Háromszéki kalauz 57.Erdélyi Bodzavidék, Csemernek és Almásmező környéke

2016. március 17., csütörtök, Faluvilág

A Bodza-kanyar vízválasztójáról – Csemernek havasáról, Bükkös-havasról, Ágy-havas­ról és a György-hegyről – északkelet és keleti irányba lefutó patakfejek övezete, megyénk egy kis sarkocskája. Csemernek (Ciumernic) és Almásmező (Merişor) Szitabodza községhez tartozó szétszórt települések.

 

Almásmező a Karácsony- és Fekete-hegy között fekszik. Ez utóbbi lábánál ered a Tűzkő-patak (Valea Cremenei), a Bodza mellékvize, itt található az a régészeti irodalomból ismert archeológiai rezerváció, ahol feltárták a prehisztorikus ember telephelyét, tűzkőből készített pattintott eszközeit 1911-ben. A szerencsés felfedező Teutsch Gyula brassói régész volt. Megtalálta a paleolitikum aurignáci korában élő ősember szerszámait, vágó- és vakaróeszközeit, amelyeket pattintott és homorúan hasadó tűzkőből, jáspisféleségből készített. A település a Bodza-folyó és a Tűzkő-patak közös és magasabb, ún. városi teraszán terült el. Az eszközök mellől holtszénmaradványok és a kőkorszaki ember táplálékául szolgáló állatok csontjai kerültek napfényre, sajnos, a prehisztorikus ember csontvázára nem találtak rá. Az Almásmezőtől délre eső terület a Tekergő-patak vízgyűjtő medencéje, amely a Csebresek mezeje, az Almásmező pataka és az Ágy-patak vizét viszi a Bodzába. Nyugatra, túl a Bükkös- és az Ágy-havas gerincén, már a Kis-Bodza-patak völgye terül el. Bodzavidék hosszú időkön át a bodolai gróf Béldi, a hidvégi gróf Nemes, a zágoni Mikes, majd e család örökébe kerülő báró Szentkereszti família birtoka volt. Kiterjedt erdőségeiket, hegyi kaszálóikat és legelőiket a Buzău vidékéről olcsó munkaerőként behozott románsággal műveltették, s később azoknak bérbe is adták. Ez a magyarázata annak, hogy az egész Bodzamezőnek, Erdélyi Bodzának, ahogyan ma is nevezi az itt élő románság, magyar helynevei vannak. Így népesült be intenzívebben a XVIII. század elejétől ez a táj. Az elszórt hegyi tanyák lassan falvakká alakultak.


A Háromszék lapárusító bódéiban és a szerkesztőségben kaphatóak a Háromszéki kalauz fóliázott térképkockái, Kisgyörgy Zoltán 60 kockából álló, Hegyen-völgyön kalauz című megyetérkép-sorozatának eddig megjelent darabjai. A fóliázott térképvázlatokat hetente adjuk ki, de később is igényelhetőek, illetve megrendelhetőek a korábbi lapok. A fóliázott térképkockákat a 0267 351 504-es telefonon, a hpress@3szek.ro e-mail-címen, illetve a lapárudákban lehet megrendelni.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2614
szavazógép
2016-03-17: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Esőkérő Oltfej

Mintha az ég felé nyújtaná Oltfejben mindenki a karját, úton-útfélen erről beszélnek a zöldségeskertet gondozó veteményező gazdasszonyok, de a mezőt művelő férfiemberek is. Adj, Uram esőáldást a szomjas vetésekre, ‘sze zöldellnek – ez lenne a közös üzenet. Ahol lokja van a helynek – értsd: alacsonyabb fekvésű, felszínközelibb a vízszint –, ott magasabban virít a jövő évi kenyérgabona. Avas már a panasz is, miképpen alacsony annak az ára, de már ebbe is beleszoktunk – hangzik mifelénk a mezőt művelő ember örök érvényű igazsága. Sajnos, sok jóval az időjósok sem biztatnak: évtizede sem hullt annyi eső mifelénk, hogy legalább elérné az elmúlt évszázad általános évi csapadék-mennyiségét.
 
2016-03-17: Közélet - Fekete Réka:

Holnap még lehet iratkozni (Előkészítő osztály)

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban olyan méretű a túljelentkezés, hogy eggyel több előkészítő osztály indítására lenne szükség, megyeszinten ellenben még vannak betöltetlen helyek. Péntek az utolsó nap, amikor a szülők letehetik, illetve érvényesíthetik a beíratási kérvényeket.