nagyon tartani, ugyanis a kellő felszerelésekkel rendelkező bodzafordulói cég vállalta a hó és a gyakori hótorlaszok eltakarítását.
Adventi készülődés
Lehet énekelni a régi dalt, hogy A lécfalvi torony messzire ellátszik, ugyanis a református egyházközség saját erejéből javíttatja harangtornyának külső felét, látogatásunk idején három oldala már elkészült.
– Nyílászárókat cseréltünk a lelkészi lakáson, udvarra néző részén fedett teraszt építtettünk, amelynek kiadásaiban támogatott a községi önkormányzat is – közölte Péter Barna lelkipásztor. Kézműves-foglalkozásba kezdtek az IKE fiataljai, ők szervezik az idei adventi vásárt.
 Bekopogtattunk a cófalvi református parókiára is, ugyanis tavaly szeptember elsejétől új lelkésze van a 254 lelket számláló falunak és a szomszédos Várhegynek Simon-Kató Barna személyében, akit egyéves illyefalvi gyakornok lelkészként helyezett a püspökség Cófalvára. A lelkészt a késő őszi munkálatok végezése közben találtuk Szentgyörgy Ernő gondnok-falufelelős társaságában. Mint elmondták, befejezték két vendégszoba felújítását, a földszinten ifjúsági termet és lelkészi irodát alakítottak ki. A lelkész felesége bevezette a gyerekek délutáni tanítását-megsegítését, az erre szükséges kellékekre-felszerelésekre pályázott a megyei tanácshoz. Önerőből felújíttatták a parókia régi, 40 éves, főút felőli székely faragott gyalogkapuját, új galambdúca Ferencz Botond kovásznai faragómester munkája, új kapuszárnyat készítettek, s lekezelésében-tartósításában a presbiterek is kivették részüket. Maradt tennivaló bőven jövőre is: javítani kell a várhegyi imateret, s kőburkolattal akarják borítani a cófalvi templom külső felázott falának alsó részét. Tartalmasnak látszik az adventi készülődés – mondták. Itt is lesz, akárcsak a többi eklézsiákban, adventi vásár. December 5-én este 8 órakor év végi ünnepséget tartanak a nagyborosnyói kultúrotthonban, fellép a sepsiszentgyörgyi Fenyőcske együttes.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2616
szavazógép
2015-12-03: Közélet - :

Új székházban a román színház

Berendezkedett, próbáit is új székházában, az egykori Művész moziból kialakított előadóteremben tartja az Andrei Mureşanu Színház, az avatóra december 16-án a Radu Afrim által rendezett Három szakítás című előadás bemutatójával kerül sor.
2015-12-03: Máról holnapra - Farcádi Botond:

A „magyarveszély” árnyékában

Jóllehet a román sajtó gondolkodó munkatársai már ébredeznek a december 1-jei sokk után, egyre több a józan hang, s a titkosszolgálat szivárogtatásai ellenére az internet, a közösségi portálok népe is mindinkább megkérdőjelezi a hatóságok által hatalmas csinnadrattával jelentett kézdivásárhelyi merényletkísérletet – a román közvéleményben vélhetően még sokáig tartja magát a vélekedés, hogy a székelyek robbantani készültek.