Május idusán Kisborosnyón

2008. május 6., kedd, Faluvilág

Ritka az a falusi település, ahol annyi jeles eseménynek lehettünk-lehetünk tanúi, mint Kisborosnyón. Megalakulófélben a Megyei Vöröskereszt ötventagú helyi fiókszervezete. Papp Adolf megyei igazgatóval számba vették, hogy a faluban hány súlyos betegségben szenvedő ember él, magányos, betegeskedő és egyedülálló, nehéz anyagi helyzetben lévők, akik egészségügyi ellátásra, anyagi segítségre szorulnak.

Kisborosnyón harminckét olyan magányosan élő özvegyasszony él, kinek a nyugdíja nem éri el a havi minimálbért, három sokgyerekes család, ahol gond a mindennapi kenyér. A fiókszervezet azért fontos ebben a faluban, mert itt nem működik a református diakóniai mozgalom.

Látogatásunkkor azt a holland segélycsoportot várták, mely munkájá­val segíti a kisborosnyói új református lelkészi lak belső szerelését. Segédmunkásokat biztosít a presbitérium, a református nőszövetség pedig vállalta, hogy egy héten át megoldja a holland csoport étkeztetését. Szállásuk a jelenlegi imateremben lesz. A helyiek nagyon hálásak, már eddig is felszereléseket hoztak az egyháznak, és segítségükkel rövidebb időn belül elkészülhet a papi lakás. Kisborosnyó új lelkipásztora t. Puskás Ferenc Csaba.

A nyár kiemelkedő eseménye lesz a zsidó holokausztról való megemlékezés. Damó Gyula nyugalmazott igazgató tanító, a Nyíres Lokálpatrióta Kör ügyvezető elnöke elmondta, hogy június 29-én tartják meg az emlékünnepséget. Némelyek megkérdőjelezték ennek a létjogosultságát. Hogy mégis az ünnepség mellett döntöttek a kisborosnyóiak, azt két érvvel is alátámasztották: egyrészt a történelmi emlékparkban a holokauszt emlékére is állhat egy emlékmű, másrészt, a faluban egykor zsidó munkatábor működött. A Nyíres oldalban velük építtettek egy hosszú, egészen Nagypatakig felnyúló tankakadályt. Nagyborosnyóról annak idején negyvenkilenc zsidó nemzetiségű személyt hurcoltak el, többekre közülük a helybeli idősebbek még jól emlékeznek. ,,Az emlékműre a márványtáblát már megvásároltuk, feliratozását és költségeit a Brassói Zsidó Hitközösség állja — nyilatkozta Damó Gyula. — Azt is megígérték, hogy az emlékünnepségen fellép a nevezett közösség dalcsoportja. Meghívottaink érkeznek Magyarországról, többek között Hunwald Tiborné, az elhurcoltak egyetlen túlélője, akinek az édesapja Kisborosnyón tartott fenn szatócsüzletet."

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4439
szavazógép
2008-05-06: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Kincset érő porta

Most még csendes a vendégház
Magyarhermány altalaja szénsavas ásványvizekben nagyon gazdag. Több településsel szemben azért van előnyben, mert itt az ásványvíz nem a kárpáti homokkövekből, hanem a Dél-Hargita vulkanikus törmelékeiből tör felszínre.
2008-05-07: Máról holnapra - Sylvester Lajos:

Vidékfejlesztési stratégiák és autonómia

Az Európai Unió vidékfejlesztési irányelvei bátorítják a földrajzilag és gazdaságilag egységes térségek fejlődését és fejlesztését, de hogy ebből valami hasznunkra is váljék, tudnunk kell, miről is van szó.